Вибрані публікації Нестор Н.І.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

2021

 1. Belej O., Kolesnyk K., Nestor N., Fedirko Y. Сonstruction of subsystem determination of attacks in cyberphysical systems by neural network methods // Штучний інтелект. – 2021. – № 2 (92). – С. 15–24.
 2. Belej O., Nestor N., Tomyuk V. Application of hybridization methods to detect network attacks in wireless sensor networks // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 44–48. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).

2020

 1. Kosobutskyy P., Nestor N. The formulas for sum of products of sequences associated with the metallic means // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 1, № 1. – С. 73–78. 0,27 ум.д.ар.
 2. Бондарєв А.П., Нестор Н.І. Результати моделювання технологічних операцій обробки із розділенням потоків виробів на виході // Сучасні інформаційні та електронні технології : труди ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-29 травня 2020 р., Україна, Одеса. – 2020. – C. 11–13. 0,13 ум.д.ар.
 3. Belej O., Nestor N., Polotai O., Panchak S. Developing a model of cloud computing protection system for the Internet of things // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 53–58. 0,27 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).

2019

 1. Belej O., Nestor N., Melnyk N. Application homomorphic cryptographic algorithm for encrypting data in the cloud storage // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 35–44.
 2. Бондарєв А. П., Нестор Н. І. Моделювання поєднань операцій обробки до допомогою характеристичних функцій // Сучасні інформаційні та електронні технології : труди XX Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Одеса, 27–31 травня 2019 р.). – 2019. – C. 45–46. (ДБ/Зв'язок, Прикладні дослідження і розробки).
 3. Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Nestor Natalia. Designing a generator of random electronic message based on chaotic algorithm // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779306-1–8779306-5. (SciVerse SCOPUS).
 4. Belej Olexander, Nestor Natalia, Polotai Orest. Developing a local positioning algorithm based on the identification of objects in a wireless wi-fi network of the mall // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 32–36. (SciVerse SCOPUS).
 5. Belej Olexander, Nestor Natalya, Polotai Orest, Sadeckii Jan. Features of application of data transmission protocols in wireless networks of sensors // Advanced information and communication technologies (AICT–2019) : proceedings of the 3rd International conference (Lviv, Ukraine; July 2–6 2019). – 2019. – C. 317–322. (SciVerse SCOPUS).

2018

 1. Бондарєв А. П., Нестор Н. І. Характеристичні функції у моделюванні розподілів похибок операцій контролю // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя). – 2018. – C. 170–171.
 2. Kosobutskyy P., Lobur M., Nestor N., Morgulis A. About some statistical laws of the processing of experimental data of complex systems // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 11–17.


2008 - 2010

 1. Моделі технологічних процесів для статистичного аналізу / І. І. Мотика, Л. А. Недоступ, Н. І. Нестор //Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп.ред. М. В. Лобур. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. С 78-81.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 651). — Бібліогр.: 4 назви.
 2. Recursive algorithm of statisticalanalysis of technological process applying characteristic functions / I.Motyka, N. Nestor, V. Karkulyovskyy, A. Kernytskyy // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали XМіжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна /Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 42-43.
 3. Моделювання статистичних характеристик технологічних процесів / І. І. Мотика, Л. А. Недоступ, Н. І. Нестор //Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп.ред. М. В. Лобур. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 55-59. -(Вісник/ Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 685). — Бібліогр.: 7 назв.
 4. Мотика І.І, Недоступ Л.А., Нестор Н.І. Бібліотека моделей технологічних операцій для аналізу точності процесів виготовлення// Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук.пр.] / відп. ред. М. В. Лобур. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2008. — С.65-69. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 626). — Бібліогр.: 5 назв.