Андрущак Анатолій Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрущак Анатолій Степанович
Андрущак а с.jpg
Дата народження 15 березня 1964 року
Місце народження м. Соснівка Львівської області, Україна
Дружина Андрущак Оксана Олександрівна
Громадянство Українець
Alma mater Львівський Національний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1987 р.
Спеціальність «Оптичні і оптоелектронні системи»
Галузь наукових інтересів Оптика і лазерна фізика, матеріалознавство, оптоелектроніка, характеризація матеріалів для пристроїв електро-, п’єзо-, акусто- та нелінійної оптики, наноматеріали та нанотехнології
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Науковий керівник 3-ьох проектів УНТЦ, 2-ох держбюджетних проектів МОН України, українсько-польського проекту, європейського гранту FP7-PEOPLE-2010-IIF, головний координатор проекту H2020-MSCA-RISE-2017-778156-IMAGE
Вчене звання Професор
Відомий у зв’язку з тим, що вперше виграв конкурс і став головним координатором проекту, в якому Національний університет «Львівська політехніка» став вперше в Україні координуючою організацією в Європейській Програмі HORISON-2020-MSCA-RISE
Поточне місце роботи Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна
Сторінка на lp.edu.ua [1]

Андрущак Анатолій Степанович — професор, завідувач кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Науковець у галузі оптики і лазерної фізики та фізики твердого тіла, доктор технічних наук (2010), професор (2012).

Народився 15 березня 1964 р. у місті Соснівка Львівської області. Вищу освіту здобув у Львівському Національному університеті ім. І. Франка за спеціальністю «Оптичні і оптоелектронні системи» (закінчив у 1987 році).

Освіта

1981-1987 – студент, Львівський Національний університет ім. І. Франка, фізичний факультет, спеціальність – оптичні і оптоелектронні системи (диплом інженера оптика-дослідника з відзнакою);

1990-1993 – аспірант, Київський науково-дослідний інститут гідроприладів, спеціальність – інформаційно-вимірювальні пристрої та системи.

Наукові ступені та вчені звання

1993 р. – кандидат фізико-математичних наук; галузь науки за ступенем: фізика твердого тіла;

2001 р. – старший науковий співробітник; спеціальність – оптика і лазерна фізика;

2006 р. – доцент кафедри телекомунікацій;

2010 р. – доктор технічних наук; галузь науки за ступенем: фізика твердого тіла;

2012 р. – професор кафедри телекомунікацій;

2014 р. – нострифікація диплома д.т.н. у Вроцлавській Політехніці (Польща) за спеціальністю: електроніка мікросистем та фотоніка.

Сфера діяльності

Оптика і лазерна фізика, матеріалознавство, оптоелектроніка, наноматеріали та нанотехнології, електро-, п’єзо-, акусто- та нелінійно оптичні дослідження анізотропних і наноструктурованих матеріалів.

Професійна діяльність

1987-1993 – інженер, науковий співробітник Львівського науково-дослідного інституту прикладної акустики.

1993-1996 – провідний інженер Львівського центру Інституту космічних досліджень Національного космічного агентства та НАН України.

1996-2001 с.н.с., вчений секретар Інституту фізичної оптики.

2001 - 2007 доцент кафедри телекомунікацій Національного університету "Львівська політехніка", керівник міжнародного проекту УНТЦ #3222.

2007 - 2009 – докторант Національного університету "Львівська політехніка", керівник міжнародного проекту УНТЦ #4584 та спільного українсько-польського проекту №М/138-2009.

2009 -2020 – професор кафедри телекомунікацій Національного університету "Львівська політехніка", координатор міжнародної Грантової Угоди 7 Рамкової Програми Європейського Союзу №272715 та головний координатор проекту MSCA-RISE-2017-778156-IMAGE Європейської Програми HORISON-2020.

З 16 березня 2020 – завідувач кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Національного університету "Львівська політехніка".

Викладацька діяльність

Викладає такі навчальні курси: „Технічна електродинаміка та теорія поля”; „Апаратура волоконно-оптичних систем передачі інформації”; „Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку”; „Вибрані розділи технології напівпровідникових матеріалів”.

Міжнародна наукова діяльність

2002-2004 – співавтор і головний виконавець проекту УНТЦ #1712 «Акустооптичні пристрої керування надпотужним лазерним випромінюванням», що фінансувався Європейським Союзом;

2005-2007 – науковий керівник проекту УНТЦ #3222 «Оптимізація геометрії електро-, п’єзо- та акустооптичної взаємодій на основі повного 3D-аналізу просторової анізотропії відповідних ефектів», що фінансувався Європейським Союзом;

2008-2010 – науковий керівник проекту УНТЦ #4584 «Розробка методології створення найбільш ефективних акустооптичних комірок НВЧ діапазону для управління потужним лазерним випромінюванням», що фінансувався Європейським Союзом;

04.2009-08.2009 – проведення нелінійно-оптичних досліджень кристалічних матеріалів в Анжерському Університеті, м.Анже, Франція;

2009-2010 – науковий керівник спільного українсько-польського проекту №М/138-2009, фінансованого Міністерством освіти і науки України;

2011-2013 – автор і головний виконавець міжнародної Грантової Угоди №272715 «Розвиток нової технології найефективнішого і стабільнішого використання електрооптичних та нелінійно оптичних кристалічних матеріалів» 7 Рамкової Програми Європейського Союзу;

2018-2022 – головний координатор міжнародного гранту MSCA-RISE-2017-IMAGE #778156 Європейської Програми HORISON-2020, в якому українська організація (Національний університет «Львівська політехніка») стала вперше в Україні головним координатором такого типу грантів, об’єднуючи 9 європейських інституцій.

Наукові інтереси

Наукові інтереси зосереджені в галузі оптики і лазерної фізики, матеріалознавства, кристалооптики, оптичних та квазіоптичних досліджень, аналізу просторової анізотропії електро-, п’єзо-, акусто- та нелінійно-оптичних взаємодій в кристалічних матеріалах та їх характеризації для пристроїв оптоелектроніки, наноінженерії матеріалів та нанотехнологій. Є автором понад 200 науково-технічних публікацій, з них понад 90 науково-технічних статей, 15 авторських свідоцтв та патентів, понад 95 матеріалів та тез доповідей на вітчизняних та міжнародних науково-технічних конференціях (повний перелік див.: http://itne.lpnu.ua/index.html).

Нагороди

• I-й рівень членства у Львівській Системі Дослідників на 2019 рік;

• Лауреат обласної премії відомим вченим і знаним фахівцям від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за значні досягнення в галузі науки, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2019);

• Премія Львівської міської ради талановитим вченим у рамках Програми “Львів науковий“ (2018);

• Грамота Львівської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, сумлінну і бездоганну багаторічну працю, вагомий особистий внесок у розвиток науки та з нагоди Дня науки в Україні (2018).

Керування науковою роботою/темами

2002-2004 – співавтор і головний виконавець проекту УНТЦ №1712;

2005-2007 – науковий керівник проекту УНТЦ #3222;

2008-2010 – науковий керівник проекту УНТЦ #4584;

2009-2010 – науковий керівник спільного українсько-польського проекту №М/138-2009;

2011-2014 – координатор європейського проекту #272715 програми FP7-PEOPLE-2010-IIF;

2016-2018 – науковий керівник держбюджетної теми ДБ/Анізотропія;

2017-2019 – відповідальний виконавець держбюджетної теми ДБ/Модулятор;

2019-2021 – науковий керівник держбюджетної теми ДБ/Нанокристаліт;

2020-2022 – відповідальний виконавець держбюджетної теми ДБ/ОПТИМА;

2018–2023 – головний координатор європейського проекту #778156-IMAGE програми HORIZON-2020-MSCA-RISE-2017.

Наукове керівництво сутдентами/аспірантами:

16 Магістерських та 12 Бакалаврських робіт було захищено у Національному університеті "Львівська політехніка", Львів, Україна; 1 кандидатська дисертація Олега Юркевича „Просторовий розподіл електрооптичного та п’єзоелектричного ефектів в кристалах ніобату літію та лангаситу” була захищена у Національному університеті "Львівська політехніка", 14.10.2010р., Львів, Україна; На сьогодні є керівником аспіранта по спеціальності 105 «Прикладна фізика і наноматеріали».

Посилання на сторінки у науково-метричних базах даних

Індекс Гірша в НМБ Scopus та Web of Science рівний 20.

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602317223

Web of Science: https://publons.com/researcher/2313959/anatoliy-s-andrushchak/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8611-3027

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=X24nf2sAAAAJ


Контакти

вул. Устияновича 5, 79013, Львів; 10-й корпус, кімната 32

телефон: 067 725 33 46

Web-сайт: http://itne.lpnu.ua/index.html[[Категорія: ]]