Кафедра кадастру територій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра кадастру територій
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура КДТ
Дата заснування 2002 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка».
К-сть аспірантів 3
К-сть кандидатів наук 6
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут геодезії
Попередник кафедра інженерної геодезії та кадастру
Завідувач кафедри д. т. н., доцент Губар Юрій Петрович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Карпінського 6, 2-й корпус, кім. 503
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/kdt
Власний сайт http://www.lp.edu.ua/fileadmin/IGD/KDT_0.html

Кафедра кадастру територій — це навчально-науковий підрозділ Інституту геодезії Львівської політехніки.

Загальна інформація

Кафедра кадастру територій одна з найперших кафедр, яка здійснила випуски фахівців з кадастру та землеустрою. В організації та становленні кафедри активну участь приймали відомі вчені, найкращі науковці-методисти України, знані фахівці виробництва із землеустрою і кадастру. Кафедра готує нове покоління професіоналів.

Місія кафедри:

Сприяти регулюванню земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, економічного й екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою.

Історія кафедри

1997 році на кафедрі кадастру територій відбувся перший випуск спеціалістів в Україні за напрямом «Кадастр».

Кафедру кадастру територій створено наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» професора Рудавського Ю.К. від 30 жовтня 2002 року № 149-10. Вона утворилась шляхом відокремлення від кафедри інженерної геодезії і кадастру, яку на той час очолював професор Перович Л.М., який став очільником новоствореної кафедри. Кафедра приступила до випуску бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» (тепер «Землеустрій та кадастр»). З 2020 року кафедру очолює д.т.н., доцент Губар Ю.П.

В організації та ставленні кафедри активну участь приймали відомі вчені: д.т.н., проф. Костецька Я.М.; д.т.н., проф. Джуман Б.М., д.с.-г.н., проф. Волощук М.Д.; найкращі науковці-методисти України: к.т.н., доц. Тартачинський Р.М. (2010р.); к.т.н., доц. Корницький Ю.М. (2007 р.); к.т.н., доц. Хропот С.Г. (2002-2009 р.); к.ф.-м.н., доц. Волосецький Б.І.; знані фахівці виробництва із землеустрою і кадастру Гагалюк М.І. (2002 р.), Кунтий Б.Г., Пархуць Б.І., Падляк І.М., Петришин А.Г.

З самого початку роботи кафедри посильний вклад в її розвиток внесли: к.т.н., доц.. Колос А.С., д.т.н., доц. Губар Ю.П., к.т.н., доц. Котик З.О., к.т.н., доц. Сай В.М., к.т.н., доц. Хавар Ю.С.; завідувач лабораторії Вовк Г.О., інженери: Чернявська Л.Б., Скольський В.М.

В 2011 році кафедра приступила до підготовки фахівців за другою спеціальністю «Оцінка землі та нерухомого майна».

25.12.2015 року укладено угоду з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру про співробітництво щодо базової професійної підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів земельних ділянок, інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів.

Першим заступником завідувача кафедри кадастру територій був к.т.н., доц. Хропот С.Г. до 2008 року, наступним – к.т.н., доц. Губар Ю.П., з 2014 р. і до серпня 2017 р. – к.т.н., доц. Маланчук М.С., з серпня 2017 р. і по теперішній час – к.т.н., доцент Хавар Ю.С.

Сьогодні кафедра нараховує 10 працівників професорсько-викладацького складу.

Щорічно працівники кафедри публікують 20-30 наукових статей.

Впродовж останніх років конкурс на спеціальності кафедри найвищий в інституті геодезії

Науково-дослідна робота

На кафедрі кадастру територій ведеться активний творчий пошук створення кадастрової системи України, забезпечення належною інформаційною базою органів державної влади і місцевого самоврядування в галузі земельних відносин. Результати творчих пошуків реалізуються в практичній підготорвці фахівців, а також в структурних підрозділах органів виконавчої влади.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри :

  • Розробка та дослідження побудови кадастрової мережі України.
  • Дослідження технічних методів та оптимальної точності побудови кадастрових зйомок та масштабного ряду кадастрових планів та карт для земель різної категорії.
  • Вивчення проблем кадастру на основі розв’язання юридичних, технічних і економічних завдань.
  • Дослідження з організації, координації та управління кадастром.
  • Прогнозування та планування розвитку територій з урахуванням регіональних особливостей.
  • Вивчення проблем використання кадастрової інформації для оцінки та прогнозу стану довкілля.
  • Розробка та дослідження методик нормативної і експертної грошової оцінки землі та нерухомого майна та інших.

Студенти спеціальності, починаючи з третього курсу, активно залучаються до науково-дослідних робіт.

Залучення студентів до науково-дослідної роботи на кафедрі проводиться в двох формах:

  • індивідуальна робота провідних науковців кафедри з окремими студентами,
  • доручення виконання конкретних досліджень, або їх обробки та аналізу при виконанні договірних робіт лабораторіями кафедри.

Студенти кафедри приймають участь в університетських та Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності.

Галузева НДЛ з геодезичного забезпечення кадастру та управління природними ресурсами території України (ГНДЛ-99)

Відомі випускники кафедри

Боднарчук Володимир Дмитрович — в.о. начальника управління земельних ресурсів Держкомзему України у Івано-Франківській області.

Губар Юрій Петрович — доктор технічних наук, викладач НУ «Львівська політехніка».

Хавар Юлія Степанівна — кандидат технічних наук, викладач НУ «Львівська політехніка».

Слінчук Володимир Олексійович — директор Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут».

Структура кафедри

Викладацький склад кафедри

Партнери кафедри

Посилання

Інститут геодезії НУ ЛП

Інститут геодезії НУ ЛП