Кафедра механіки та автоматизації машинобудування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра механіки та автоматизації машинобудування
Gerb-MAM-2009 10.gif
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура МАМ
Дата заснування 2009 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 15
К-сть доцентів 16
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут інженерної механіки та транспорту
Попередник кафедри «Автоматизація та комплексна механізація машинобудівної промисловості» та «Теоретична механіка»
Завідувач кафедри професор, д.т.н. Кузьо Ігор Володимирович
Розташування (адреса) вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 63, 64
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/mam

Кафедра механіки та автоматизації машинобудування (абревіатура — МАМ) — випускова кафедра Інституту інженерної механіки та транспорту. Очолює кафедру професор, д.т.н. Кузьо Ігор Володимирович.

Історична довідка

Кафедра механіки та автоматизації машинобудування (МАМ) створена 1 серпня 2009 року шляхом об’єднання випускової кафедри «Автоматизація та комплексна механізація машинобудівної промисловості» та загальнотехнічної «Теоретична механіка», яка об’єднала у єдиний колектив два потужних наукових осередки із власними науковими школами, визнаними як в Україні, так і за кордоном, та вагомими науковими здобутками і неповторною історією, що творилася не одним поколінням науковців Львівської політехніки. Передумовою утворення кафедри стало організаційно-структурне оформлення нової наукової школи з механіки і автоматизації виробництв.

Завідувачем кафедри від часу її заснування є доктор технічних наук, професор, академік ПТАН України Ігор Володимирович Кузьо. Він є провідним фахівцем у галузях "Машинознавство", "Динаміка та міцність машин" і відомим вченим із проблем міцності та надійності великогабаритного промислового обладнання, автором більше 300 наукових праць та понад 100 авторських винаходів і патентів. Професор Кузьо І. В. плідно займається підготовкою наукових кадрів: під його безпосереднім керівництвом захищено більше 20 кандидатських і 2 докторські дисертації. Він є головою Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертації із 4 спеціальностей.

Кадровий потенціал кафедри (станом на травень 2012 року): 23 особи (з них: 4 доктори технічних наук, та 15 кандидатів технічних наук), серед яких 3 – професори, 16 - доцентів, 2 - старші викладачі та 2 – асистенти.

Матеріально-технічна база кафедри налічує 14 спеціалізованих лабораторій, комп’ютерний клас, 2 спецаудиторії з проекційною апаратурою. При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ–40 з такими підрозділами: конструкторське бюро, електролабораторія, три лабораторії токарних верстатів, лабораторія шліфувальних верстатів, лабораторія фрезерувальних верстатів, зварювальне відділення, малярне відділення, кузня, компресорна, слюсарно-монтажне відділення.

Викладацький склад кафедри

MAM 2010 4.jpg

Наукові дослідження

Науковий напрямок кафедри «Механіка та автоматизація машинобудування» — Динаміка, міцність та надійність механічних систем, автоматизація виробництв і технічна діагностика обладнання.

Цей науковий напрям сформувався внаслідок створення у 2009 році кафедри МАМ, яка об’єднала у єдиному колективі дві наукові школи, а саме «Дослідження міцності й надійності великогабаритного промислового обладнання. Розроблення методів і засобів технічного діагностування й модернізації окремих агрегатів і машин» (керівник: професор, доктор технічних наук Кузьо І.В.) та «Автоматизація виробництва засобами вібраційної техніки» (керівник: професор, кандидат технічних наук Гаврильченко О.В.).

Кафедра та науково дослідна лабораторія НДЛ-40, що є невідємною частиною кафедри, плідно працює у єдиному науковому напрямку. За остатній період працівниками кафедри виконано ряд держбюджетних тем, а саме Д/Б ПРИТИР «Розроблення та дослідження енергоощадних вібраційних машин фінішної обробки плоских деталей» (2006-2007р.), Д/Б РЕЗOНАНC «Cтвoреня виcoкoефективних енергooщадних резoнанcних вiбрацiйних машин з електрoмагнiтним привoдoм та cинфазним рухoм кoливальних маc» (2008-2009р.), Д/Б ШІМ «Розробка резонансних вібраційних машин для енергоощадної переробки сипких матеріалів і штучних виробів» (2010-2011 р.).

Співробітники кафедри активно приймають участь у виконанні госпдоговірних робіт. За 2008-2011 роки виконано робіт на суму понад 1883 тис. грн. Дані роботи проводяться для підприємств України, а також Закордонних фірм, а саме Росії та Польщі.

Науковий напрямок лабораторії кафедри НДЛ-40 — «Розроблення пакувального та високоефективного вібраційного технологічного обладнання для сипких матеріалів і штучних виробів».

Детальніше

Партнери кафедри

Підрозділи кафедри

Реорганізація

Наказом № 693-1-10 від 23 грудня 2020 року "Про зміну організаційної структури навчально-наукового-Інституту інженерної механіки та транспорту" (п.1) кафедра механіки та автоматизації машинобудування (МАМ) об'єдналася з кафедрою технології машинобудування (ТМБ) у новостворену кафедру робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування (РІТМ).