Pavlo Zhezhnych

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Pavlo Ivanovych Zhezhnych
ZhezhnychP.png
Sc.D., professor
Birth place Lviv
Nationality Ukrainian
Alma mater Ivan Franko National University of Lviv
Graduated 1996
Specialty Applied Mathematics
Qualification level mathematician, teacher of mathematics
Degree Doctor of Technical Sciences
Supervisor Ph.D, Professor Volodymyr Pasichnyk
Degree awarding 2009
Academic status associate professor, professor
Academic status awarding 2002, 2014
Current position LPNU, Department of SCIA,

Pavlo Ivanovych Zhezhnych — Sc.D., professor, Vice-rector for Education and IT, professor at the Department of Social Communications and Information Activities of the Institute of Humanities and Social Sciences of the Lviv Polytechnic National University.

Biography

Education

1996 - graduated with honors from the Faculty of Applied Mathematics of Ivan Franko National University of Lviv.

1997-2000 - postgraduate study at the Department of Information Systems and Networks at Lviv Polytechnic National University.

2001 - defended his Ph.D. thesis on the topic "Methods and means of modeling the time parameter in information systems based on relational databases" in the specialty 01.05.02 "Mathematical modeling and computing methods".

2009 - defended the dissertation "Methods and means of organization of relational databases of time-dependent data" submitted for the receipt of the scientific degree of the doctor of technical sciences in the specialty 01.05.03 "Mathematical and software support of computing systems and networks".

Professional activities

Assistant of the Department of Information Systems and Networks.

Associate Professor of the Department of Information Systems and Networks.

2009-2011 - Professor of the Department of Information Systems and Networks.

Since 2011 - the head of the Information support center at Lviv Polytechnic National University.

Since August 2011 - Professor of the Department of Social Communications and Information Activities.

From 2012 to 2014 - Acting Head of the Department of Information Systems and Networks.

Supervises the training of postgraduates in the specialty "Mathematical and software of computing machines and systems".

Academic activities

Teacher of the courses:

 • Technologies pf the information resources integration
 • Methods and means of multimedia information systems
 • Data integrity and reliability tools

Scientific activities

Scientific supervisor: Doctor of Technical Sciences, Professor Pasichnyk Volodymyr Volodymyrovych, Lviv Polytechnic National University

Khmelnytsky National University; 01.11.2010 - 01.12.2010 qualification improvement

Research areas:

 • relational and time-dependent data databases;
 • modeling of the time factor in the subject areas;
 • semantically open information systems;
 • Internet technology;
 • XML data processing;
 • content management systems;
 • Electronic Governance (e-governance) systems;
 • geoinformation systems.

Projects:

Selected publications

Pavlo Zhezhnych is the author of 2 monographs and 3 textbooks, scientific and methodological publications.

Monographs, textbooks:

 1. Жежнич, П. І., Часові бази даних (моделі та методиреалізації): Монографія. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. — 260 с.
 2. Пасічник В.В., Жежнич П.І., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Тарасов Д.М. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних).- Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 2006.- 350с.
 3. Пелещишин, А. М., П. І. Жежнич, and О. В. Марковець,Розрозблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL:Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, pp. 160, 2007.
 4. Жежнич, П. І., «Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань: Навчальний посібник», Консолідована інформація.- Львів: Видавництво «Львівська політехніка», pp. 212, 2010.
 5. Жежнич, П. І., «Технології інформаційного менеджменту:Навчальний посібник», Консолідована інформація.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, pp. 260, 2010.

Latest publications:

 1. Жежнич П.І. Моделювання інформацій-них потреб користувача Веб-галереї / Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич // Штучний інтелект. — Донецьк, 2011. — № 1. — С.236—242.
 2. Жежнич П.І. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П.І. Жежнич, М.Г. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — Львів, 2012.— № 732: Комп’ютерні науки та інформаційні технології.— С. 399-405.
 3. Жежнич П.І. Функціональні та структурні вимоги до побудови сучасних географічних інформаційних систем / П.І. .Жежнич, В.О. Осика // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2011.— № 715: Інформаційні системи та мережі.— С.104-113.
 4. Аналіз проблеми уніфікації архітектури систем управління контентом / В. І. Мищишин, П. І. Жежнич // Інформаційні системи та мережі :[зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 218-226. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). —Бібліогр.: 10 назв.
 5. Генерування SQL-сценаріїв за допомогою XSLT-перетворень / П.І. Жежнич // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 289-295.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 8 назв.
 6. Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних / П. І. Жежнич, В. О. Осика // Інформаційні системи та мережі : [зб.наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010.— С. 149-157. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.:8 назв.
 7. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань :навч. посіб. / П. І. Жежнич ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 212 с. : табл. — (Серія «Консолідована інформація» ; Вип. 7). -Бібліогр.: с. 199-210 (185 назв).
 8. Розроблення алгоритмів структурного перетворення веб-галерей/ Ю. В. Ришковець, П. І. Жежнич // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук.пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 163-170. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ;№ 673). — Бібліогр.: 4 назви.
 9. Технологіі інформаційного менеджменту : навч. посіб. / П. І.Жежнич ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. −260 с. : іл. — (Серія «Консолідована інформація» ; Вип. 6). — Бібліогр.: с. 255-258 (47 назв).

Contacts

Main building, room 212, S.Bandera str. 12, 79013, Lviv, Ukraine

Phone number: +38 (032) 25-82-050

E-mail: it@lpnu.ua, pavlo.i.zhezhnych@lpnu.ua