Симовоник Ірина Борисівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Симовоник Ірина Борисівна
Symovonyk.jpg
к.ф-м.н., старший викладач
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Обернена задача для параболічного рівняння з нелокальними умовами
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,професор Іванчов Микола Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка.
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Симовоник Ірина Борисівна — кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

1998 – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Попереднє місце праці: Львівський інститут менеджменту, Кафедра фундаментальних економічних та природничих дисциплін. З 1999 – старший викладач.

2004 – кандидат фізико-математичних наук.

Тема дисертації: Обернені задачі для параболічних рівнянь з нелокальними та інтегральними умовами [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук:01.01.02 / Симовоник Ірина Борисівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 152 арк. - арк. 138-152

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,професор Іванчов Микола Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка.

З 2012 р. — асистент, а з 2016 р. — старший викладач кафедри вищої математики, Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Математичний аналіз
 • Диференціальні рівняння
 • Математичне програмування та дослідження операцій
 • Теорія функції комплексної змінної та операційне числення
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Статистика
 • Економетрика


Наукові інтереси

Обернена задача для параболічного рівняння з нелокальними умовами

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.), Дребот А.Й., ІванчовМ.І., Макар Ю.П. Обернена задача для рівняння теплопровідності з інтегральним перевизначенням // Вісн. Львів. ун-ту, серія мех.-мат. — 1997. — Вип.48. —С.71-79.
 • Березницька І. (Симовоник І.), Дребот А., Макар Ю. Обернені задачі для рівняння теплопровідності з нелокальними та інтегральними умовами //Вісн. Львів. ун-ту, серія мех.-мат. — 1999. — Вип.54. — С.27-37.
 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.) Обернена задача для параболічного рівняння з нелокальною умовою перевизначення // Математичні методи та фізико-механічні поля. — 2001. — Т.44, № 1. — С.54-62.
 • Bereznyts’ka I.B. (Symovonyk I.B.) Inverse problem ofdetermination of the source in a general parabolic equation // MatematychniStudii. — 2002. — V.18, № 2. — P.169-176.
 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.) Визначення вільного члена та старшого коефіцієнта в параболічному рівнянні // Укр. мат. журн. — 2003. —Т.55, № 1. — С.119-125
 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.) Обернена задача визначення двох коефіцієнтів у параболічному рівнянні з нелокальними умовами // Мат.студії. — 2003. — Т.19, № 2. — С.217-224.
 • Bereznitska I.B. (Symovonyk I.B.) Inverse problem for aparabolic equation with nonlocal overdetermination // Book of abstracts.International Conference Dedicated to J.P.Schauder «Nonlinear partialdifferential eqautions» (Lviv, August 23-29, 1999). — Lviv: Видавничий центрЛьвів. держ. ун-ту ім. Івана Франка. — 1999. — P.24.
 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.) Обернена задача для параболічного рівняння з нелокальними умовами // Матеріали VIII-ої Міжнародної наукової конференції ім. академіка М.Кравчука (11-14 травня 2000р., Київ). —К.: НТУУ (КПІ). — 2000. — С.21.
 • Березницька І.Б. (Симовоник І.Б.) Знаходження коефіцієнта теплопровідності та джерела в параболічному рівнянні // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь» (1-5 жовтня 2001р., Дрогобич). — К.: Ін-тут мат-ки НАН України. — 2001.— С.14.
 • Bereznyts’ka I. (Symovonyk I.) Determination of majorcoefficient and sourсe in parabolic equation // Book of abstracts.International Conference «Nonlinear partial differential eqautions» (Kyiv,August 22-28, 2001). — Donetsk: CП «КомпьютерНорд». — 2001. — P.17.
 • Bereznyts’ka I. (Symovonyk I.) Determination of twocoefficients in parabolic equation // Book of abstracts. InternationalConference on «Functional analysis and its applications» dedicated to the110-th anniversary of Stefan Banach (May 28-31, 2002, Lviv, Ukraine). — Lviv:Видавничий центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. — 2002. — P.34.
 • Bereznytska I.B. (Symovonyk I.B.)Determination of the majorcoefficient and the source in a general parabolic equation // Тези доповідей.Міжнародна наукова конференція «Боголюбовські читання» (26-30 серпня 2003,Чернівці) — С.265.
 • Bereznyts’ka I. (Symovonyk I.) Inverse problem for the heatequation with nonlocal boundary and overdetermination conditions // Book ofabstracts. International Conference «Nonlinear partial differential equations»(Alushta, September 15-21, 2003). — Donetsk: ООО «КомпьютерНорд». — 2003. —P.22
 • Пабирівський В.В., Пабирівська Н.В., Симовоник І.Б. Про одну коефіцієнтну обернену задачу для рівняння теплопровідності в області з вільною межею // Збірник тез доповідей за матеріалами Х науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні» / Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету Львівська політехніка/ - Львів, 2014. – 383-385с.

Навчальні посібники:


Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219


тел./факс: 258-25-40