Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра загальної екології та екоінформаційних систеи
Logo ZES.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЗЕС
Дата заснування 2003 рік
К-сть кандидатів наук 8
К-сть доцентів 8
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола
Завідувач кафедри к.т.н., доцент Кузь Ольга Назарівна (в.о.)
Розташування (адреса) вул. Генерала Чупринки 130, 79057, м. Львів; 1-ий корпус, кім. 313, 314
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/zes
Власний сайт http://www.ldi.lviv.ua/index.php/ua/struktura-instututu/kafedra-zes

Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем створена у 2003 р. і функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету «Львівська політехніка».

Історична довідка

У 2004 році кафедра почала підготовку бакалаврів — інженерів-програмістів за базовим напрямом «Комп’ютерні науки» та технологів з моделювання та розроблення інформаційних управляючих систем за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» на базі середньої освіти. А в 2006 році за даною спеціальністю здійснено набір студентів на базі молодшого спеціаліста. 2008 рік — перший випуск бакалаврів і водночас розпочато підготовку спеціалістів (25 чоловік). 2009 рік — колектив кафедри поповнюється новими співробітниками та аспірантами за рахунок власних випускників.

На сьогоднішній день на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, за напрямком «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Інформаційна безпека» які пізніше можуть продовжити навчання на спеціалістів та магістрів. Викладачами та працівниками кафедри ведеться підготовка нових дисциплін з комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій, що потребує від колективу кафедри вивчення новітніх технологій та методів підготовки фахівців, розроблення нової лекційної та створення технічно обладнаної лабораторно-практичної бази, обміну досвідом з передовими університетами та науковими установами. Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на здобуття студентами фундаментальної підготовки з інформатики, математичного моделювання, обчислювальної техніки і програмування, сучасних комп’ютерно-інформаційних систем і технологій, проектування CAD/CAM систем, методів моделювання та оптимізації технологічних процесів, розпізнавання і обробки образів, теорії прийняття рішень, проектування систем управління інтелектуальної обробки даних з використанням універсальних інструментальних засобів.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 4 доктори наук, професори та 8 кандидатів наук, доцентів.

На кафедрі проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми «Комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів та інформаційних систем інтелектуальної обробки даних в екології та природоохоронній діяльності». Доброю традицією кафедри є активне залучення студентів до наукової роботи. Щороку на кафедрі проходить студентська науково-технічна конференція, за матеріалами якої видається збірник праць «Математичне моделювання складних систем».

Викладацький склад кафедри

Навчання

Бакалавр:

Перші чотири роки навчання за напрямом «Комп’ютерні науки» дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує ґрунтовні знання за напрямом підготовки, зокрема в галузі інформаційно-екологічних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам працювати на первинних посадах інженерів та техніків, програмістів та менеджерів проектів. Фахівці цього напряму отримують ґрунтовні знання з методів розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, Pascal, C++, Lisp, Prolog); методів аналізу і побудови інтелектуальних моделей обробки інформації в сферах бізнесу, менеджменту, екології та природоохоронної діяльності.

Вибравши напрям «Комп’ютерна інженерія», студенти отримують достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, зокрема комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно-аналітичними системами, інформаційних систем проектування, систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень. Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких галузях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови та аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем методів моделювання та проектування програмних засобів для природоохоронної діяльності; створення мультимедійних систем.

Спеціаліст:

Навчальний рівень «спеціаліст» може отримати бакалавр після 1 року навчання і успішного захисту дипломної роботи. Випускнику спеціалісту присвоюється кваліфікація «Інженер з інформаційних управляючих систем і технологій».

У трудовій діяльності спеціаліст орієнтований як на розробку оригінальних інформаційних управляючих систем, що покликані автоматизувати процес управління виробничою діяльністю, складними об’єктами інженерної техніки та іншими складними динамічними об’єктами, а також і на адаптацію до використання в цих цілях сучасних об’єктно-орієнтованих програмних пакетів та систем імітаційного моделювання.

Спеціаліст може керувати діяльністю групи програмістів, ІТ-відділом та проводити консультаційну діяльність.

Магістр:

Навчальний рівень «магістр» може отримати бакалавр після 1 року навчання за спеціальною програмою і успішного захисту кваліфікаційної роботи магістра. Випускнику магістру присвоюється ступінь «Магістр з інформаційних управляючих систем і технологій (за галузями)».

Магістр отримує поглиблену фундаментальну підготовку в галузі інформаційних технологій проектування, моделювання та розроблення управляючих систем, котрі зорієнтовані на проведення оригінальних досліджень в наукових підрозділах підприємств, установ і організацій. Підготовка магістра передбачає значний обсяг самостійної роботи, і ведеться, як правило, за індивідуальним планом. Мають право на підготовку магістрів лишень провідні викладачі кафедри. Магістрів, які виявляють інтерес до науково-педагогічної діяльності, кафедра скеровує для навчання в аспірантуру за спеціальністю кафедри та суміжними спеціальностями.

Нормативна частина учбового плану підготовки випускників кафедри відповідає державним стандартам вищої освіти. У варіативній частині плану студент може вибирати для вивчення ті дисципліни, які розширюють професійні межі спеціальності, наприклад, ознайомитися з основами комп’ютерного дизайну, методами імітаційного моделювання, вивчати принципи роботи комп’ютерних нейромереж чи інтелектуального захисту інформації.

Наукова діяльність

Партнери кафедри