Білик Олена Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Білик Олена Іванівна
Biluk.jpg
к.е.н., професор
Дата народження 14 червня 1980 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність фінанси
Галузь наукових інтересів недержавне пенсійне забезпечення; страхування
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту.

Білик Олена Іванівна — кандидат економічних наук, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилася 14 червня 1980 р. у м. Львові.

Освіта:

2002 р. — з відзнакою закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація магістра з економіки і підприємництва.

25.12.2012 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Білик Олена Іванівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 222, [43] арк. : рис., табл.». Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді К 35.154.02 в Інституті регіональних досліджень НАН України, отримано диплом ДК №012773.

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка».

2013 р. — присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

24.04.2021 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Розвиток системи публічного управління соціальними ризиками в умовах цифрових трансформацій» у спеціалізованій вченій раді Д 38.053.03 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили та отримала науковий ступінь доктора наук з державного управління. Диплом ДД 011443.

Вчене звання доцента кафедри адміністративного та фінансового менеджменту присвоєно у 2015 р. Отримано атестат 12 ДЦ №044216.

Вчене звання професора кафедри адміністративного та фінансового менеджменту наказ Міністерства освіти України №491 від 27.04.2023 р.

З 01.09.2021 р. — призначена на посаду професора кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, наказ від 30 липня 2021 р. №2547-3-10.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти — 18 років, у тому числі у Національному університеті «Львівська політехніка» — 18 років.

Професійна діяльність:

01.09.2003 р. – 31.08.2005 р. — викладач кафедри фінансів Приватного вищого навчального закладу Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка».

01.09.2005 р. – 31.08.2013 р. — старший викладач кафедри фінансів Відокремленого структурного підрозділу «Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

02.09.2013 р. – 01.02.2014 р. — доцент кафедри фінансів Відокремленого структурного підрозділу «Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

03.02.2014 р. — 31.08.2021 р. — доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

01.09.2021 р. і дотепер — професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

 • Кращий молодий науковець за підсумками 2014 р.
 • Нагорода Львівської обласної адміністрації
 • Диплом-відзнака Національного університету «Львівська політехніка» за сумлінну працю

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Ризик-менеджмент
 • Страховий менеджмент
 • Фінансовий менеджмент

Наукові зацікавлення

 • Недержавне пенсійне забезпечення
 • Страхування
 • Публічне управління соціальними ризиками

Стажування

 • 2002 р. — проходила стажування в Львівському банківському інституті
 • 2006 р. — Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
 • 2012 р. — стажування у ТзОВ «Страховий брокер «Експерт»

Вибрані публікації

Має 152 публікації, з них 127 наукових та 25 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Статті у фахових видання:

 1. Білик О.І. Інформаційне забезпечення процесу трансформації ресурсів недержавних пенсійних фондів в інвестиції регіону / О.І. Білик, І.М Гринчишин // Фаховий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», 2013. — №11 — С. 189–198. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS). (Особистий внесок автора: розроблення та обгрунтування принципів інформаційного забезпечення функціонування НПФ).
 2. Bilyk О. Strategy for improving the quality of life in countries with economies in transition /Viktoriia V. Chernyahivska, Olena I. Bilyk, Anastasiia O. Charkina, Illya Zhayvoronok And Iryna V. Farynovych// International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 4, April 2020, pp. 523–531. (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse SCOPUS). (Особистий внесок автора: обгрунтування оптимізації якості життя Чеської Республіки).
 3. Bilyk O. Management of corporate social activity in the organization / Mariia Dykha, Yuliia Cheban, Olena Bilyk, Zinoviy Siryk, Olena Khytra, Alla Dudnyk // International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 97–107. (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse SCOPUS). (Особистий внесок автора : обгрунтування місця соціальної відповідальності ).
 4. Білик О.І. Механізми регулювання та інструменти оцінювання соціальних ризиків : монографія / О.І. Білик. — Львів : «Растр-7», 2020 — 396 с.
 5. Білик О.І. Роль державного управління в забезпечення розвитку соціального капіталу / О.І. Білик // Публічне управління та митне адміністрування. — 2020. — №3 (26). — С. 28–32. 0,27 ум.друк.арк.
 6. Білик О.І. Вплив пандемії на трансформацію соціального ризику / О.І. Білик // Право та державне управління. — 2020. — №3. — С. 162–167. 0,27 ум.друк.арк.
 7. Білик О.І. Побудова системи оцінення рівня соціального забезпечення населення / О.І. Білик // Публічне управління та митне адміністрування. — 2020. — №4. — С. 21–25.
 8. Білик О.І. Вплив пандемії на зміну системи управління соціальними ризиками / О.І. Білик //Економіка, управління та адміністрування. — 2020. — №4 (94). — С. 117–122.
 9. Білик О.І. Обґрунтування шляхів подолання корупції у сфері охорони здоров’я / О.І. Білик, А.В. Новікова // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2016. — №10. (Особистий внесок автора : ретроспективне дослідження походження корупції, як однієї з причин виникнення соціального ризику).
 10. Білик О.І. Публічне управління професійним розвитком державних службовців в країнах ЄС / О.І. Білик, М.К. Хім / Державне управління : удосконалення та розвиток. — 2017. — №12 (Особистий внесок автора : аналізування соціальних чинників впливу на професійний розвиток державних службовців).

Тези доповідей:

 1. Білик О.І. Напрямки розвитку соціалізації бізнесу / О.І. Білик, О.Л. Перхач // Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 7 листопада 2018 р.). — 2018. — C. 39–40. ( Особистий внесок автора: визначення суті соціального бізнесу та обґрунтовано напрямки його розвитку).
 2. Білик О.І. Стратегія управління соціальними ризиками : світовий досвід / О.І. Білик, О. І. Савчин// Сучасний рух науки : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 7–8 лютого 2019 р.). — 2019. — C. 42–45. (Особистий внесок автора: згруповано стратегії управління соціальними ризиками).
 3. Білик О.І. Мінімізація ризиків у страхуванні завдяки використанню цифрових технологій / О.І. Білик, М.М. Якимець // Стратегії інноваційного розвитку економіки : проблеми, перспективи, ефективність : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 31 травня 2019 р. — 2019. — C. 96–100. (Особистий внесок автора: розвинено роль цифровізації економіки в системі мінімізації ризиків).
 4. Білик О.І. Проблеми і шляхи удосконалення бюджетного забезпечення соціального захисту населення / О.І. Білик, К.Є Єршова // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 28 листопада 2018 р.) Ч.2. — 2018. — C. 163–167. (Особистий внесок автора: визначено напрямки удосконалення бюджетного фінансування соціального захисту).
 5. Білик О.І. Перспективи подолання гендерних розривів / О.І. Білик, В.Я. Карковська, М.К. Хім // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи : матеріали XVIІІ Міжнародного наукового семінару (Київ, озеро Світязь, 1–5 липня 2019 р.). 2019. — C. 66–68. (Особистий внесок автора: визначено суті та обсяги гендерних розривів).

Нагороди

 • Листопад 2015 р. — лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам (диплом)
 • Травень 2015 року. — переможець конкурсу «Найкращий науковець року» за результатами 2014р. (диплом)

Контакти

вул. Ст. Бандери, 28-а, м. Львів, 79013; 5 н.к., кімн. 2б

Тел.: (032) 258-26-30

E-mail: Olena.i.bilyk@lpnu.ua