Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування
Mpa logo2.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура МПА
Девіз «Не високо мудруй, але твердо держись» І. Франко
Дата заснування 2010 р.
К-сть кандидатів наук 11
К-сть доцентів 9
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 1
К-сть співробітників 15
Попередник Захарчин Галина Миронівна
Завідувач кафедри Ситник Йосиф Степанович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.506
Періодичне друковане видання Творче видання «Вільна думка»
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/mpa

Історія кафедри

Кафедра є однією з наймолодших в інституті економіки і менеджменту — створена 20 грудня 2010 року. Ідейним натхненником та засновником кафедри є професор, д.е.н. Захарчин Галина Миронівна. Ідеологічно кафедра спрямовує зусилля на підготовку управлінської еліти та фахівців для роботи у сфері менеджменту персоналу та адміністрування (бізнесового, публічного, соціального, ділового), які забезпечать європейський рівень надання послуг. Кафедра «Менеджмент персоналу та адміністрування» є об’єднувальною ланкою, інтегруючим фактором всіх напрямів підготовки менеджерів і логічно доповнює концепцію системної підготовки управлінців в ІНЕМ.

У складі кафедри 11 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких 2 доктори економічних наук та 8 кандидатів економічних наук.

Керівництво

YS3.png Ситник Йосиф Степанович - завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

Відповідальні за окремі напрями роботи кафедри:

Бойківська02.png Бойківська Галина Миколаївна - з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент

RO2.png Винничук Роксолана Олександрівна - з комунікацій із студентами та випускниками, кандидат економічних наук, доцент

YV2.png Панас Ярослав Володимирович - з інформаційно-організаційного забезпечення, кандидат економічних наук, доцент


Секретар кафедри - Андрусів Світлана Володимирівна, провідний інженер

Наукова діяльність

Наукові дослідження працівників кафедри проводяться з проблем удосконалення організаційної культури взаємодії науки і виробництва в організаціях, оцінювання та регулювання ефективності системи управління і соціальної відповідальності бізнесу, мотивації персоналу, управління витратами тощо. Ними захищено дві докторських та десять кандидатських дисертацій (з їх переліком, а також з актуальними напрямами науково-дослідної роботи можна ознайомитися за посиланням). За час роботи кафедри опубліковано 14 одноосібних і колективних монографій та 10 підручників й навчальних посібників (з їх переліком можна ознайомитися за посиланням).

Завершені науково-дослідні роботи кафедри:

  • 2012 р. - «Удосконалення організаційної культури взаємодії науки і виробництва у галузях машинобудування і приладобудування», № держреєстрації 0108U000327. Керівник НДР: Захарчин Г.М.
  • 2017 р. - «Управління персоналом у процесі інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств. № держреєстрації 0113U005291. Керівник НДР: Ситник Й.С.
  • 2020 р. - «Прогнозування впливу креативної економіки на молодіжний ринок праці». № держреєстрації 0118U000411. Керівник НДР: Винничук Р.О.
  • 2020 р. - «Концептуально-методологічні засади економіки праці в умовах інтелектуального підприємництва та безпеки національної економіки». № держреєстрації 0118U000412 Керівник НДР: Андрійчук Ю.А.
  • 2021 р. - «Дослідження регіонального ринку праці Львівщини щодо відповідності компетенцій (ОПП) випускових фахівців професійно-технічної освіти потребам роботодавців і підприємств Львівської області на період до 2025 року». Госпдоговірна НДР № 832 (25.11.2021 - 20.12.2021). Керівник НДР: Ситник Й.С.
  • 2022 р. - «Надання науково-консультаційних послуг з управління персоналом ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЕГІДА-ЛЬВІВ" в умовах воєнного стану». Госпдоговірна НДР № 1061-2022 (02.12.2022 - 23.12.2022). Керівник НДР: Ситник Й.С.

Науково-дослідні роботи кафедри в розробці:

  • 2021 р. - «Дослідження оплати праці персоналу та функціоналу фінансового департаменту». Госпдоговірна НДР № 778 (01.10.2021 - 31.12.2025). Керівник НДР: Любомудрова Н.П.
  • 2023 р. - «Зростання людського капіталу в умовах цифровізації економіки» (№ держреєстрації 0123U101901). Керівник НДР: Любомудрова Н.П.


В умовах інтенсивного розвитку інтелектуалізації праці та економіки знань об’єктивно формується новий науковий напрямок — управління персоналом, який кафедра активно розвиває. Саме з цією метою кафедра провела:

  • у травні 2012 року міжвузівський науково-практичний семінар «Управління персоналом в Україні: організаційна культура, лідерство та ефективність».
  • у жовтні 2013 року в місті Славське І всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку»

Також, доброю традицією стало проведення щорічних науково-технічних конференцій серед студентів.


Профіль кафедри в Google академія.png

Особовий склад кафедри

У складі кафедри 11 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких 2 доктори економічних наук, 8 кандидати економічних наук, а саме:Працівниками кафедри в попередні роки також були:


Контакти

Адреса: вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4-й корпус, кімн. 506

Телефон: +38(032) 258-27-42

Електронна пошта: mpa.dept@lpnu.ua

Facebook: Кафедра МПА