Гончар Федір Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гончар Федір Михайлович
RTEmagicC gonchar 02.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 10 квітня 1949 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів електрофізичні властивості чистих та покритих адсорбованими плівками поверхонь твердих тіл.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1990 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1994 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Гончар Федір Михайлович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 10квітня 1949 року.

У 1971 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему«Адсорбція гадолінію, диспрозію і гольмію на гранях кристалів вольфраму та молібдену».

З 1994 року — на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає:

  • курс загальної фізики,
  • концепції сучасного природознавства.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — електрофізичні властивості чистих та покритих адсорбованими плівками поверхонь твердих тіл.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 45 наукових праць та методичних розробок, 3-ох підручників, учасник 30-ти наукових конференцій.

Серед них:

  1. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. За­хар'яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Ук­раїнець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр'єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». -2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
  2. Лабораторний практикум з фізики :навч. посіб. для всіх форм навчання. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики / І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, І. М. Бордун, B. М. Габа, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар'яш, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, І. М.Кравчук, Т. Д. Крушельницька, В. І. Лобойко, І. Є. Лопатинський, М. М. Романюк, Н. А. Українець, О. В. Франів, С. Б. Харамбура, В. І. Чіх ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». -2-ге вид., виправл. і доповн. - Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. - 188 с. : іл. - Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт.
  3. Романишин Борис Михайлович, Зачек Ігор Романович, Лопатинський Іван Євстахович, Гончар Федір Михайлович. Задачі з фізики.Методичні вказівки. Приклади розвязування: навч. посіб. для студ. дистанц.форми навчання / Національний ун-т Львівська політехніка. Інститут дистанційного навчання. — 3-є вид., переробл. і допов. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2008. — 144с. — (Серія Дистанційне навчання; №47). — ISBN 978-966-553-718-2.
  4. Збірник тестових завдань з фізики : навч. посіб. для підготовки до зовнішнього незалеж. оцінювання випускників серед. шкіл і вступників до Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Олена Михайлівна Горіна, Володимир Михайлович Габа, Ігор Володимирович Бандрівчак, Юрій Михайлович Білинський, Федір Михайлович Гончар, Нац.ун-т «Львівська політехніка»; За заг. ред. Ю.Я. Бобало, З.Г. Піх.– Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.– 218 с. ISBN 978-617-607-152-5
  5. Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011 . — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч. 1 / (І. Є. Лопатинський та ін.). — 2011. — 228 с. : рис., табл.
  6. Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч. 2 / (І. Є. Лопатинський та ін.). — 2011. — 181 с.
  7. Міграційна рівновага адсорбованих плівок гадолінію на вольфрамі в сильному електричному полі / Ф. М. Гончар, А. М. Андрейко, Ю. М. Білинський // Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки, 7-9 квітня 2009 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 19.
  8. Курс фізики [Текст] : навч. посібник / Зачек Ігор Романович; Кравчук Ігор Миронович; Романишин, Борис Михайлович; Габа Володимир Михайлович; Гончар, Федір Михайлович; ; ред. І. Є. Лопатинський. — Львів : Бескид Біт, 2002. — 376 с. : іл. — ISBN 966-96071-1-6

Контакти

(головний корпус, кімната № 137, тел.258-27-66)