Андрущак Анатолій Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрущак Анатолій Степанович
Андрущак а с.jpg
Дата народження 15 березня 1964 року
Місце народження м. Соснівка Львівської області, Україна
Дружина Андрущак Оксана Олександрівна
Громадянство Українець
Alma mater Львівський Національний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1987 р.
Спеціальність «Оптичні і оптоелектронні системи»
Галузь наукових інтересів Оптика і лазерна фізика, фізика твердого тіла, характеризація матеріалів для пристроїв інфокомунікаційних систем
Науковий ступінь д. т. н.
Вчене звання Професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна
Сторінка на lp.edu.ua [1]

Андрущак Анатолій Степанович — професор кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка». Вчений у галузі оптики і лазерної фізики та фізики твердого тіла, доктор технічних наук (2010), професор (2012).

Народився 15 березня 1964 р. у місті Соснівка Львівської області. Вищу освіту здобув у Львівському Національному університеті ім. І. Франка за спеціальністю «Оптичні і оптоелектронні системи» (закінчив у 1987 році).

Професійна діяльність

1987-1993 – інженер, науковий співробітник Львівського науково-дослідного інституту прикладної акустики;

1993-1996 – провідний інженер Львівського центру Інституту космічних досліджень Національного космічного агентства та НАН України;

1996-2001 с.н.с., вчений секретар Інституту фізичної оптики;

2001 - 2007 доцент кафедри телекомунікацій Національного університету "Львівська політехніка", керівник міжнародного проекту УНТЦ #3222;

2007 - 2009 – докторант Національного університету "Львівська політехніка", керівник міжнародного проекту УНТЦ #4584 та спільного українсько-польського проекту №М/138-2009;

2009 - до цього часу – професор кафедри телекомунікацій Національного університету "Львівська політехніка", координатор міжнародної Грантової Угоди 7 Рамкової Програми Європейського Союзу №272715

Міжнародна наукова діяльність

2002-2004 – співавтор і головний виконавець проекту УНТЦ #1712 «Акустооптичні пристрої керування надпотужним лазерним випромінюванням», що фінансувався Європейським Союзом;

2005-2007 – науковий керівник проекту УНТЦ #3222 «Оптимізація геометрії електро-, п’єзо- та акустооптичної взаємодій на основі повного 3D-аналізу просторової анізотропії відповідних ефектів», що фінансувався Європейським Союзом;

2008-2010 – науковий керівник проекту УНТЦ #4584 «Розробка методології створення найбільш ефективних акустооптичних комірок НВЧ діапазону для управління потужним лазерним випромінюванням», що фінансувався Європейським Союзом;

04.2009-08.2009 – проведення нелінійно-оптичних досліджень кристалічних матеріалів в Анжерському Університеті, м.Анже, Франція;

2009-2010 – науковий керівник спільного українсько-польського проекту №М/138-2009, фінансованого Міністерством освіти і науки України;

2011-2013 – автор і головний виконавець міжнародної Грантової Угоди №272715 «Розвиток нової технології найефективнішого і стабільнішого використання електрооптичних та нелінійно оптичних кристалічних матеріалів» 7 Рамкової Програми Європейського Союзу.

Наукові інтереси

Наукові інтереси зосереджені в галузі оптики і лазерної фізики, кристалооптики, оптичних та квазіоптичних досліджень, аналізу просторової анізотропії електро-, п’єзо-, акусто- та нелінійно-оптичних взаємодій в кристалічних матеріалах та їх характеризації для пристроїв інфокомунікаційних систем. Є автором понад 180 науково-технічних публікацій, з них близько 80 науково-технічних статтей, 15 авторських свідоцтв та патентів, понад 70 матеріалів та тез доповідей на вітчизняних та міжнародних науково-технічних конференціях (повний перелік див.: http://tk-lab.lp.edu.ua).

Видано навчальний посібник: Андрущак А.С., Готра З.Ю., Кушнір О С. Прикладна електродинаміка інформаційних систем: навч. посіб¬ник. – Львів: Видавництво Львів¬ської політехніки,¬ 2012. – 304 с. (рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України - лист № 1 /11-6547 від 22.07.2011 р.);

Готується до друку монографія Андрущака А.С. „Просторова анізотропія електро-, п’єзо- та акусто¬оптичних взаємодій у кристалічних матеріалах твердотільної оптоелектроніки”.

Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Володіє українською, російською, англійською та польською мовами.

Наукові ступені та вчені звання

1993 р. – кандидат фізико-математичних наук; галузь науки за ступенем: фізика твердого тіла;

2001 р. – старший науковий співробітник; спеціальність – оптика і лазерна фізика;

2006 р. – доцент кафедри телекомунікацій;

2010 р. – доктор технічних наук; галузь науки за ступенем: фізика твердого тіла;

2012 р. – професор кафедри телекомунікацій.


Контакти

ІТРЕ, каф.ТК, 302к. ХІ н.к., тел. 258-24-44