Ільчук Павло Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ільчук Павло Григорович
Пашка в нет.jpg
д.е.н., проф., завідувач кафедри
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність фінанси
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 12.05.2016 р. (ДД №005387)
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 18.12.2018 р. (АП №000619)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку, Кафедра управління проєктами.

Ільчук Павло Григорович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління проєктами Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

2008 р. — захистив кандидатську дисертацію.

Тема кандидатської дисертації — Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації, за спеціальністю 08.00.04. — економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).

2016 р. — захистив докторську дисертацію.

Тема докторської дисертації — Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств, за спеціальністю 08.00.04. — економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).

Професійна діяльність:

2000–2002 рр. — викладач-стажист кафедри економіки, фінансів та обліку Національного університету «Львівська політехніка».

2002–2006 рр. — асистент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».

2006–2009 рр. — старший викладач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».

2009–2016 рр. — доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».

2016 р. і дотепер — завідувач кафедри управління проєктами Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Науково-педагогічний стаж складає 23 р.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються:

 • Проектне бюджетування та фінансове планування
 • Бізнес-планування та управління проектами
 • Економіка та фінанси
 • Фінансова грамотність
 • Управління проектами

Науково-дослідна робота

Участь у держбюджетних темах:

 1. ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол №4 від 24.04.2003 р.
 2. ДБ/Потенціал «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах» (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. №960.
 3. ДБ/ОЕМА «Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання» (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. №732.
 4. ДБ «Формування потенціалу сталого соціально-економічного розвитку північно-східних областей України на основі модернізації їх адміністративно-територіального устрою» (номер державної реєстрації 0111U006965).
 5. ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол №4 від 24.04.2003 р.
 6. ДБ/Потенціал «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах» (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. №960.
 7. ДБ/ОЕМА «Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання» (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. №732.

Участь у кафедральних темах:

 1. Керівник науково-дослідної теми «Управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на проектних засадах в умовах інтернаціоналізації» (номер держреєстрації 0117U004475), 2017-2021 рр.
 2. Керівник науково-дослідної теми «Управління стратегічним розвитком підприємств в умовах інтернаціоналізації» (номер держреєстрації 0114U001229), за темою опубліковано 24 наукові праці (у т.ч. 2 статті у журналах зареєстрованих у міжнародній науково-метричній базі SciVerse Scopus by Elsevier), 2014-2016 рр.
 3. «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні» (номер державної реєстрації № 0108U010402), 2010 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2020 р. — IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, онлайн-тренінг «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM», м. Люблін (Республіка Польща)
 • 2018–2020 рр. — Навчальний центр Національного банку України
 • 16.02–11.05.2015 р. — ПАТ «Укрсоцбанк», довідка, 11.05.2015 р.
 • 2014–2015 рр. — семінар психолого-педагогічних знань: Національний університет «Львівська політехніка», посвідчення №055-2015 р. від 17.06.2015 р.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники:

 1. Ільчук П.Г. Управління командою проекту : навчальний посібник / П.Г. Ільчук, І.В. Когут, А.І. Якимів. — Львів : Видавництво «Новий світ – 2000», 2021. — 154 с.
 2. Ільчук П.Г. Страхові послуги : підручник / П.Г. Ільчук, І.Ю. Кондрат, Н.Б. Ярошевич, А.І. Якимів. — Львів : Видавництво «Новий світ – 2000», 2021. — 386 с.
 3. Ільчук П.Г. Бізнес-планування та управління проектами : Навчальний посібник, 2-е вид. / П.Г. Ільчук, Р.В. Фещур, А.І. Якимів, І.В. Когут, Г.Й. Лучко, Д.І. Скворцов, С.В. Шишковський ; за ред. П.Г. Ільчука — Львів, 2020. — 240 с.
 4. Ільчук П.Г. Економічна, соціальна і екологічна безпека проектів і програм : навчальний посібник / П.Г. Ільчук, О.О. Коць. — Львів : Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. — 144 с.
 5. Ільчук П.Г. Монетарна політика : навчальний посібник / П.Г. Ільчук, О.О. Коць. — Львів : Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. — 164 с.
 6. Ільчук П.Г. Бізнес-планування та управління проектами : Навчальний посібник / П.Г. Ільчук, Р.В. Фещур, А.І. Якимів, І.В. Когут, Г.Й. Лучко, Д.І. Скворцов, С.В. Шишковський ; за ред. П.Г. Ільчука — Львів, 2018. — 215 с.
 7. Ільчук П.Г. Фінансово-економічна діяльність : Навчальний посібник / П.Г. Ільчук, О.О. Коць. — Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. — 134 с.
 8. Ільчук П.Г. Гроші та кредит : Підручник / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат. — Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. — 412 с.
 9. Ільчук П.Г. Бюджетна система : Навчальний посібник / П.Г. Ільчук, Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат. — Київ : Знання, 2011. — 468 с.
 10. Ільчук П.Г. Страхові послуги : Навчальний посібник / П.Г. Ільчук, Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат. — Київ : Знання, 2011. — 399 с.
 11. Ільчук П.Г. Гроші та кредит. Навчальний посібник / П.Г. Ільчук, І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник, О.Й. Вівчар, І.Ю. Кондрат. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 168 с.
 12. Ільчук П.Г. Фінансова санація і антикризове управління підприємством. Навчальний посібник / П.Г. Ільчук, М.К. Колісник, П.І. Віблий. — Київ : Кондор, 2007. — 272 с.

Монографії:

 1. Ilchuk P. Nexus between monetary instruments and Ukrainian economy indicators : monograph / Kots O., Ilchuk P. — Lviv, Publisher «Novyi Svit – 2000», 2019, 154 p.
 2. Ільчук П.Г. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України : монографія / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Л.П. Бондаренко, І.І. Лащик, А.І. Якимів. — Львів : Видавництво «Новий Світ – 2000», 2018. — 180 с.
 3. Ільчук П.Г. Проблеми формування та оцінювання маркетингових стратегій інтернаціоналізації українських підприємств : монографія / П.Г. Ільчук. — Львів : Новий світ-2000, 2015. — 464 с.
 4. Ільчук П.Г. Економічні засади прийняття рішень про інтернаціоналізацію підприємств / П.Г. Ільчук // Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation : collective monographie. Volume 2. — Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. — 392 p. — P. 217–222.
 5. Ільчук П.Г. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / П.Г. Ільчук, І.В. Алєксєєв, Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій, Л.С. Тревого [авторський внесок: Розділ 1. Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств через стимулювання залучення інвестицій, Розділ 2. Управління стратегічним розвитком машинобудівних підприємств в умовах інтернаціоналізації]. — Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. — 292 с. — С. 8—117.
 6. Ільчук П.Г. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективна монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиной [внесок авторів: Розділ 2.14. Досягнення конкурентних переваг корпораціями шляхом формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності] / П.Г. Ільчук, О.О. Коць. — Дніпропетровськ : «Герда», 2013. — Т. 2. — 334 с. — С. 121–128.

Публікації у виданнях (за останні 5 років):

Публікації у Scopus та Web of Science:

 1. Ilchuk P.The concept of using artificial intelligence methods in debt financing of business entities / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // CEUR Workshop Proceedings. — 2022. — Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12–13, 2022. — P. 1542–1556 (Scopus).
 2. Ільчук П.Г. Особливості регулювання банківської ліквідності на макро- і мікрорівні / О.О. Коць, П.Г. Ільчук // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. — 2021. — №6 (41). — С. 32–42. (Web of Science)
 3. Ilchuk P. Intelligent Information System for Remote Customer Service / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // MomLet 2021. CEUR Workshop Proceedings. — 2021. — Vol. 2917. — P. 283–299 (Scopus).
 4. Ilchuk P. Big Data Analysis for Structuring FX Market Volatility due to Financial Crises and Exchange Rate Overshooting / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk, L. Bondarenko // CEUR Workshop Proceedings. — 2021. — Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Kharkiv, Ukraine, April 22–23, 2021. Vol. I : main conference. — P. 1488–1499 (Scopus, Web of Science).
 5. Ilchuk P. Development of the Information System for Finding the Best Route for Electric Cars / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk, V. Yerofieiev // CEUR Workshop Proceedings. — 2020. — Vol. 2631 : Proceedings of the 2nd International workshop on modern machine learning technologies and data science (MoMLeT+DS 2020). Vol. I : Main conference. — P. 12–29 (Scopus).
 6. Ilchuk P. Application of Data Mining to Exchange Rate Influence Identification / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // CEUR Workshop Proceedings. — 2020. — Vol. 2604 : Proceedings of the 4th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2020), Lviv, Ukraine, April 23–24, 2020. Vol. I : main conference. — P. 1117–1126 (Scopus).
 7. Ilchuk P.G. Theoretical and methodological aspects of the anti-crisis capacity of enterprises / P.G. Ilchuk, P. Viblyi, I. Lashchyk // Baltic Journal of Economic Studies. — 2018. — Vol. 4, №3. — P. 88–93.
 8. Ilchuk P.G. Influence of development of national innovation systems on the economic efficiency / P.G. Ilchuk, І. Mushenyk // Baltic Journal of Economic Studies. — 2018. — Vol. 4, No. 2. — P. 78–85.
 9. Ilchuk P.G. Research of economy dollarization level in Ukraine / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, А.С. Манзіроха // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики». — 2017. — Том 1, №22. — C. 362–370.
 10. Ільчук П.Г. Функціональний взаємозв’язок рівня інтернаціоналізації та її фінансових результатів : теоретичне узагальнення та практична інтерпретація (за даними підприємств Львівської області) / П.Г. Ільчук, І.С. Благун // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — №1 (163). — С. 457–466.
 11. Ільчук П.Г. Маркетингова стратегія інтернаціоналізації та чинники її формування / П.Г. Ільчук, І.С. Благун // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — №5 (155). — С. 152–160.
 12. Ільчук П.Г. Зовнішні фактори впливу на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств / П.Г. Ільчук, І.С. Благун // Економічний часопис — ХХІ. — 2013. — №11–12 (1). — С. 46–49.

Публікації у наукових фахових виданнях:

 1. Ільчук П.Г. Доходи та витрати страховиків: динаміка, чинники впливу та особливості прогнозування / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, І.С. Скоропад // Ефективна економіка. — 2022. — №8. — DOI: [[1]] – URL: [[2]].
 2. Ilchuk P. Development of an Information System to Minimize the Risks of Personnel Management / Olha Kots, Oleh Veres, Pavlo Ilchuk, Ihor Rishnyak and Halyna Rishnyak // Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. Springer, Cham. [[3]] — pp. 939–958.
 3. Ільчук П.Г. Стратегічні характеристики формування команд проектів / П.Г. Ільчук, Ю.В. Лещук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : «Економічні науки». — 2021. — №10 (54), т. 1. — С. 23–28.
 4. Ільчук П.Г. Особливості формування схем проектного фінансування / П.Г. Ільчук, М.С. Андрощук, О.Г. Дорошкевич // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : «Економічні науки». — 2021. — №10 (54), т. 2. — С. 52–61.
 5. Ільчук П.Г. Дослідження впливу пандемічної кризи COVID-19 на діяльність українських банків / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, Н.В. Кузик // Приазовський економічний вісник. — 2021. — №5 (28). — С. 129–134.
 6. Ільчук П.Г. Фінтех-компанії : сучасний стан та перспективи впливу на розвиток фінансового ринку України / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, І.В. Колосовська // Науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія : «Економіка та підприємництво». — 2021. — №5 (122). — С. 46–53.
 7. Ільчук П.Г. Кредитування економіки України : сучасний стан та напрями стимулювання / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, А.І. Карда // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія «Економіка». — 2021. — Том 26. Випуск 3 (88). — С. 67–73.
 8. Ільчук П.Г. Стан, динаміка та проблеми ліквідності банківської системи України / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, Д.Я. Мартинюк, Рак-Млинарська Е. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління» — 2020. — Т. 4, №2. — С. 27–36. [[4]].
 9. Ільчук П.Г. Модель зміни обсягу капіталу та напрями підвищення рівня капіталізації банківської системи / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, А.О. Кудь // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 41. — С. 275–280.
 10. Ільчук П.Г. Перспективи розвитку фондового ринку України шляхом використання суб'єктами корпоративних облігацій / О.О. Коць, Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук // Економіка та держава. — 2020. — №10. — С. 15–18.
 11. Ilchuk P. Dynamics of Ukrainian banks’ refinancing during inflation targeting / P. Ilchuk, O. Kots, A. Podaryn // International scientific journal «Internauka». Series : «Economic Sciences». — 2020. — №4 (36), том 2. — С. 98–102.
 12. Ільчук П.Г. Теоретичне трактування категорій «капітал» та «капіталізація» у банківській діяльності / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, А.О. Кудь // Причорноморські економічні студії. — 2020. — Випуск 50–2. — С. 125–132.
 13. Ільчук П.Г. Показники капіталізації банківської системи України: фактичний стан та порівняльна характеристика із показниками Польщі, Швейцарії та Німеччини / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, А.О. Кудь // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2020. — №1 (21). — С. 195–205.
 14. Ilchuk P. Taking risk factors into account when assessing bank’s financial stability / P. Ilchuk, O. Kots // International Journal of New Economics and Social Sciences. — 2019. — №10 (2). — Р. 85–93.
 15. Ільчук П.Г. Особливості вибору методологій управління проектами / П.Г. Ільчук, Л.Р. Задорожнюк // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». — 2020. — №10. — С. 53–60.
 16. Ilchuk P. Essence of bank financial stability and methods of its evaluation: theoretical aspects / P. Ilchuk, O. Kots, K. Motoria // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : «Економічні науки». — 2019. — №9 (29). — С. 56–60.
 17. Ільчук П.Г. Вплив монетарної політики НБУ на динаміку кредитних і депозитних ставок / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Ю.Б. Зборівець // Ефективна економіка. — 2019. — №9. — URL: [[5]].
 18. Ilchuk P.G. Bank innovative development in Ukraine : modern tendencies and perspectives // P.G. Ilchuk, O. Kots, Y. Vorobei / International Journal of New Economics and Social Sciences. — 2018. — №2 (8). — P. 209–220.
 19. Ilchuk P.G. The required reserve ratio and its influence on macroeconomic indicators // P.G. Ilchuk, O. Kots, D. Martynyuk, V. Prokopchuk / International Journal of New Economics and Social Sciences. — 2018. — №1 (7). — P. 63–76.
 20. Ільчук П.Г. Сутність та управління проблемними кредитами банків / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, О.В. Карпів // Глобальні та національні проблеми економіки — 2018. — №22. — С. 806–810.
 21. Ільчук П.Г. Інфляційне таргетування як стратегія ГКП : закордонний та вітчизняний досвід / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, І.Л. Данилів // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. — 2017. — №11. — C. 426–432.
 22. Ilchuk P.G. Benefits, disadvantages and costs of enterprises internationalization // P.G. Ilchuk / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. — 2017. — №1–2. — P. 137–144.
 23. Ільчук П.Г. Вплив способу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П.Г. Ільчук // Економічний простір. — 2015. — №93. — C. 27–38.
 24. Ільчук П.Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств ї їхній вплив на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації / П.Г. Ільчук // Науковий вісник НЛТУ України. — 2015. — Вип. 25.2. — C. 179–187.
 25. Ільчук П.Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П.Г. Ільчук // Економіка і держава. — 2015. — №3. — C. 68–73.
 26. Ільчук П.Г. Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств / П.Г. Ільчук, І.С. Благун // Проблеми економіки. — 2015. — №1. — C. 326–339.
 27. Ільчук П.Г. Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств / П.Г. Ільчук, І.С. Благун // Економіка і прогнозування. — 2014. — №4. — С. 97–109.
 28. Ільчук П.Г. Типологія форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації / П.Г. Ільчук // Проблеми економіки. — 2014. — №4. — C. 275–281.
 29. Ільчук П.Г. Переваги інтернаціоналізації підприємств / П.Г. Ільчук // Інноваційна економіка. — 2014. — №4 (53). — С. 128–134.
 30. Ilchuk P. Evaluation the effectiveness of enterprise internationalization / P. Ilchuk, I. Blagun // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. — 2014. — September–October. — P. 272–275.
 31. Ільчук П.Г. Доходи як індикатор добробуту населення : регіональний аспект / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Д.Г. Цюрось // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2017. — №875. — С. 284–292.
 32. Ільчук П.Г. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / П.Г. Ільчук, П.І. Віблий, Л.П. Бондаренко // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2016. — №858. — С. 156–160.
 33. Ільчук П.Г. Ukrainian enterprises internationalization: regulatory support and institutional regulation / П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2016. — №848. — С. 167–175.
 34. Ільчук П.Г. Узагальнююча модель прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства / П.Г. Ільчук, І.В. Алєксєєв // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2015. — №1 (49). — С. 124–131.
 35. Ільчук П.Г. Характеристика ресурсних теорій інтернаціоналізації та їхнє використання під час формування конкурентних переваг підприємства на закордонних ринках / П.Г. Ільчук // Моделювання регіональної економіки. — 2014. — №1 (23). — С. 82–98.
 36. Ільчук П.Г. Параметри систематизації оцінювання взаємозв’язку фінансових результатів діяльності та рівня інтернаціоналізації підприємств / П.Г. Ільчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». — 2014. — Випуск 7, частина 3. — С. 31–35.
 37. Ільчук П.Г. Сутнісна характеристика інтернаціоналізації економіки України / П.Г. Ільчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : «Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку». Збірник науково-прикладних праць. — 2014. — №794. — С. 11–19.
 38. Ilchuk P.H. Using corporate social responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy / P.H. Ilchuk, М.М. Мuzhelyak, О.О. Кots // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : «Проблеми економіки та управління». Збірник науково-прикладних праць. — 2014. — №799. — С. 184–193.
 39. Ільчук П.Г. Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств / П.Г. Ільчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. — 2014. — Вип. І (53). Економічні науки. — С. 8–18.

Публікації в інших виданнях:

 1. Ільчук П.Г. Умови успішної імплементації інфляційного таргетування / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, Ю.В. Миргородець // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні : розвиток співпраці»], (м. Львів, 18–20 червня 2020 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Режим доступу: [[6]], вільний. — C. 99.
 2. Ільчук П.Г. Дослідження рівня монетизації економіки України / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, С.А. Біляк // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні : розвиток співпраці»], (м. Львів, 18–20 червня 2020 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Режим доступу: [[7]], вільний. — C. 97–98.
 3. Ільчук П.Г. Криза ліквідності та перспективи її подолання для банківської системи України / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, Д.Я. Мартинюк // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні : проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 29–30 квітня 2020 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 1 електрон. опт. диск (DVD). — С. 141–142.
 4. Ільчук П.Г. Структура операцій рефінансування та перспективи їхнього удосконалення як монетарного інструмента / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, А.Р. Подарин // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні : проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 29–30 квітня 2020 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 1 електрон. опт. диск (DVD). — С. 115–117.
 5. Ільчук П.Г. Соціальна та екологічна безпека проектів / О.О. Коць, П.Г. Ільчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки»] (м. Луцьк, 18 лютого 2020 р.). — Луцьк, 2020. — 612 с. — С. 183–185.
 6. Ilchuk P. Growth of Pawnshops Services Market in Ukraine / O. Kots, P. Ilchuk, S. Skoropad // Materials of the 9th International Youth Science Forum «Litteris et Artibus» & 14th International Conference «Young Scientists Towards The Challenges Of Modern Technology», (Lviv, Ukraine, November 21–23, 2019). — Lviv, Ukraine : Lviv Polytechnic National University, 2019. — P. 161–162.
 7. Ilchuk P. Impact of NBU Monetary Policy on Credit and Deposit Rates Dynamics / O. Kots, P. Ilchuk, Yu. Zborivets // Materials of the 9th International Youth Science Forum «Litteris et Artibus» & 14th International Conference «Young Scientists Towards The Challenges Of Modern Technology», (Lviv, Ukraine, November 21–23, 2019). — Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2019. — P. 157–158.
 8. Ільчук П.Г. Технологія Blockchain як інструмент розвитку банківської системи / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, М.І. Жулевич // Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції [«Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології»] (м. Київ, 19–20 вересня 2019 р.). — Київ : УкрІНТЕІ, 2019. — 404 с. — С. 40–43.
 9. Ільчук П.Г. Проблеми розвитку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, Ю.І. Воробей // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасний рух науки»], (м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 р.). — Дніпро, 2019. — Том 1. — C. 735–738.
 10. Ільчук П.Г. Наслідки інфляції для суб’єктів господарювання та антиінфляційна політика держави / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, В.Р. Ониськів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасний рух науки»], (м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 р.). — Дніпро, 2019. — Том 2. — C. 274–277.
 11. Ільчук П.Г. Рейтингування банків в Україні / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, А.O. Кудь // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19–20 вересня 2019 р.). — Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. — С. 43–44.
 12. Ільчук П.Г. Сальдо платіжного балансу України та його зв’язок з макроекономічними показниками / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, С.Є. Папірник // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19–20 вересня 2019 р.). — Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. — С. 63–65.
 13. Ільчук П.Г. Позиковий капітал як джерело фінансування економіки України / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, М.В. Митровці // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19–20 вересня 2019 р.). — Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. — С. 62–63.
 14. Ільчук П.Г. Інфляційні очікування як елемент монетарного трансмісійного механізму в Україні / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, Ю.В. Ющик // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19–20 вересня 2019 р.). — Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. — С. 45–46.
 15. Ільчук П.Г. Кредитний потенціал банківської системи України / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, О.О. Ярошенко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств : проблеми та перспективи»], (м. Львів, 23–24 квітня 2019 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 1 електрон. опт. диск (DVD). — С. 141–142.
 16. Ільчук П.Г. Операції рефінансування як визначальний інструмент впливу на ліквідність банківської системи України / О.О. Коць, П.Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства»], (м. Львів, 18–19 квітня 2019 р.). — Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 1 електрон. опт. диск (DVD). — 358 с. — С. 71–75.
 17. Ільчук П.Г. Регулювання облікової ставки НБУ як спосіб досягнення макроекономічних цілей / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, І.Л. Данилів // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства»], (м. Львів, 18–19 квітня 2019 р.). — Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 1 електрон. опт. диск (DVD). — 358 с. — С. 69–71.
 18. Ільчук П.Г. Особливості використання боргових цінних паперів у проектному фінансуванні / О.О. Коць, П.Г. Ільчук, В.І. Романик // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті»], (м. Одеса 11–12 жовтня 2018 р.). — Одеса, ОДАБА. 2018. — 254 с. — С. 25–29.
 19. Ільчук П.Г. Причини девальвації гривні та заходи з оптимізації монетарного регулювання економіки / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, І.О. Котурбаш // Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю»], (м. Львів, 16 травня 2018 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки. — C. 100.
 20. Ільчук П.Г. Дослідження структури чистих активів банків України / П.Г. Ільчук, І.В. Постернак // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці»], (м. Дніпро, 20 травня 2018 р.). — Дніпро : ДДАЕУ, 2018. — 395 с. — С. 313–316.
 21. Ільчук П.Г. Сучасний стан та напрями удосконалення управління проблемними кредитами банків / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, О.В. Карпів // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [ «Фінансування, інвестування та кредитування в Україні : проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці»], (м. Дніпро, 20 травня 2018 р.). — Дніпро : ДДАЕУ, 2018. — 395 с. — С. 322–323.
 22. Ільчук П.Г. Стан міжнародних резервів України / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Х.Ф. Неспляк // Тези VІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні : проблеми комерціалізації науково-технічних розробок»], (м. Львів, 17–19 травня 2018 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — 144 с. — С. 56.
 23. Ільчук П.Г. Розвиток ринку цінних паперів в Україні / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Т.І. Якуц // Тези VІІ Міжнародної науково-практичної конференції [ «Управління інноваційним процесом в Україні : проблеми комерціалізації науково-технічних розробок»], (м. Львів, 17–19 травня 2018 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — 144 с. — С. 63–64.
 24. Ільчук П.Г. Розвиток теорії приватних грошей в умовах цифрової економіки / П.Г. Ільчук, Ю.Л. Манецька // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 24–25 квітня 2018 р.). — Львів : Наукове електронне видання на CD-ROM, 2018. — 186 с. — С. 133.
 25. Ільчук П.Г. Ключові переваги використання інтернет-банкінгу українськими банками / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Л.П. Бондаренко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні : проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 24–25 квітня 2018 р.). — Львів : Наукове електронне видання на CD-ROM, 2018. — 186 с. — С. 53–55.
 26. Ilchuk P. The long-term money supply law : analytical investigation of inflation factors / P. Ilchuk // Proceedings of XV International scientific conference [«Millennium science»], (Morrisville, USA, February 16, 2018). — Morrisville : Lulu Press, 2018. — 222 p. — P. 51–53.
 27. Ільчук П.Г. Показники інтернаціоналізації підприємств та динаміка їхніх значень / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Л.П. Бондаренко // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції [«Дослідження з економіки у 2018 році»], (м. Краматорськ, 2 лютого 2018 р.). — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. — 152 с. — С. 36–39.
 28. Ільчук П.Г. Система сприяння інтернаціоналізації підприємств на засадах маркетингу / П.Г. Ільчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління»], (м. Київ, 15–16 грудня 2017 р.) — Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. — 184 с. — С. 93–96.
 29. Ільчук П.Г. Фондовий ринок як елемент фінансової системи : нормативно-правові аспекти / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, П.І. Віблий // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка в Україні та світі»], (м. Краматорськ, 3 листопада 2017 р.). — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. — 106 с. — С. 36–38.
 30. Ільчук П.Г. Практика регулювання рівня інфляції через інфляційне таргетування / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, І.Л. Данилів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 21–22 вересня 2017 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 172 с. — С. 57–58.
 31. Ільчук П.Г. Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків України / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Ю.І. Воробей // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : виклики постіндустріальної економіки»], (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 997 с. — С. 670–671.
 32. Ільчук П.Г. Перспективи організування бізнесу у хлібобулочному сегменті на проектних засадах / П.Г. Ільчук, В.І. Топилко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 286 с. — С. 181–182.
 33. Ilchuk P. Ukraine’s economy dollarization : current state and opportunities to overcome / P. Ilchuk, О. Коts // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики»], (м. Харків, 17 березня 2017 р.). — Харків : ХННІ ДВНЗ «УБС», 2017. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Назва з екрану.
 34. Ільчук П.Г. Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в Україні / П.Г. Ільчук, П.І. Віблий, Л.П. Бондаренко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»], (м. Львів, 27–28 квітня 2017 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 308 с. — С. 40.
 35. Ільчук П.Г. Методи визначення рівня доларизації економіки України / П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні економічні дослідження»], (м. Краматорськ, 12 лютого 2017 р.). — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. — 246 с. — С. 70–72.
 36. Ільчук П.Г. Інституціональне регулювання інтернаціоналізації підприємств в Україні / П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Тези ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м. Львів, 3–5 листопада 2016 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С. 87–89.
 37. Ільчук П.Г. Ідентифікація витрат на інтернаціоналізацію підприємств та передумов їхнього здійснення / П.Г. Ільчук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів : теорія, методологія, практика»], (м. Хмельницький, 6–8 жовтня 2016 р.). — Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2016. — 216 с. — С. 36–37.
 38. Ільчук П.Г. Структура грошової маси в Україні та напрями її оптимізації / П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«Фінанси, банківництво, страхування»], (м. Львів, 22–23 вересня 2016 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С. 33–35.
 39. Ільчук П.Г. Передумови інтернаціоналізації українських підприємств та бар’єри їхнього входу на закордонні ринки / П.Г. Ільчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті»], (м. Кіровоград, 12 квітня 2016 р.). — Кіровоград : КОД, 2016. — С. 49–51.
 40. Ільчук П.Г. Електронні гроші : переваги, недоліки і перспективи розвитку / П.Г. Ільчук, В.Б. Олас // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні : проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 14–15 квітня 2016 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С. 161–163.
 41. Ільчук П.Г. Причини доларизації економіки України та способи її дедоларизації / П.Г. Ільчук, А.С. Манзіроха // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»], (м. Дніпропетровськ, 12–13 квітня 2016 р.). — Дніпропетровськ : Видавництво Національної металургійної академії України, 2016. — С. 242–246.
 42. Ільчук П.Г. Депозитні вклади в умовах економічної та політичної нестабільності / П.Г. Ільчук, В.Б. Олас // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Пролеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 24–25 вересня 2015 р.). — Львів : ТзОВ «Простір-М», 2015. — С. 85–86.
 43. Ільчук П.Г. Переваги та недоліки форм проникнення та присутності підприємств на закордонних ринках / П.Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»], (м. Львів, 27–28 лютого 2015 р.). — Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2015. — Ч. 1. — С. 81–83.
 44. Ільчук П.Г. Час та спосіб входу на закордонні ринки : основи вибору під час інтернаціоналізації українських підприємств / П.Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Менеджмент, маркетинг, підприємництво : перспективні напрямки розвитку»], (м. Одеса, 20–21 лютого 2015 р.). — Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2015. — С. 41–43.

Інші публікації:

 1. Ільчук П.Г. Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних спеціальностей» / П.Г. Ільчук., О.Б. Мрихіна, В.М. Чубай, М.Б. Найчук-Хрущ. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 228 с. — (Серія «Бібліотека молодого вченого», вип. 1).

Контакти

вул. С. Бандери 28а, м. Львів, 79013; 5-й н.к., кімн. 1, 2

Тел.: +38 (032) 258-21-18, (032) 258-27-73

E-mail: tu.dept@lpnu.ua, pavlo.g.ilchuk@lpnu.ua