Каркульовська Мар’яна Савівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 16:03, 5 січня 2022, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Каркульовська Мар’яна Савівна
RTEmagicC karkulevska.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 29 серпня 1978 року.
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність електрофізика
Галузь наукових інтересів інтерферометрія Фабрі-Перо
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Кособуцький Петро Сидорович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Каркульовська Мар’яна Савівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 29 серпня 1978 року.

У 2001 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка».

З 2005 року — на посаді асистента, старшого викладача кафедри загальної фізики.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка методу обробки інтерферограм Фабрі-Перо для визначення параметрів плоскопаралельних плівкових структур: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.18 /Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ,2004.».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Кособуцький Петро Сидорович, Національний університет «Львівська політехніка»

З 2013 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові зацікавлення

Oсновний напрям наукових досліджень — інтерферометрія Фабрі-Перо.

Основні публікації

Авторкп і співавторка близько 10 наукових праць та методичних розробок, 1-ї монографії, 1-го патенту, учасниця 12-ти наукових конференцій.

Серед них:

  1. Магнітооптичні явища у напівпровідниках / О. С. Гаркавенко, П. С. Кособуцький, М. С. Каркульовська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундамент. наук. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 42 с. — (Фізика. Сила інтелекту в лабораторіях учених ; № 2). — Бібліогр.: с. 43 (33 назви).
  2. Моделювання кутових закономірностей спектрів відбиття світла тришаровими плоскими структурами з резонатором Фабрі-Перо / П.С. Кособуцький, А. Моргуліс, А.В. Данилов, М.С. Каркульовська // Укр. фіз. журн. - 2005. - Т. 50, № 6. - С. 551-555. -Бібліогр.: 12 назв.
  3. Simulation of Fabry-Perot interference of light in thin semiconductor films in the resonant region / P. Kosobutsky, A. Morgulis, M. Karkylovska // Фізика і технологія тонких плівок : Матеріали ювіл. Х Міжнар. конф., 16-21 трав. 2005 р., Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ, 2005. - Т. 1. - С. 280.
  4. Спосіб визначення спектра фази плоскої світлової хвилі, відбитої плоскопаралельним середовищем/ Номер патенту: 57644; Опубліковано: 15.03.2005// Автори: Кособуцький Петро Сидорович, Кособуцький Ярослав Петрович, Каркульовська Мар'яна Савівна, Моргуліс Алла Михайлівна
  5. О фазово-амплитудной корреляции в спектрах отражения света интерферометрами Фабри-Перо / П.С. Кособуцкий, М.С. Каркулевская, Я.П.Кособуцкий // Оптика и спектроскопия. — 2003. — Т. 94, № 3. — С. 494-496. —Библиогр.: 12 назв.
  6. Приборные возможности амплитудно-фазовой оптической спектроскопии плоских резонаторных структур / П.С. Кособуцкий, М.С. Каркулевская// Оптические методы исследования потоков : Труды VII Междунар. науч.-техн.конф., Москва, 24-27 июня 2003 г. -М. : МЭИ, 2003. — С. 488-491. — Библиогр.: 5назв.
  7. Фізичні основи моделювання хвильових електромагнітних процесів в оптиці / П.С. Кособуцький, М.С. Каркульовська, М.С. Сегеда ; За заг.ред. П.С. Кособуцького ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 207 с. — (Приклад. і комп’ютер. фізика ; №3).
  8. Ширина, четкость и видность резонансов отражения и пропускания света свобод­ными однослойными интерферометрами Фабри-Перо / П.С.Кособуцкий, Я.П. Кособуцкий, М.С. Каркулевская // Оптика и спектроскопия. —2003. — Т. 94, № 3. — С. 77-80. — Библиогр.: 9 назв.
  9. Comment on the paper «Method for measuring the cell gap inliquid-crystal displays» / P. Kosoboutski, M. Karkulovska, Ya. Kosobutski //Optical Engineering. — 2003. — Vol. 42, № 8. — P. 2465-2466. — Bibliogr.: 4titles.
  10. Processing the algorithm of experimental spectrograms oflight reflected by thin films in polariton region of spectrum / P.S.Kosoboutski, M.S. Karkulovska, L.I. Osypyshyn // IV Міжнар. шк.-конф. «Актуал.пробл. фізики напівпровідників» : Тези доп., Дрогобич, Україна, 24-27 черв.2003 р. — Дрогобич, 2003. — С. 153. — Bibliogr.: 2 titles.

Контакти

Головний корпус, кімната № 137, тел.258-27-66