Партнери кафедри ОХ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 09:32, 6 серпня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
 1. Інститут проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України.

  http://www.materials.kiev.ua/

  Розробка сучасних полімерних-мінеральних нанокомпозитних матеріалів для аерокосмічного комплексу, машино-, корабле- та автомобілебудування з заданими колоїдно-хімічними, фізико-механічними і спеціальними властивостями. Отримання таких нових матеріалів в результаті цілеспрямованого конструювання реакційноздатних міцел і колоїдних частинок, регулювання їх розміру, заряду, будови ядра і оболонки, зв’язуючої та реакційної здатності.

 2. Державний університет Північної Дакоти (США)

  http://www.ndsu.edu

  Синтез амфіфільних інвертабельних поверхнево-активних олігомерів різної природи, розчинних як у полярних, так і в неполярних середовищах. Дослідження їх поверхнево-активних властивостей – адсорбція на твердій поверхні, формування поверхнево-активних шарів на міжфазі, утворення міцел та міцелярних структур, здатність до солюбілізації. Використання міцелярних систем як нанореакторів для синтезу наночастинок та як наноконтейнерів для солюбілізації гідрофобних речовин (ліків). Доставка ліків у клітини, вивчення механізмів проходження завантажених міцел і міцелярних структур через клітинну мембрану. Формування гідрогелів та застосування їх у процесах синтезу наночастинок металів та напівпровідників для створення нових систем доставки ліків


 3. Інститут полімерних досліджень імені Макса Планка

  http://www.mpip-mainz.mpg.de

  Створення нових біосумісних матеріалів на основі рН-чутливих гідрогелів як засобів контрольованого транспорту ліків


 4. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

  http://www.isma.kharkov.ua

  Дослідження люмінесцентних властивостей нанодисперсних сцинтиляційних наноматеріалів, розробка методик проведення синтезу об’ємних та нанорозмірних люмінесцентних матеріалів окисних та галоїдних сполук, активованих іонами рідкісноземельних елементів в присутності полімерних ПАР. Дослідження їх структури та розмірів методами оптичної, електронної, атомносилової мікроскопії та рентгенівської дифракції. Визначення оптимальної технології виготовлення нанолюмінофорів необхідного дисперсного складу з відповідними фізико-хімічними властивостями, які забезпечують рівномірний розподіл наночастинок в об’ємі нанокомпозиту.

 5. Інститут біології клітини Національної академії наук України

  http://www.cellbiol.lviv.ua

  Створення нетоксичних носіїв, здатних до розпізнавання клітин, для цільової доставки протиракових препаратів до клітин пухлини, зокрема, розробка водорозчинних форм цих ліків; забезпечення можливості контрольованого транспорту препаратів до клітин-мішеней, накопичення і виведення їх з організму після лікування з використанням різних методів візуалізації місце знаходження цих препаратів у клітинах і тілі людини; подолання резистентності до препаратів, котра швидко розвивається у ракових клітинах, що обумовлює значну втрату ефективності хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих через нечутливість клітин пухлини до дії препарату


 6. Донецький фiзико-технiчний iнститут iм. О.О. Галкiна НАН України

  http://www.donphti.ac.donetsk.ua

  Створення сучасних нанокомпозитів з заданими колоїдно-хімічними, реологічними та спеціальними функціональними властивостями для потреб каталізу, мікроелектроніки, біохімії та медицини обмежується асортиментом мономерів, ініціаторів, поверхнево-активних речовин, функціональних полімерів та реакційноздатних носіїв в певному діапазоні нанорозмірів, а також недосконалістю промислових технологій їх отримання та переробки

 7. Фізико-Хімічний Інститут ім.О.В. Богатського НАН України

  http://www.physchemin-nas.od.ua

  Розробка нових наноматеріалів для медико-діагностичних, лікувальних і науково-дослідних цілей. Синтез комплексних сполук лантанідів, в тому числі на полімерних носіях, з метою створення біомаркерів для мічення патологічних клітин, різноманітних плівок, люмінесцентних чорнил, тощо


 8. Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України.

  http://www.icmp.lviv.ua

  Створення математичних моделей, що описують структуру та поведінку полімерних молекул різної природи та в різному середовищі з метою прогнозування дизайну та можливості проведення цільового синтезу нових поверхнево-активних олігомерів.

 9. Інституту біології тварин Української Аграрної Академії Наук (Львів)

  http://www.inenbiol.com

  Розробка біоаналітичних тестів на основі поліфункціональних полімерних носіїв для виявлення захворювань тварин на ранніх стадіях, що дозволить зробити більш ефективним епідеміологічні дослідження.

 10. Лабораторія фізичної хімії та мікробіології. Університет Анрі Пуанкаре

  http://www.uhp-nancy.fr

  Дослідження нових олігоелектролітів та водні системи доставки біоцидів. Дослідження власної біоцидної та фунгіцидної активності олігоелектролітів та їх комплексів з низькомолекулярними біоцидами на бактеріях та дріжджових клітинах.

 11. Кафедра хімії, Ліверпульський Університет

  http://www.liv.ac.uk/chemistry

  Дослідження нових олігоелектролітів та водні системи доставки біоцидів. Дослідження власної біоцидної та фунгіцидної активності олігоелектролітів та їх комплексів з низькомолекулярними біоцидами на бактеріях та дріжджових клітинах.

 12. Лабораторія нанотехнологій, Університет Кастилія Ла Манча

  http://www.eduspain.com/ru/universiteti/universidad_de_castilla_la_mancha


  Дослідження методом атомно-силової мікроскопії полімерних та мінерал-полімерні нанокомпозитів.

 13. Інститут макромолекулярної хімії Чеської Академії Наук.

  http://www.imc.cas.cz

  Дослідження мінерал-полімерних нанокомпозитів з функціональною полімерною оболонкою заданої природи, які будуть використані для біоаналітичних досліджень.

  Дослідження методом атомно-силової мікроскопії полімерних та мінерал-полімерні нанокомпозитів

  .

 14. Дослідницький Центр Генної Інженерії та Інститут Біотехнології TUBITAK

  http://www.tubitak.gov.tr/

  Молекулярне конструювання та клітинне дослідження нових олігоелектролітних наноносіїв для цільової доставки ліків та генів