Барна Ірина Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Барна Ірина Романівна
Barna-224x300.jpg
к.т.н., асистент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Моделювання теплообміну час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Атаманюк Володимир Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри хімічної інженерії
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної інженерії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Барна Ірина Романівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри хімічної інженерії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Тема дисертації: Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію [Текст] : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.17.08 / Барна Ірина Романівна Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. — 22 с. : рис., табл.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Атаманюк Володимир Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри хімічної інженерії

З 2014 р. — асистент кафедри хімічної інженерії

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Аудиторні курси:

 • Процеси та апарати хімічної технології
 • Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів
 • Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси: Моделювання теплообміну час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Установка фільтраційного сушіння сипких матеріалів/ Номер патенту: 59741/ Опубліковано: 25.05.2011// Автори: Попович Сергій Павлович, Барна Ірина Романівна, Кіндзера Діана Петрівна, Ходорівський Роман Володимирович, Мосюк Микола Іванович, Атаманюк Володимир Михайлович
 2. Гідравлічні закономірності роботи апаратів із стаціонарним шаром дисперсного матеріалу / В. М. Атаманюк, Р. В. Ходорівський, І. Р. Барна // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 253-258. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 667). — Бібліогр.: 9 назв.
 3. Гідродинаміка під час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію / І.Р. Барна, В.М. Атаманюк // Вісник НУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. — 2012. — № 726. — C. 201-212.
 4. Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння сирцевих гранул шлакового гравію / І.Р. Барна, В.М. Атаманюк, І.Я. Матківська // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна технологія та екологія. — 2012.— № 17. — С. 146-152.
 5. Зовнішній тепломасообмін під час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію / І.Р. Барна, В.М. Атаманюк // Хімічна промисловість України. — 2012. — № 3. — С. 21-27.
 6. Кінетика фільтраційного сушіння шлаку теплових електростанцій / В.М. Атаманюк, І.Р. Барна // Збірник наукових праць ОНАХТ. — 2012. — Т.2, Вип.41. — С. 89-93.
 7. Кінетика фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію / В.М. Атаманюк, І.Р. Барна, Д.М. Симак // Східно-європейський журнал передових технологій. — 2013. — 3/8 (63). — С. 13-17.
 8. Моделювання теплообміну час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію / І.Р. Барна, В.М. Атаманюк // Третя міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку» НТУ"КПІ«, 10 — 12 травня 2012 р. : тези доповідей. — Рубіжне, 2012. — С. 100-103.
 9. Енергозберігаючий та екологічно чистий метод сушіння матеріалів виробництва шлакового гравію / І.Р. Барна // Технологічний аудит та резерви виробництва. Науково-практична конференція «Наукові підсумки 2012р.». : матеріали конференції. — Х., 2012. — С. 21-22.
 10. Оптимізація процесу сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію / І.Р. Барна, І.В. Філіпович, Н.В. Свішевська // І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці». ЛДУ БЖД, 25 квітня 2013р. : тези доповідей. — Л., 2013. — С. 78-79.
 11. Математичне моделювання внутрішньодифузійного масоперенесення під час сушіння одинарної сирцевої гранули шлакового гравію / І.Р. Барна, В.М. Атаманюк, А.В. Свішевська, І.В. Філіпович // XIV Міжнародна наукова конференція «Львівські хімічні читання — 2013», 26 — 29 травня 2013р.: тези доповідей. — Л., 2013. — С. Т 36.

КОНТАКТИ

79013, м. Львів, НУ ЛП, пл.Святого Юра 9, ІХХТ, каф. ХІ, 108 к. 9 н.к.,

тел.: 258-26-57