Кафедра економіки довкілля і природних ресурсів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра економіки довкілля і природних ресурсів
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЕДР
Дата заснування 2011 рік
К-сть кандидатів наук 8
К-сть доцентів 7
Приналежність Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола
Завідувач кафедри к.т.н., доц. Бєлуха Олег Миколайович
Розташування (адреса) вул. Генерала Чупринки 130, 79057, м. Львів 2-й корпус , 214 кімната
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/173
Власний сайт http://www.ldi.lviv.ua/index.php/ua/struktura-instututu/kafedra-edr

Кафедра економіки довкілля і природних ресурсів створена у 2011 р. і функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП)

Історична довідка

Кафедра «Економіки довкілля і природних ресурсів» утворена 17 жовтня 2011 р. на базі кафедри «Маркетингу» факультету економіки і менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Кафедра «Маркетингу» була створена в 2005 році на базі кафедри економіки та менеджменту, її очолював кандидат технічних наук, доцент Бєлуха Олег Миколайович.

У 2006 році кафедра акредитувала підготовку спеціалістів за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» і спеціальністю 7.050108. «Маркетинг» за спеціалізаціями «Маркетинг на ринку товарів та послуг» і «Маркетинг на ринку нерухомості: оцінна і ріелторська діяльність». Також важливим етапом розвитку кафедри стало ліцензування підготовки магістрів у 2006р. за напрямом 0501 — «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.050108 «Маркетинг» з ліцензійним обсягом 15 осіб (в межах ліцензійного обсягу підготовки спеціалістів спеціальності 7.050108 «Маркетинг» — 60 осіб).

У 2006 році кафедра маркетингу провела I етап Всеукраїнської олімпіади з маркетингу.

Щороку зусиллями викладачів кафедри проводяться студентські науково-теоретичні конференції, до участі в яких залучаються студенти старших курсів. 2006 року проведено V студентську науково-теоретичну конференцію. Тематика доповідей пов’язана із сучасними проблемами розвитку економіки, стратегіями маркетингу та управління.

З 01.09.2006 р. кафедру очолив доктор економічних наук, професор Комарницький Ігор Михайлович.

Зусиллями професорсько-викладацького складу 22 грудня 2006р було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Маркетингові дослідження на ринку товарів та послуг», у роботі якої брали участь викладачі та студенти різних ВУЗів України. За результатами конференції опубліковані тези доповідей.

Також у 2007 році, завдяки роботі викладачів кафедри маркетингу, побачив світ Вісник № 1 серії «Економічні науки» де були опубліковані роботи професорсько-викладацького складу факультету економіки і менеджменти ЛДІНТУ ім.В.Чорновола та інших вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладів. Даний вісник виходить двічі на рік.

Завдяки зусиллям завідувача кафедри Комарницького І.М. у 2007 році був зроблений капітальний ремонт приміщень кафедри, збільшений аудиторний фонд за рахунок підсобних приміщень, створений сучасний комп`ютерний клас, а також лабораторія оцінної діяльності.

У 2007р. кафедра отримала держбюджетне замовлення від держадміністрації львівської області на фінансування теми «Розробка теоретико-методологічних засад формування регіональної системи організаційно-економічної підтримки функціонування малих підприємств. Науковий керівник — завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., проф. Комарницький І.М.

Також у 2007р. кафедра виграла тендер наукових розробок за темою «Економічне обґрунтування концепції і розробка методики вартісної оцінки збитків, заподіяних природними та техногенними катаклізмами», який має бути виконаний до кінця 2007 р.Науковий керівник — завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., проф. Комарницький І.М.

Навчально-педагогічний персонал кафедри регулярно приймає участь у науково-методичних конференціях, присвячених організації навчально-виховного процесу, семінарах із застосування нових технологій у тому числі нформаційних та Internet в навчальному процесі.

Наукова діяльність

Науковим напрямом кафедри економіки довкілля і природних ресурсів є дослідження діяльності підприємств у галузі раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює наукову, науково-дослідну та науково-видавничу діяльність за вказаним науковим напрямом, яка полягає у проведенні фундаментальних і прикладних досліджень систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку підприємств в контексті регіональної економіки, а також розробці ефективних економічних моделей регулювання ресурсозбереження.

У 2011 році викладачами кафедри опубліковано 56 наукових публікацій, серед яких 14 статей у наукових фахових виданнях та 42 наукові праці у нефахових наукових виданнях. У цьому ж році старшим викладачем кафедри Злупко Л.А. видана одноосібна монографія «Зайнятість в умовах формування інноваційної економіки України».

У 2011 р. старшим викладачем кафедри Питуляк Н.С. успішно захищена кандидатська дисертація на тему: «Організаційно-економічні механізми удосконалення процесів логістики аптечних мереж».

Професорсько-викладацький склад у 2011 р. брав участь в 7 міжнародних наукових та науково-технічних конференціях, що відбулись у м. Львові, Сумах, Луцьку, Одесі, Тернополі та 9 державних конференціях, що відбувались у м. Львові, Полтаві, Хмельницьку, Києві, Харкові. Під час конференцій викладачами кафедри здійснено 39 доповідей.

На кафедрі активно залучається до наукової роботи студентська молодь. У 2011 р. 36 студентів взяли участь у 5 конференціях (з них 2 — міжнародні), що відбулись у м. Львові, Луцьку, Сумах, Хмельницьку.

Навчальна робота

Інформація абітуріентам

Партнери кафедри

  • КНЕУ ім.В.Гетьмана

Vadym Hetman National Economiс University Веб-сайт: www.kneu.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти

  • Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститут

Cooperative trade and economic institute of Hmelnitsk Веб-сайт: www.xktei.km.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти