Лазько Віктор Анатолійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 10:02, 8 вересня 2021, створена Сапіташ Давид (обговореннявнесок) (Основні публікації)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Лазько Віктор Анатолійович
Lazko.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 14 січня 1947 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1970 р.
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів теорія пластин і обололонок,механіка композиційних матеріалів.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1985 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Лазько Віктор Анатолійович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Рік народження: 14 січня 1947 року.

Канд. фіз.-мат. наук, доцент, на кафедрі вищої математики з 1993 р.

Закінчив механіко-математичний факультет державного університету ім. Ів. Франка в 1970 р., одержав кваліфікацію «механік»,

З 1972 по 1993 р. працював в системі Академії Наук України (Інститут прикладних проблем механіки і математики).

З 1993 р. — на кафедрі вищої математики Національного університету «Львівська політехніка». Працював погодинно викладачем в ЛДУ ім. Івана Франка і ЛПІ.

Стаж викладацької роботи — 21 рік.

Навчальна робота

Викладав опір матеріалів, читав спецкурс по теорії пластин і оболонок, викладав всі розділи вищої математики

В університеті читає курси

 • Математика для економістів, (теорія ймовірності та математична статистика)
 • Вища математика, (Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики)

Наукові інтереси

Напрямки наукових досліджень — теорія пластин і обололонок,механіка композиційних матеріалів.

Займаюсь питанням дослідження концентрації напружень в пластинчатих і оболонкових елементах конструкцій, дослідженням напружено-деормованого стану шаруватих елементів крнструкцій при неідеальномуміжшаровому контакті при дії силових і температурних полів.


Опубліковано понад 40 наукових праць, в тому числі одна монографія, маю одне авторське свідоцтво на винахід.

Основні публікації

 1. Лазько В.А. Напруженно-деформированное состояние слоистых анизотропных оболочек при наличии зон неидеального контакта слоев. 1.Вариационный принцып теории упругих слоистых анизотропных систем при наличии зоннеидеального контакта. Механика композитных материалов, № 5, 1981.
 2. Лазько В.А. Напруженно-деформированное состояние слоистыханизотропных оболочек при наличии зон неидеального контакта слоев. 2.Обобщенные уравнения ортотронных оболочек при разрывных перемещениях на границе раздела.Механика композитных материалов, № 1, 1982.
 3. Б.Л.Пелех, В.А.Лазько. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концетраторами напряжений. Київ, Накова думка, 1982.
 4. І.С.Скородинський, В.А.Лазько. Альтернативний ітерційний алгоритм для квазістатичної односторонньої термофрикційної задачі з ускланеними умовами контактної взаємодії. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Прикладна математика, № 407, 2000р., ст. 242-245;
 5. «Сучасні проблеми механіки і математики», Львів, 1998 та2000 рр.,
 6. «Розробка та застосування математичних методів внауково-технічних дослідженнях», Львів, 1998, VII міжнародної конференції ім.акад. Н. Кравчука, Київ, 1998.
 7. Асимптотичний метод дослідження вимушених механічних коливань стержневих систем з урахуванням розсіювання енергії в матеріалі / І.В.Мандзинець, В.А. Лазько // 61 Наук. конф. проф-викл. складу і студ. Нац.транспорт. ун-ту : Тези доп., Київ, 2005 р. — К.,2005. — С. 136-137.
 8. Температурні напруження в напівбезмежній пластинці призмінному коефіцієнті тепловіддачі / В.Л. Лозбень, В.А. Лазько, І.В.Мандзинець, В.М. Гук // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад.математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 26-28 трав. 2005 р. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 34. — Бібліогр.: 1 назва.
 9. Температурне поле кільцевої анізотропної пластини з залежним від температури коефіцієнтом тепловіддачі / В. Л. Лозбень, В. А. Лазько, І. В.Мандзинець, Й. Р. Желізняк // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвячена 165-річчю Національного університету «Львівська політехніка» : тези доп., Львів, 12-13 листоп. 2009 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 50
 10. Лазько В. А., Мачуга О. С., Лозбень В. Л., Андрусяк І. В., Орищин О. Г. Напружений стан шаруватих анізотропних оболонок і пластин з міжфазними дефектами // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2020. – Вип. 30. – С. 55–61.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40