Залуцька Христина Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Залуцька Христина Ярославівна
Zalucka.jpg
Дата народження 9 лютого 1985 р.
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №014319);
                 Д.е.н. (диплом ДД №012052)
Вчене звання Професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація магістр з економіки і підприємництва, 2007 р.

Професійна діяльність

2016-дотепер - Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій 2013-2015 - Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій 2009-2012 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій 2007 – 2009 - Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Напрямки наукових досліджень

управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств, стратегія підприємства, комплексне оцінювання інноваційної діяльності і бізнес - процесів підприємства

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Стратегія підприємства», "Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва"

Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Формування та використання збалансованих систем показників інноваційної діяльності підприємств» (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2013 р.; Назва докторської дисертаційної роботи: "Управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення" (спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2021 р.

Почесні звання та нагороди

 • Грамота Тернопільського національного економічного університету (2009 рік)
 • Подяка Національного університету «Львівська політехніка» (2013 рік)
 • Сертифікат про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею (2016 рік)
 • Грамота Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка" (2018 рік, 2019 рік)
 • Диплом Національного університету «Львівська політехніка» (2021 рік)
 • Сертифікат Cambridge English: First (FCE)(Англійська мова, B2)

Підвищення кваліфікації

2014 р. - стажування у Департаменті економічного розвитку торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації

2009 – 2010, 2013 – 2014 - навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»

2019 р. - стажування у Територіальному управлінні рахункової палати України

2019 - 2020 р. - навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»

21.09.2020 - 30.10.2020 - Стажування в України - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

19.10.2021 - 23.11.2021 - Підвищення кваліфікації в Україні - Львівська політехніка

01.11.2021 - 23.11.2021 - Підвищення кваліфікації в Україні - Львівська політехніка

29.11.2021 - 03.02.2022 - Стажування за кордоном (ЄС або ОЕСР) - Університет міжнародних відносин та суспільної комунікації в Хелмі, Польща

Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

1. Залуцька Х.Я. Стратегія підприємства: навчальний посібник / Х.Я.Залуцька – Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. – 258 с.

2. Залуцька Х.Я. Стратегія підприємства: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» всіх форм навчання / уклад.: Х.Я. Залуцька, О.Л. Мищишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 117 с.

3. Залуцька Х.Я. Стратегія підприємства у рисунках і таблицях: конспект лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання / уклад.: В.В.Козик, Х.Я. Залуцька, В.П.Залуцький. – Львів: Видавництво кафедри ЕПІ, 2017. – 114 с.

Монографії

1. Залуцька, Х. Я., 2020. Управління розвитком підприємств на основі процесів диверсифікації та інтеграції: теорія, методологія та практика. Харків : Вид-во Іванченка І.С.

2. Kh.Ya. Zalutska, V.V. Kozyk. Theoretical and applied principles of the strategic management system development of the modern enterprise : monograpf - Lambert Academic Publishing, Germany, 2019, 73 p.

2. Залуцька Х.Я. Формування взаємодії учасників диверсифікованих компаній через стратегію поведінки їхніх бізнес-одиниць : монографія «Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти / Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Мрихіна О.Б. та ін.; За наук. ред. проф. В.В.Козика – Львів: Растр-7, 2017. – С.98-111.

3. Залуцька Х.Я. Стратегічне управління – результати і проблеми практичного використання : collective monograph / В.В.Козик, Х.Я. Залуцька, В.П.Залуцький. – Vol.3. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing””, 2016. – p.229-245.

4. Zalutska Kh.Ya. A strategy map of evaluation indicators of the diversified company development : collective monograph / Kh.Ya. Zalutska, Kozyk V.V., Protsenko V.M. - Vol.2. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – p.181-196.

5. Особливості формування інтегрованих систем комплексного оцінювання інноваційної діяльності підприємства: колективна монографія «Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки / за ред. д.е.н., проф. В.В.Прохорової - Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2020 р. - С.100-107

6. Zalutska Kh.Ya. Methodological approach to the formation of the development strategy and possible associations of the regional economic structures : Multi-authored monograph.Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Vol. 1. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Соловій Х.Я. Збалансована система показників як ефективний інструмент об’єктивної оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства / Х.Я. Соловій // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1 (103). – С. 155–163.
 • Водянко Х.Я. Збалансована система показників як ефективний інструмент об’єктивного відбору нововведень / Х.Я.Водянко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, №1/7 (49), 2011. – С. 16–19.
 • Соловій Х.Я. Можливість використання зарубіжних оцінювальних систем для комплексного оцінювання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств /Г.Й.Островська, Х.Я. Соловій // Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». – Том 8 (9), 2014. – С. 82–93.
 • Соловій Х.Я. Модифікація матриці Бостонської консультаційної групи в стратегічному управлінні підприємством / В.В. Козик, Х.Я. Соловій // Науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – № 1/3(27). – С. 96–102.
 • Залуцька Х.Я. Особливості функціонування диверсифікованих компаній / В.В.Козик, Залуцька Х.Я. // Journal «The scientific heritage». – 2016. – VOL 1, №3 (3). – С. 4–6.
 • Залуцька Х.Я. Формування бізнес-одиниць диверсифікованих підприємств /В.В.Козик, Х.Я.Залуцька // Актуальні проблеми економіки. – 2017. - №3 (189). – С. 116-123.
 • K.Zalutska. Strategic pyramid for diversified enterprise /V.Kozyk, K.Zalutska // PNAP Scientific journal of Polonia university periodyk naukowy akademii Polonijnej. – 2017. – nr 1 (20). – C.41-50.
 • Zalutska Kh.Ya. Improvement of the implementation process of modern enterprise strategy/V.Kozyk, K.Zalutska // Zarządzanie. Teoria i Praktyka. - 2018.- 25 (3).
 • Zalutska Kh.Ya. The formation of a sustainable development strategy of the region /V.Kozyk, K.Zalutska, O. Tovkan // 2019 7th International Con-ference on Modeling, Devel-opment and Strategic Man-agement of Economic Sys-tem (MDSMES 2019)

Публікації у фахових виданнях

 • Соловій Х.Я. Сутність інноваційної діяльності підприємства / Х.Я. Соловій // Економічний аналіз : зб. наук. праць – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Частина 3. – С. 391–394.
 • Соловій Х.Я. Проблеми оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства / В.В. Козик, В.П. Манзій, Х.Я. Соловій // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2008. – № 21. – С. 19–23.
 • Водянко Х.Я. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / В.В. Козик, Х.Я. Водянко // Науковий журнал «Проблеми науки». – 2011. – №11. – С. 30–35.
 • Водянко Х.Я. Оцінювання стратегічних напрямків діяльності машинобудівного підприємства / В.В. Козик, О.Я. Шийко, Х.Я. Водянко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку».– 2011. – № 714. – С. 209–213.
 • Водянко Х.Я. Засади формування вимірювальної системи ефективності інноваційної діяльності підприємства / Х.Я. Водянко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.1. – С. 280–287.
 • Соловій Х.Я. Інтегрування Збалансованої системи стратегічних показників та системи бюджетування як управлінська інновація /Г.Й.Островська, Х.Я. Соловій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку».– 2013. – № 776. – С. 286–294.
 • Соловій Х.Я. Сучасний стан, проблеми та способи активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / Х.Я.Соловій, С.С.Саталкін, З.І.Козар // Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І.Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014.
 • Залуцька Х.Я. Бізнес-процеси - основа ефективних взаємозв’язків структурних одиниць бізнесу диверсифікованих підприємств / Х.Я.Залуцька // БІЗНЕС ІНФОРМ № 4, 2020, с. 180-190
 • Залуцька Х.Я. Особливості вибору напрямку стратегічного розвитку диверсифікованого підприємства / Х.Я.Залуцька, В.В.Козик, М-О.І.Сизон // Вісник Національного уні-верситету “Львівська полі-техніка”. Серія “Проблеми економіки та управління” , 2020, Випуск 4, Номер 1, 167-173
 • Залуцька Х.Я. Управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємства: теоретико-методичні аспекти /Х.Я.Залуцька// Проблеми економіки № 2 (44), 2020
 • Залуцька Х.Я. Генерування управлінських впливів із забезпечення ди-версифікаційно-інтеграційного вектору розвитку підприємства: науково-практичний аспект/ Х.Я.Залуцька // БІЗНЕС ІНФОРМ № 6, 2020

Участь у конференціях (після захисту дисертації)

 • Соловій Х.Я. Формування стратегічної карти підприємства / Х.Я. Соловій, З.І. Козар // ІІІ Міжнародна науково – практична конференція [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (Львів, 2013 рік). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2013. – С. 224–225.
 • Соловій Х.Я. Особливості комунікаційної стратегії вітчизняних підприємств / Х.Я. Соловій // International Scientific-Practical Conference [«Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings»]. – January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – p. 123–126.
 • Залуцька Х.Я. Збалансована система показників – інструмент комплексного оцінювання середовища функціонування сучасних підприємств / Х.Я. Залуцька, В.В. Козик // International Scientific-Practical Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – p. 93–95.
 • Залуцька Х.Я. Узагальнена модель формування стратегії вітчизняних підприємств / В.В.Козик, Х.Я. Залуцька // ХI Міжнародна науково-практична конференція [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту» до 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка»] (Львів, 3–5 листопада 2016 р.). – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – С. 117–119.
 • Залуцька Х.Я. Особливості мотиваційного механізму сучасного підприємства / Х.Я. Залуцька, В.В. Козик, В.П. Залуцький // International Scientific Conference The Development of International Competitiveness: Conference Proceedings, Part II, December 16, 2016. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. – p. 30–32.
 • Залуцька Х.Я. Бізнес-процеси – основа ефективного стратегічного управління підприємством / В.В.Козик, Х.Я.Залуцька, В.М.Проценко // International Scientific Conference Integration of business structures: strategies and technologies, Part I, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. – p. 166-168.
 • Залуцька Х.Я. Необхідність і переваги інтеграції диверсифікованих підприємств/ Х.Я. Залуцька // Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de

documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 1), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. C.67-69

 • Залуцька Х.Я. Особливості оптимізації зв’язків між одиницями бізнесу диверсифікованого підприємства / Х.Я. Залуцька //Actual problems of science and practice Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference, Stockholm, Sweden, 27-28 April 2020, P.94-95
 • Залуцька Х.Я. Процес формування комплексного мотиваційного механізму підприємства / Х.Я. Залуцька //Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції: збі-рник тез Міжнародної науково-практичної конференції . – Дубляни, 2020. – c. 106-109

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402, тел.: +38 (032) 258-25-45 E-mail: khrystyna.y.solovii@lpnu.ua