Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
Абревіатура ЗМД
Завідувач кафедри Мельник Ольга Григорівна
Сторінка на lp.edu.ua https://lpnu.ua/zmd
Загальна інформація про кафедру

Назва кафедри українською: Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Назва кафедри англійською: The department of foreign economic and customs

Абревіатура кафедри: ЗМД

Номер телефону: (032) 258-27-25

Номер факсу: (032) 258-22-10

Офіційний e-mail: zmd.dept@lpnu.ua

Сторінка на facebook: www.facebook.com/zmd.inem

Адреса кафедри: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, кімн. 513
Керівництво кафедри

Посада на кафедрі: Завідувач кафедри

Прізвище, ім’я, по-батькові: Мельник Ольга Григорівна (Olga Melnyk)

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з наукової роботи

Прізвище, ім’я, по-батькові: Петришин Наталія Ярославівна (Natalya Petryshyn)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з навчально-методичної роботи

Прізвище, ім’я, по-батькові: Адамів Марта Євгенівна (Marta Adamiv)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з роботи зі студентами

Прізвище, ім’я, по-батькові: Бортнікова Мар’яна Григорівна (Maryana Bortnikova)

Науковий ступінь, вчене звання: немає

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з міжнародної співпраці

Прізвище, ім’я, по-батькові: Горбаль Наталія Ігорівна (Nataliya Horbal)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Номер телефону: (032) 258-27-25Науково-педагогічний персонал кафедри

1. Мельник Ольга Григорівна (Olga Melnyk) – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

2. Двуліт Зоряна Петрівна (Zoriana Dvulit) – доктор економічних наук, професор, професор кафедри

3. Завербний Андрій Степанович (Аndriy Zaverbnyy) – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри

4. Маслак Олександр Олександрович (Oleksandr Maslak) – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри

5. Юринець Оксана Василівна (Oksana Yurynets) – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри

6. Петришин Наталія Ярославівна (Natalya Petryshyn) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача з наукової роботи

7. Бортнікова Мар’яна Григорівна (Maryana Bortnikova) – кандидат економічних наук, доцент кафедри, заступник завідувача з роботи зі студентами

8. Адамів Марта Євгенівна (Marta Adamiv) – кандидат економічних наук, доцент кафедри, заступник завідувача з навчально-методичної роботи

9. Жежуха Володимир Йосипович (Volodymyr Zhezhukha) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

10. Горбаль Наталія Ігорівна (Nataliya Horbal) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача з міжнародної співпраці

11. Бала Ростислав Дмитрович (Rostyslav Bala) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

12. Ганас Любов Миколаївна (Lybov Hanas) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

13. Дорош Олег Ігорович (Oleg Dorosh) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

14. Калиновський Андрій Олегович (Andriy Kalynovskyy) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

15. Коць Ірина Ігорівна (Iryna Kots) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

16. Малиновська Юлія Богданівна (Yuliya Malynovska) – кандидат економічних наук, асистент кафедри

17. Микитин Олег Зеновійович (Oleh Mykytyn) – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

18. Моторнюк Уляна Іванівна (Uliana Motorniuk) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

19. Мукан Олена Василівна (Olena Mukan) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

20. Нагірна Мар'яна Ярославівна (Maryana Nagirna)– кандидат економічних наук, асистент кафедри

21. Ноджак Любов Степанівна (Lyubov Nodzhak) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

22. Огерчук Юрій Володимирович (Yurii Oherchuk) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

23. Передало Христина Станіславівна (Khrystyna Peredalo) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

24. Подра Ольга Павлівна (Olha Podra) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

25. Руда Мар’яна Володимирівна (Mariana Ruda) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

26. Тодощук Андрій Васильович (Andrii Todoshchuk) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

27. Чиркова Юлія Леонідівна (Yuliya Chyrkova) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

28. Григор’єв Олександр Юрійович (Oleksandr Grygoryev) – старший викладач кафедри

29. Дзюбіна Катерина Олегівна (Kate Dzyubina) – старший викладач кафедри

30. Стасюк Назар Романович (Nazar Stasyuk) – старший викладач кафедри

31. Приведа Роксана Борисівна (Roksana Pryveda) – асистент кафедри

32. Рудницька Оксана Володимирівна (Oksana Rudnytska) – асистент кафедри

33. Залізна Любов Вікторівна (Lyubov Zalizna) – викладач кафедри


Допоміжний персонал кафедри

1. Белянська Наталія Степанівна (Natalya Belanska) - провідний фахівець кафедри

2. Клап Наталія Євгенівна (Nataliia Klap) - провідний фахівець кафедри

3. Гайова Софія Андріївна (Sofiia Haiova) - фахівець кафедриІсторія кафедри

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності створена відповідно до наказу Ректора Національного університету «Львівська політехніка» №72-10 від 27.04.2012 р. і рішення Вченої ради цього ж закладу вищої освіти (протокол №52 від 24.04.2012 р.) на базі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту. З моменту заснування кафедру очолює доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна. У межах кафедри сьогодні здійснюється підготовка студентів за спеціальностями 073 «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Управління митною діяльністю») і 051 «Економіка» (освітня програма «Прикладна економіка»).

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності логічно доповнює концепцію системної підготовки менеджерів та економістів у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту Львівської політехніки.


Наукова діяльність кафедри

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної та митної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.


Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

• підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;

• написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;

• участь науково-педагогічного персоналу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;

• стажування науково-педагогічного персоналу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;

• наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, структурами митниці, митно-брокерськими організаціями, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;

• залучення студентів до наукової роботи та ін.


До 2017 р. науковими напрямками кафедри були:

• «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю підприємств». Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г.;

• «Проблеми формування систем менеджменту в умовах глобалізації». Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Петришин Н.Я.


Сьогодні науковими напрямками кафедри є такі:

• «Проблеми формування систем менеджменту в умовах європейської інтеграції» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г.) (2018-2022 рр.);

• «Управління гармонійним розвитком підприємств в євроінтеграційних умовах» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Двуліт З.П.) (2020-2024 рр.);

• «Розвиток енергозабезпечення та енергоефективності економіки в умовах євроінтеграції» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Завербний А.С.) (2020-2024 рр.).


Ці наукові напрями визначали і визначають спрямованість наукових досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри, а також аспірантів.


Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г. з 2015 р. є членом Наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція «Економіка»). Окрім того, професор Мельник О.Г. з 2016 р. по 2019 р. була членом Експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (секція «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства») та є членом Науково-методичної комісії 6 з бізнесу, управління та права (заступник голови підкомісії зі спеціальності 073 «Менеджмент»).


Завідувач кафедри також є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт: Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» та К 35.860.02 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Членом спеціалізованої вченої ради К 35.860.02 є і доцент кафедри Жежуха В.Й.


Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. брала участь у виконанні низки грантів, зокрема:

• Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2018 р.: проект Ф83/81-2018 «Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції» (Наказ Державного фонду фундаментальних досліджень від 04.06.2018 р. №8, номер державної реєстрації 0118U000887);

• Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2016 р.: проект Ф66 «Гармонізація та уніфікування нормативно-методичної та інтерпретаційно- ідентифікаційної бази соціально-економічної діагностики в умовах європейської інтеграції» (Розпорядження Президента України «Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 р.» №197/2016-рп від 19.05.2016 р.);

• Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених: проект GP/F13/0012 «Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення» (Наказ Міністерства освіти і науки України №112 від 12.02.2007 р.; Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» №18/2007-рп від 30.01.2007 р.);

• Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених: проект GP/F27/0068 «Розроблення матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів оцінювання діяльності підприємств» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 29 від 22.01.2010 р.; Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» №336/2008-рп від 16.12.2008 р.);

• Грант Національного університету «Львівська політехніка»: проект «Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні засади», договір № 1/ГП, 2008 р.

Гранти Національного університету «Львівська політехніка» здобули також доцент кафедри Жежуха В.Й. із проектом «Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств: теоретико-прикладні положення» (2013 р.) та старший викладач кафедри Дзюбіна К.О. із проектом «Формування механізму управління зворотними матеріальними потоками в контексті сталого розвитку соціально-економічних систем» (2014 р.).


Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. отримала низку відзнак за результати наукової діяльності, у т.ч.:

• Подяка Львівської митниці Державної фіскальної служби України, 2017 р.;

• Грамота Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом» (Розпорядження Голови ВРУ №162-к від 22.03.2017 р.);

• Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (Розпорядження Голови Львівської облдержадміністрації «Про обласні премії для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів у 2017 році» №1036/0/5-17 р.);

• Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2016 р.;

• Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації «За наукові досягнення» у 2012 р. (Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» №361-р від 13.06.2012 р.);

• Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2008 р. (Постанова Верховної Ради України «Про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 р.» №871-VI від 15.01.2009 р.);

• Грамоти Міністерства освіти і науки України, 2009 р., 2010 р., 2011 р.;

• Подяка Міністерства освіти і науки України, 2014 р.;

• Грамоти Національного університету «Львівська політехніка», 2008 р., 2009 р.;

• Кращий молодий науковець Національного університету «Львівська політехніка», 2010 р.


Доцент кафедри Жежуха В.Й. є лауреатом Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як талановитий молодий учений і спеціаліст за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №760/0/5-12 від 05.11.2012 р.). Такою ж нагородою відзначені і доценти кафедри Петришин Н.Я. (2016 р.) та Адамів М.Є. (2018 р.).


На кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності виконувалась низка госпдоговірних робіт, зокрема:

• №1586 «Удосконалення інформаційного забезпечення розробки бюджетів ЗАТ «Маяк», 2005 р.;

• №1666 «Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ «Артем», 2005-2007 рр.;

• № 0271 «Розроблення системи діагностики діяльності ЗАТ «Автонавантажувач» на засадах індикаторів», 2008 р.;

• №125 «Розроблення системи розвитку адміністративно-управлінських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», 2014-2015 рр.;

• №421 «Оптимізування технології здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА»», 2016 р.;

• ГД № 599 «Розроблення системи економічної діагностики на Дочірньому підприємстві «Клас-контакт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна інформаційно-консалтінгова група»», 2017 р.;

• ГД № 639 «Розроблення системи розвитку фахових менеджерських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»», 2017 р.;

• ГД № 902 «Оптимізування витрат на формування та утримання виробничих запасів ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Марка», 2018 р.

• ГД № 101 «Оптимізування технології здійснення зовнішньоекономічних операцій ТзОВ НВП «Електроприлад». 2019 р.;

• ГД № 365 «Розроблення технології управління проектами в сфері митно-брокерської діяльності ТзОВ «ФСО ГРУП УА», 2020 р.


Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. була відповідальним виконавцем низки держбюджетних тем, зокрема:

• ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», 2007-2008 рр.;

• ДБ/Фактор «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів», 2009-2010 рр.;

• ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту», 2011-2013 рр.


Спільно із кафедрою менеджменту і міжнародного підприємництва кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності випускає журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», що є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.

Значна увага на кафедрі приділяється здобувачам наукових ступенів доктора філософії. Зокрема, проводяться наукові семінари, метою яких є обговорення наукових розробок здобувачів, а також підвищення наукового рівня викладачів кафедри.

За результатами наукової та навчальної роботи науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано чимало підручників, посібників та монографій.

У своїй роботі науково-педагогічний персонал кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій тощо. Це дає змогу майбутнім фахівцям зовнішньоекономічної та митної діяльності здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.

Політика кафедри спрямована на інвестування у розвиток викладачів шляхом їхнього спрямування на стажування, курси підвищення кваліфікації, тренінги, бізнес-семінари, круглі столи та ін. Свідченням високого рівня фаховості науково-педагогічного персоналу кафедри є здобуті гранти, захищені дисертації, а також одержані грамоти Президента України, Верховної Ради України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської політехніки тощо.


---

Навчальна робота

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності здійснює підготовку студентів за спеціальностями й освітніми програмами галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування».


Кафедра готує для національної економіки повністю підготовлених фахівців із належними знаннями, практичними вміннями і навичками, що забезпечує високий рівень їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та успішне працевлаштування.


Конкурентні переваги навчання з нами:

• сприятливе навчальне середовище, у якому кожен студент почувається важливим і шанованим;

• здобуття повної вищої освіти в одному із найбільших та найавторитетніших університетів України;

• міжнародне визнання диплому;

• практичний характер навчання;

• можливість працювати із сучасним програмним забезпеченням, що є одним із найпоширеніших серед митних брокерів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

• зустрічі із представниками бізнесу та відомими бізнес-тренерами;

• навчальні екскурсії, у т.ч. у підрозділи митниці;

• високий рівень фаховості науково-педагогічного персоналу;

• можливість продовження навчання за кордоном;

• інноваційні навчальні плани і програми, сформовані за участю бізнесу;

• висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;

• інноваційні технології і методи викладання.


Кафедра активно співпрацює із профільними кафедрами інших закладів вищої освіти. Формами такого співробітництва є розроблення рекомендацій із удосконалення навчально-наукового процесу, участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах, написання спільних публікацій, обговорення освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів тощо.

У приєднаних файлах інформаційні буклети про навчання на кафедрі.


Інформаційний буклет про освітні програми "Управління митною діяльністю" та "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Інформаційний буклет про освітню програму "Прикладна економіка"Окремі партнери кафедри

 • Українська асоціація європейських студій
 • Асоціація професійних митних посередників
 • Львівська обласна рада
 • Львівська міська рада
 • Галицька митниця
 • Львівська торгово-промислова палата
 • Компанія «SoftServe»
 • ТОВ «Айті Смарт Саппорт»
 • ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»
 • Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького
 • ДП «Одеський морський торговельний порт»
 • ТзОВ «Бадер Україна»
 • ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього»
 • Компанія «ГалТранс-Логістик»
 • Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення (м. Хмельницький)
 • Митно-брокерська компанія «Корпус-ПІ»
 • Логістичний комплекс «Західресурс»
 • ПАТ КБ «Приватбанк»
 • Міжнародна компанія Група «Оскар»
 • Центр «Атріум»
 • Громадська ініціатива «Реанімаційний Пакет Реформ»
 • ТзОВ «Фуджікура Аутомотів Україна»
 • Жіноча ділова палата України
 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій тощо
Інформація про видані підручники, навчальні посібники та монографії науково-педагогічним персоналом кафедри

Підручники науково-педагогічного персоналу кафедри

Навчальні посібники науково-педагогічного персоналу кафедри

Монографії науково-педагогічного персоналу кафедри