Рочняк Юрій Альфредович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рочняк Юрій Альфредович
Rochnjak 1.jpg
к.арх., доцент
Дата народження 9 червня 1965 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність архітектура
Галузь наукових інтересів Художня організація предметно-просторового середовища історичних міст Західної України
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник кандидат архітектури, професор кафедри «Дизайну архітектурного середовища» Шимко Володимир Тихонович, Московський архітектурний інститут
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурного проєктування, Інститут архітектури та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка»

Рочняк Юрій Альфредович — кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проєктування Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 9 червня 1965 року.

у 1989 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Архітектура».

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Композиційна організація предметно-просторового середовища історичних міст Західної України» за спеціальністю 18.00.01 — теорія та історія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Науковий керівник: кандидат архітектури, професор кафедри «Дизайну архітектурного середовища» Шимко Володимир Тихонович, Московський архітектурний інститут. У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри архітектурного проектування, Національного університету «Львівська політехніка». Педагогічний стаж — 26 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: ОКР Бакалавр

 • Основи ергономіки (лекції)
 • Архітектурне проєктування (офіс з паркінгом у міському середовищі),
 • Архітектурне проєектування (спортивно-молодіжний табір),
 • Архітектурне проєктування (екологічно орієнтована житлова група).
 • Дипломне проєктування на здобуття ОКР Бакалавр

ОКР Магістр

 • Дипломне проєктування на здобуття ОКР Магістр


Науково-дослідна робота

Проведення дослідницької роботи, підготовка наукових публікацій, доповідей на конференціях та виступів-презентацій. Складання відгуків на дисертаційні дослідження (здобувачі Гнат Г.О., 2013 р.; Піняжко Т.О., 2013 р.).

Офіційний опонент по дисертації Швець Людмили Миколаївни «Містобудівні принципи формування залізничних вокзальних комплексів у структурі малих і середніх міст» на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.04 – містобудування та ландшафтна архітектура; Харківський національний університеті міського господарства імені О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

Робота зі студентами

Працює зі студентами, які беруть участь у конкурсному проєктуванні кафедри архітектурного проектування.

Конкурси

 1. Визнання найкращим дипломний бакалаврський проект „Дитячий садок у селі Зимна Вода” студентки Бартків А.С. на Всеукраїнському огляді-конкурсі на найкращий проект сучасного дошкільного закладу від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в липні 2012 р. Керівник доц. Рочняк Ю.А.
 2. Відзначено Дипломом першого ступеня бакалаврський проект «Центр дельтапланеризму в селі Одаїв Івано-Франківської області» студента Тритка С.С. на XXIII – XXIV огляді-конкурсі дипломних робіт на Всеукраїнському огляді-конкурсі у Київському національному університеті будівництва і архітектури 26 – 31 жовтня 2015 р. Керівник доц. Рочняк Ю.А.
 3. Відзнака при Національному архітектурному студентському конкурсі «STEEL FREEDOM 2021» за створення проєкту бізнес-центру у м. Києві, куратор: доц. Рочняк Ю.А.


Вибрані наукові публікації

 1. Рочняк Ю.А. Топологічні характеристики архітектурних просторів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Архітектура № 410 Львів 2000. С. 33 – 35.
 2. Рочняк Ю.А. Архітектурний простір і архітектурне середовище: пошук відповідності // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” Архітектура № 429 Львів 2001 С. 84 – 87.
 3. Рочняк Ю.А. Моделі простору висотних орієнтирів центру Львова // Вісник НУ „Львівська політехніка” Архітектура № 716, С. 248 - 252, 2011.
 4. Рочняк Ю.А., Карашецький Я.З. Формування архітектури споруд гірських верховин // Вісник НУ „Львівська політехніка” Архітектура № 757, С.97 – 104, 2013.
 5. Рочняк Ю.А. Архітектурні типи вокзалів залізниці Перемишль – Сучава // Вісник НУ „Львівська політехніка” Архітектура №816, 2015. С.72 – 80.
 6. Рочняк Ю.А. Особливості архітектури залізничних вокзалів Буковини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування № 40. Київ. КНУБА, 2015. С.281 – 294.
 7. Рочняк Ю.А. Архітектура малих залізничних вокзалів Галичини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування №43, ч.2,Київ КНУБА 2016. С.375-382.
 8. Рочняк Ю.А. Особливості архітектури пасажирських споруд фунікулерів // Містобудування та територіальне планування № 62, Київ КНУБА 2016 Ч.1 С. 500 – 512.
 9. Рочняк Ю.А. Періоди формування архітектури пасажирських споруд залізниць Закарпаття // Вісник НУ „Львівська політехніка” Архітектура № 856, 2016. – 243 с. С.51 – 60.
 10. Рочняк Ю.А. Особливості архітектури пасажирських споруд зубчастих залізниць // Комунальне господарство міст ХНУМГ. Серія: технічні науки та архітектура. Випуск 132. Харків 2016. – 144 с. С. 45 – 52.
 11. Рочняк Ю.А. Ідеї та смисли у формотворенні архітектури будівель залізничних вокзалів // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куликов П.М. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 13 – 580 с. С. 186 – 194.
 12. Рочняк Ю.А. Архітектурні прототипи пасажирських споруд залізниць // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2017. Вип. 49. – 544 с. С. 449 – 459.
 13. Рочняк Ю.А. Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України // Комунальне господарство міст ХНУМГ. Серія: технічні науки та архітектура. Випуск 135. Харків 2017. –178 с. С. 29 – 39.
 14. Рочняк Ю.А. До архітектури вокзалів і пасажирських зупинок вузькоколійних залізниць Австрії // Сучасні проблеми архітектури та містобудування №47, Київ КНУБА 2017. С. 376–386.
 15. Рочняк Ю.А. Архетипи залізничних вокзалів // Вісник НУ „Львівська політехніка” Архітектура № 878, 2017.–168 с. С.79–87.
 16. Рочняк Ю.А. Фактор ідеології в архітектурі будівель залізничних вокзалів // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія «Технічні науки та архітектура». Випуск 140. Харків 2018. – 150 с. С. 129 – 136.
 17. Рочняк Ю.А. Архітектура будинків перших вокзалів залізниці Львів-Чернівці-Яси // Сучасні проблеми архітектури та містобудування № 51, ч.2, Київ КНУБА 2018 р. С. 482 – 489.
 18. Рочняк Ю.А. Топоси залізничних вокзалів // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куликов П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 16 – 532 с., С. 169 – 175.
 19. Рочняк Ю.А. Моделі простору архітектури залізничних вокзалів // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. Ред. М.М. Осєтрін. – К. КНУБА, 2019. – Вип.. 69. – 443 с. С. 344 – 350.
 20. Рочняк Ю.А. Формування архітектури будівель залізничних вокзалів у політичних періодах історії України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 53. – 360 с. С. 331 – 341.
 21. Rotchniak Y. Territorial distribution of compositional and stylistic types of houses of the railway stations of Halychyna and Bukovyna // Architectural Studies. Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University. Lviv 2018.Volume 4 Number 1. P. 69–76. 118 p.
 22. Rotchniak Y. To the problems of formation of architecture of the railway passenger nodes in Lviv // Architectural Studies. Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University. Lviv 2018. Volume 4 Number 2. P.269 – 275. 290 p.
 23. Rochmińska A., Roczniak J.A. Zmiany funkcjonalne dworców kolejowych w Polsce i na Ukrainie // Uwarunkowanie polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie, № 18, University of Łódz, Łódz 2016, S. 23 – 47.
 24. Rotchniak Y. Military factor in the architecture of railway stations // Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications. Collection of scholary articles. Number 10 ISSN 2544-6517. Edited by Zygmunt Gardziński and Mykola Bevz. Chełm – Lviv: 2018. 226 p. P. 127 – 134.

Загалом опублікував близько 60 наукових праць, з них — близько 30 наукових публікацій у фахових виданнях України та закордонних фахових виданнях; близько 10 навчально-методичних праць.

Вибрані навчально-методичні роботи

Рочняк Ю.А., Коломєйцев А.В., Смалійчук А.Д. Офісна будівля // Методичні вказівки до курсового проекту «Офісна будівля з паркінгом» для студентів базового напрямку «Архітектура» спеціальностей 6.06010201 «Архітектура будівель іспоруд» та 6.06010203 «Дизайн архітектурного середовища». Видавництво Львівської політехніки, Львів. 2015. 43 с.

Вибрані конференції

 1. Rotchniak Y. Zur Entwicklung der Eisenbahn in Galizien // Kooperationsseminar „Bayern in Europa“ Denkmalpflege. Bayern und Ukraine in Europa. Bildungszentrum Wildbad Kreuth, Bayern, Deutschland 24 – 26. 07.2005.
 2. Рочняк Ю.А. Моделі архітектурного простору // Наукова сесія Комісії архітектури та містобудування НТШ. Львів. 25.03.2011 р.
 3. Рочняк Ю.А. Архітектура будинків малих пасажирських залізничних станцій Галичини ХІХ – початку ХХ століть // Міжнародна наукова конференція „Дослідження, збереження і реставрація об’єктів культурної спадщини”, присвячена 20-літтю заснування кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, 22 – 24.03.2012 р.
 4. Рочняк Ю.А. Композиційні властивості малих залізничних вокзалів Галичини ХІХ – початку ХХ століть // І–а Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина в демократичному суспільстві: сприяння діалогу, примиренню та відповідальності». Національний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних і соціальних наук, кафедра історії України та етнокомунікації. Львів. 25.04.2014 р.
 5. Рочняк Ю.А. Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичності краю // ІІ –а Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина в демократичному суспільстві: сприяння діалогу, примиренню та відповідальності». Національний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних і соціальних наук, кафедра історії України та етнокомунікації. Львів. 17–18.04.2015 р.
 6. Рочняк Ю.А. Архітектура новітніх залізничних вокзалів Австрії // Наукова сесія Комісії архітектури та містобудування НТШ. Львів. 24.03.2016 р.
 7. Рочняк Ю.А. Архітектура малих залізничних вокзалів Галичини // Х всеукраїнський фестиваль науки. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва». Полтавський національний технічний університет імені Юрій Кондратюка. Полтава. 16 – 18.05.2016 р.
 8. Рочняк Ю.А. Особливості архітектури залізничних вокзалів Закарпаття // Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина в еру глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти». Національний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних і соціальних наук, кафедра історії України та етнокомунікації. Львів, 2 – 3.06.2016 р.
 9. Рочняк Ю.А. Особливості архітектури пасажирських споруд зубчастих залізниць // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Проблеми архітектури та містобудування в умовах глобалізації». ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. Харків, 15–16.11.2016 р.
 10. Рочняк Ю.А. До архетипів залізничних вокзалів // Наукова сесія Комісії архітектури та містобудування НТШ. Львів. 22, 24.03.2017 р.
 11. Рочняк Ю.А. Історичні паралелі формування архітектури залізничних вокзалів Галичини і Тиролю // Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурний простір міста: пам'ять, спадщина, діалог». Каф. історії України та етнокомунікації НУ «Львівська політехніка». Львів. 21 – 22.04.2017 р.
 12. Рочняк Ю.А. Територіальне поширення композиційно-стилістичних типів залізничних вокзалів у Галичині та Буковині // Містознавчі студії: становлення наукового напрямку. Наукова конференція з нагоди ювілею професора Галини Петрівни Петришин. Львів, 27.04.2017.
 13. Рочняк Ю.А. До проблеми формування архітектури залізничних пасажирських вузлів Львова // Простір міста – напрями розвитку. Міжнародна науково-практична конференція приурочена до 75-річчя з дня народження професора Богдана Посацького. Львів, 23.06.2017.
 14. Рочняк Ю.А. Фактор ідеології в архітектурі будівель залізничних вокзалів // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування: Всеукр. наук.-техн. конф., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Харків. 17.11.2017 р
 15. Рочняк Ю.А. До питання візуалізації інформації на залізничних вокзалах // Конференції до 145-річчя кафедри дизайну та основ архітектури НУ «ЛП», Львів, 28.12.2017 р.
 16. Рочняк Ю.А. Планувальні властивості пасажирських споруд залізниць // Наукова сесія Комісії архітектури та містобудування НТШ. Львів.28 – 9.03.2018.
 17. Рочняк Ю.А. Військовий чинник в архітектурі залізничних вокзалів // Х Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій». Львів-Холм: 2018. 27 – 30.05.2018.
 18. Рочняк Ю.А. Історичні етапи будівництва залізниць в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина: європейський вимір». Кафедра історії, музеєзнавства і культурної спадщини НУ «ЛП», Львів, 1.06.2018 р.
 19. Рочняк Ю.А. Морфологічні типи пасажирських споруд залізниць // Соціальні комунікації у просторі міст. Міжнародна конференція на базі кафедри архітектурного проектування НУ«Львівська політехніка».Львів:18–20.10.2018 р.
 20. Рочняк Ю.А. Моделі простору архітектури залізничних вокзалів // Міжнародна наукова конференція «Архітектурне середовище міста: вчора, сьогодні, завтра» до 90-ліття професора А. Рудницького. Львів: 6 грудня 2018 р.
 21. Рочняк Ю.А. Трансформації залізничних вокзалів // Наукова сесія Комісії архітектури та містобудування НТШ. Львів. 28.03.2019 р.

Участь у професійних та громадських організаціях=

 • Член Українського національного комітету ICOMOS з березня 2014 р.
 • Член Національної спілки архітекторів України з травня 2015 р.

Підвищення кваліфікації

Стажування у Державному інституті проектування міст „Містопроект” під керівництвом ГАП п. Гуменюка Є.Л. (Львів, 03.05 – 04.06.2012 2012 р.).

Відрядження

Наукові стажування у професора доктора Еріха Ленера (Prof. Dr. habil. Dr. Erich Lehner) в Інституті історії мистецтва, архітектурних досліджень і догляду за пам’ятками Технічного університету Відня для збору матеріалів і консультацій за темою «Архітектура залізничних вокзалів» (Австрія, вересень – жовтень 2013 р., січень – лютий 2016, вересень 2017 р.).Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 334

тел. +38 (032) 258-25-22

E-mail: yurii.a.rochniak@lpnu.ua