Дунець Роман Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дунець Роман Богданович
Dunyec.jpg
д.т.н, професор, зав. кафедри
Дата народження 14 серпня 1952 р.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1974 р.
Галузь наукових інтересів аналіз та синтез топологій спеціалізованих комп’ютерних систем, методи математичного моделювання топологій, матричні моделі топологій СКС та побудова ефективних алгоритмів їх моделювання
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінник освіти», 2014 р.

Дунець Роман Богданович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 14 серпня 1952 року.

Тема дисертації: Математичні моделі та методи аналізу й синтезу топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 01.05.02 /Дунець Роман Богданович ; Українська академія друкарства. — Л., 2004. — 370арк. — арк. 248-269

Підготував 2 кандидати наук.

Напрямки наукової роботи:

Основний напрямок наукових досліджень — аналіз та синтез топологій спеціалізованих комп’ютерних систем, методи математичного моделювання топологій, матричні моделі топологій СКС та побудова ефективних алгоритмів їх моделювання.

Найвагоміші наукові проекти

 • 1980-1985 р. р., бортовий спеціалізований комп’ютер «ВАР» для міжнародного космічного експерименту «ІНТЕРШОК» (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України);
 • 1983-1987 р. р., бортовий цифровий спеціалізований пристрій «ТЕМП- для керування процесом аєрофотографування поверхні Землі (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України);
 • 1987-1992 р. р., цифровий спеціалізований тренажер керування підводними пристроями «Кетмень» (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України);
 • 1992-1998 р. р., математичне та програмне забезпечення САПР ЕМС (Українська академія друкарства).

Основні публікації

Автор 135 наукових праць, в тому числі 1 монографія, 4 навчальних посібники, з них один з грифом МОН України, 5 статей у науково-метричній базі Scopus, 14 методичних розробок та 11 авторських свідоцтв на винаходи.

З них:

 1. Дунець Р. Б. Аналіз та синтез топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем: Монографія. — Львів: НВФ «Українські технології», 2003. — 192 с.
 2. Дунець Р. Б., Рак Ю. П. Проектування технологічних ліній оперативної поліграфії: системний підхід. Навчальний посібник. — Дрогобич: НВЦ «Каменяр» ДДПУ, 2002. — 112 с.
 3. Дунець Р. Б., Кудрявцев О. Т. Арифметичні основи комп’ютерної техніки. Навчальний посібник — Львів: Ліга-Прес, 2006. — 142 с.
 4. AndriiSpitzer, RomanDunets. Methodofswitchingpacketsinnetworksonchipwithmatrixtopology // JournalofInformation, ControlandManagementSystems, Vol. 10, (2012), No.1. — P.105-111.
 5. Дунець Р.Б., Грига В.М. Исследованиематричныхметодовпредставленияпоточныхграфовалгоритмов // Весн. Брестскогогосударственноготехническогоуниверситета № 5(83). Физика, математика, информатика. — Брест, 2013. — С.41-46.
 6. Дунець Р.Б. Підхід до класифікації комунікаційних середовищ мереж на кристалі // Вісн. НУ «Львівська політехніка» № 806. Комп’ютерні системи та мережі. — Львів, 2014. — С. 57-61.
 7. Березовський М.О., Дунець Р.Б. Особливості програмування динамічнореконфігурованих процесорів // Вісн. НУ «Львівська політехніка» № 806. Комп’ютерні системи та мережі. — Львів, 2014. — С. 14-21.
 8. Dunets R., Klym H., Kochan R. Modelsofhardwareintegrationofsensorselementswithcyber-physicalsystems // ProceedingsoftheXIIIthInternationalConference «Modernproblemsofradioengineering, telecommunications, andcomputerscience» TCSET’2016, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 23-26, 2016, p. 270-274.
 9. Р.Б. Дунець, А.С.Шпіцер. Організація комутації пакетів у одному вузлі мережі на кристалі з матричною топологією // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2016, № 5 (79). — С. 120-124.

Організаційна робота

Працював у складі Президії об’єднаного комітету профспілки Західного наукового центру, головою профспілки працівників СКТБ Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України, заступником голови профспілки викладачів Української академії друкарства.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 903,

тел.: +38(032) 258-26-44; +38(032) 258-27-22

E-mail: roman.b.dunets@lpnu.ua]