Осташук Микола Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Осташук Микола Михайлович
RTEmagicC 024 0011 1.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 28 квітня 1966 року
Місце народження с. Зелена Надвірнянського району Івано-франківської області.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство».
Галузь наукових інтересів «Дослідження робочих процесів автомобільних дискових гальм».
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук. професор Гудз Густав Стефанович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 11.05.2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут механічної інженерії та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Осташук Микола Михайлович (*28 квітня 1966) - кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

У 1981 р. вступив на перший курс до Івано-франківського автотранспортного технікуму, який завершив у 1985 р. та отримав кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів».

У 1985 р. вступив на перший курс до Львівського політехнічного інституту, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», який завершив у 1990 р. та отримав кваліфікацію інженера-механіка.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розроблення методу визначення розподілу теплових потоків в елементах дискових гальм на тривимірних моделях» (спеціальність 05.22.02 - автомобілі та трактори). Науковий керівник: — доктор технічних наук, професор Гудз Густав Стефанович, Національний університет «Львівська політехніка».

У 2006 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори (диплом серії ДК № 035176 від 11.05.2006 р.)

У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри транспортних технологій (атестат серії 12ДЦ № 022482 від 12.02.2009 р.)

З 2008 року член-кореспондент Транспортної академії України.

З 2012 року академік (дійсний член) Транспортної академії України.

Досвід роботи

З 1990 р. по 1996 р. – механік КТП, начальник авторемонтної майстерні, начальник виробництва, головний інженер ВАТ «Львівська автобаза №6» (м. Львів).

З 1996 р. по 2006 р. – викладач автомобільних дисциплін у Львівському автодорожньому технікумі.

З 2000 р. по 2005 р. - за сумісництвом старший викладач кафедри «Автомобільні шляхи» НУ «Львівська політехніка».

З 2005 р. і до нині – доцент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Дисципліни, які викладає на кафедрі

  • «Міжнародні перевезення»,
  • «Пасажирські перевезення».

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень: «Дослідження робочих процесів автомобільних дискових гальм».

Публікації

1. Гудз Г.С. Методика компьютерного моделирования трехмерных температурных полей в дисковых тормозах. / Гудз Г.С., Осташук М.М., Тарапон А.Г. // Зб.наук.пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ.-К.,2002,вип. 16.-с.95-99.

2. Гудз Г.С. Влияние различных факторов на температурный режим дискового тормозного механизма. / Гудз Г.С., Осташук М.М. // Зб.наук.пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ: Моделювання та інформаційні технології.-К.,2002,вип.18.-с.117-124.

3. Гудз Г.С. Влияние коэффициента перекрытия на температурный режим дискового тормозного механизма. / Гудз Г.С., Осташук М.М., Тарапон А.Г. // Зб.наук.пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ.-К.,2002,вип 15.-с.112-117.

4. Гудз Г.С. Дослідження розподілу теплових потоків у парах тертя дискових гальм на тривимірних теплових моделях / Гудз Г.С.,Дем’янюк В.А., Осташук М.М. // Вестн.Харьковского нац.автом-дор.ун-та.-Харьков,2003.вып.20.- с.53-56.

5. Осташук М.М. Визначення температурних градієнтів у парах тертя автомобільних дискових гальм на тривимірних теплових моделях / Осташук М.М. // Вісн.Нац.ун-ту "Львівська політехніка".Динаміка,міцність та проектування машин і приладів.-Львів.2003, № 483 — с.71-75.

6. Гудз Г.С. Дослідження впливу умов теплообміну на розподіл теплових потоків у парах тертя дискових гальм комп’ютерним моделюванням. / Гудз Г.С., Осташук М.М., Тарапон О.Г. // Зб.наук.пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ: Моделювання та інформаційні технології. К, 2003,вип.22.-с.20-28.

7. Гудз Г.С. Вплив товщини диска на розподіл теплових потоків на температурний режим дискових гальм / Гудз Г.С., Осташук М.М. // Вестник Харьковского нац.автомоб.-дор. ун-та.- Харьков,2004,вып.24.-с.43-54.

8. Гудз Г.С. Вплив параметрів фрикційних накладок на температурний режим та розподіл теплових потоків в автомобільних дискових гальмах / Гудз Г.С., Осташук М.М. // Вісн.Нац.ун-ту "Львівська політехніка".Динаміка,міцність та проектування машин і приладів.-Львів.2004, № 509 — с.57-62.

9. Гудз Г.С. Моделювання температурного режиму вентильованих гальмових дисків автомобілів / Гудз Г.С., Дем’янюк В.А. , Осташук М.М. // Вісник СНУ ім.Володимира Даля.- Луганськ,2004.-№ 7(77).-ч.1.-с.109-113.

10. Гудз Г.С. Визначення закономірностей розподілу теплових потоків у парах тертя дискових гальм на багаточинниковій тривимірній моделі / Гудз Г.С., Осташук М.М.,Королевич Л.М. // Сб.научн.тр.Харьковского нац.автомоб.-дор.ун-та.-Харьков,2004,вып.14,с.32-35.

11. Гудз Г.С. Вплив розсіювання теплофізичних властивостей накладок на температурний режим автомобільних дискових гальм / Гудз Г.С.,Осташук М.М. // Вестник НТУ «ХПИ». Автомобиле-и тракторостроение. — Харьков: НТУ «ХПИ». — 2006.- № 6,- с.169-175.

12. Гудз Г.С. Багаточинникова модель для дослідження впливу коефіцієнта перекриття на температурний режим автомобільного дискового гальма / Гудз Г.С.,Осташук М.М.,Королевич Л.М. // Сб.научн.тр. Харьковского нац. автомоб.-дор.ун.-та.- Харьков, 2007, вып.20, с.50-54.

13. Гудз Г.С. Температурні режими і градієнти у парах тертя самовентильованих дискових гальм автобусів при випробуваннях 1 та 11 / Гудз Г.С., І.Я.Захара, О.Р.Клипко, М.М.Осташук // Вісник СНУ ім.Володимира Даля.- Луганськ,2008.-№ 7(125).-ч.2.-с.32-37.

14. Вікович І.А. Динаміка руху транспортного агрегату бітумізатора з урахуванням його тягово-швидкісних характеристик / Вікович І.А., Дубневич О.М., Осташук М.М. // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка«.Динаміка, міцність та проектування машин і приладів.-Львів.2008, № 614 — с.50-54.

15. Проф. Г.С. Гудз, д-р техн. наук. Визначення тривалості переходу на квазіусталений тепловий режим автомобільних дискових гальм при циклічних гальмуваннях / проф. Г.С. Гудз, д-р техн. наук; інж. І.Я. Захара; доц. М.М. Осташук, канд. техн. наук - НУ «Львівська політехніка» // Науковий вісник НЛТУ України.-Львів.2010, вип. 20.3 - с.264-269.

16. Вікович І.А. Аналіз соціальних передумов вирішення транспортних проблем в проекті Львів 2030 / Вікович І.А., Оленюк Ю.Р., Осташук М.М. // Сб.научн.тр. Харьковского института комунального хозяйства. «Комунальное хозяйство городов».- Харьков. 2010, вып. 20. - с. 167-172.

17. І.А. Вікович. Модель і метод розрахунку динамічних процесів у причіпному бітумно-щебеневому агрегаті з незалежною торсіонною підвіскою з урахуванням рухливості розігрітого рідкого бітуму / І.А. Вікович, О.М. Дубневич, М.М. Осташук // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. - Львів. 2010, вип. 44. - с.46-52.

18. Б.М. Дівєєв. Розрахунок з'єднань пластинчастих динамічних гасників коливань / Б.М. Дівєєв, О.В. Вільчинська, М.М. Осташук, Р.В. Сава // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. - Львів. 2010, № 679. - с.55-60.

19. Вікович І.А. Моделювання динамічних процесів у колісних машинах засобами MATLAB SIMULINK та MATLAB SIMULINK/SIMSCAPE. / Вікович І.А., Житенко О.В., Осташук М.М. // Вісн. Сев. НТУ.- Севастополь, 2012,- вип. 134.- с. 200-204.

20. Гудз Г.С. Порівняльні експериментальні дослідження температурних режимів вентильованих дискових гальм автобусів на теплових випробуваннях / Гудз Г.С., Захара І. Я, Клипко О.Р., Осташук М.М. // Весн.. Харьковского нац. автомоб.-дор.ун.-та.- Харьков, 2012, вып. 56.- с. 84-89.

21. І. Вікович. Проектування і аналіз динамічних процесів у бітумощебеневому агрегаті для ямкового ремонту доріг / Вікович, О. Дубневич, М. Глобчак, Я. Яворський, М. Осташук.// Науковий часопис. - Львів, 2012,- вип. 36.- с. 49-53.

22. Гудз Г.С. Визначення раціональної тривалості дефектування автобусних кузовів на засадах ймовірнісно-статистичного підходу / Гудз Г.С., Осташук М.М., Королевич Л.М. // Щорічний науково-виробничий журнал. Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. - Львів. 2013, № 21. - с. 72-81.

23. Визначення показників надійності гідромеханічних передач автонавантажувачів з вдосконаленим пакетом фрикціонів / Гудз Г.С., Борис М.М., Осташук М.М. // Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки») «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2016, вип. 55. - с. 96 - 101.

24. Гудз Г.С. Системологічний підхід до вивчення властивостей насталених поверхонь деталей / Гудз Г.С., Герис М.І., Осташук М.М., Коцюмбас О.Й. // Наукові праці Всеукраїнської науково-методичної конференції «Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей – виклики часу та перспективи». - Харків. 2017. - с. 26 - 27.

25. Г. С. Гудз. Комплексний вплив вагомих чинників на внутрішні напруження у поверхневих шарах насталених автомобільних деталей / Г. С. Гудз, М. І. Герис, І. Я. Захара, М.М. Осташук // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів. 2017, вип. 27(6) - с. 89 - 92.

26. І.А. Вікович. Характерні особливості найсучасніших електромобілів / І.А. Вікович, Р.І. Радчук, М.М. Осташук // Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки») «НАУКОВІ НОТАТКИ». - Луцьк. 2018, вип. 82. - с.61 - 66.

27. О.З. Горбай. Ударопоглинаючий дах для перекидання автобуса / О.З. Горбай, Б.М. Дівєєв, І.В. Коник, М.М. Осташук, Я.М. Пелех // Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки») «НАУКОВІ НОТАТКИ». - Луцьк. 2018, вип. 82. - с.74 - 77.

28. Г. С. Гудз. Визначення взаємозв'язку температури електроліту та вагомих чинників процесу хромування під час відновлення деталей машин / Г. С. Гудз, М. І. Герис, І. Я. Захара, М.М. Осташук // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів. 2018, том 28 № 5 - с. 93 - 96.

29. Prykhodko V. ORGANIZATION OF INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY TRANSPORN / Prykhodko V., Vikovych I., Ostashuk M. // Громадсько-науковий часопис (журнал) / Українське інженерне товариство у Львові «ТЕХНІЧНІ ВІСТІ». - Львів. 2018, вип. 1(47), 2(48). - с.32 - 36.

30. Гудз Г.С. ВИЗНАЧЕННЯ РЕМОНТОЗДАТНОСТІ ПНЕВМАТИЧНИХ ПІДВІСОК АВТОБУСА З ПОЗИЦІЙ ДОСТУПУ / Гудз Г.С., Глобчак М.В., Коцюмбас О.Й., Осташук М.М. // Зб. наук. пр. Харківського нац. автомоб.-дор.ун.-ту «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ».- Харків, 2018, вып. 43.- с. 47 - 54.

31. Г. С. Гудз. Ймовірнісна модель показників деформування колінчастих валів унаслідок відновлення їхніх шийок наплавленням / Г. С. Гудз, М. І. Герис, І. Я. Захара, М.М. Осташук // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів. 2019, том 29 № 5 - с. 93 - 96.

32. V. Prykhodko. Construction and appearing of network graphs / V. Prykhodko, I. Vikovych, M. Ostashuk // Науковий часопис / Українське інженерне товариство у Львові «ТЕХНІЧНІ ВІСТІ». - Львів. 2019, вип. 1(49), 2(50). - с. 43 - 45.

33. І.А. Вікович. ПОПЕРЕЧНО-КУТОВІ КОЛИВАННЯ БІТУМО-ЩЕБЕНЕВОГО АГРЕГАТУ ІЗ ЗАЛЕЖНОЮ ТОРСІОННОЮ ПІДВІСКОЮ / І.А. Вікович, М.В. Глобчак, М.М. Осташук // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. - Львів. 2019, № 910. - с. 10 - 17.

34. Г. С. Гудз. Моделі визначення впливу вмісту вуглецю в електроді на властивості деталей машин під час вібродугового наплавлення. / Г. С. Гудз, М. І. Герис, І. Я. Захара, М.М. Осташук // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів. 2020, том 30 № 2 - с. 83 - 87.

Винаходи 1. Деклараційний патент на корисну модель № 85505 Україна F16F3/00. Динамічний гасник коливань / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Паращук Д.Л., Керницький І.С., Горбай О.З., Глобчак М.В., Півторак Г.В. Опубл. 25.11.2013. Бюл. № 22.

2. Деклараційний патент на корисну модель № 85697 Україна F16F7/10. Система стабілізації бурової колони надводної платформи / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Дорош І.Р., Гутий А.В., Вельган І.В. Опубл. 25.11.2013. Бюл. № 22.

3. Деклараційний патент на корисну модель № 85698 Україна F16F7/12. Протиударний енергопоглинаючий пристрій / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Горбай О.З., Керницький І.С., Пелех Я.М., Рогальський Р.Б., Черчик Г.Т. Опубл. 25.11.2013. Бюл. № 22.

4. Деклараційний патент на корисну модель № 85699 Україна F16F3/00. Підвіска автомобіля / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Керницький І.С., Горбай О.З., Пелех Я.М., Леськів І.О., Черчик Г.Т. Опубл. 25.11.2013. Бюл. № 22.

5. Деклараційний патент на корисну модель № 93600 Україна F16F7/10. Шумопоглинаюча перегородка / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Горбай О.З., Тарасюк У.І., Бойків М.В. Опубл. 10.10.2014. Бюл. № 19.

6. Деклараційний патент на корисну модель № 98146 Україна F16F15/00. Динамічний гасник коливань / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Керницький І.С., Коваль Т.Б., Мартин В.Є., Паращук Д.Л. Опубл. 27.04.2015. Бюл. № 8.

7. Деклараційний патент на корисну модель № 104571 Україна G01H 13/00, G01N 3/32, G01H 13/00. Спосіб визначення модулів пружності / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Керницький І.С., Бутитер І.Б., Паращук Д.Л., Яворський Я.П. Опубл. 10.02.2016. Бюл. № 3.

8. Деклараційний патент на корисну модель № 105412 Україна F16F3/00. Динамічний гасник коливань роторної машини / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Керницький І.С., Глобчак М.В., Дорош І.Р., Сава Р.В. Опубл. 25.03.2016. Бюл. № 6.

9. Деклараційний патент на корисну модель № 128272 Україна F16F15/00. Адаптивний динамічний гасник коливань / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Осташук Л.Д., Вікович І.А., Керницький І.С., Горбай О.З. Опубл. 10.09.2018. Бюл. № 17.

10. Деклараційний патент на корисну модель № 128275 Україна F16F15/00. Динамічний гасник коливань / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Осташук Л.Д., Вікович І.А., Горбай О.З., Керницький І.С. Опубл. 10.09.2018. Бюл. № 17.

11. Деклараційний патент на корисну модель № 139778 Україна F16F15/00. Динамічний гасник коливань / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Осташук Л.Д., Вікович І.А., Керницький І.С., Горбай О.З. Опубл. 27.01.2020. Бюл. № 2.

12. Деклараційний патент на корисну модель № 139779 Україна А01М7/00. Підвіска штанги обприскувача / Дівеєв Б.М., Осташук М.М., Осташук Л.Д., Вікович І.А., Керницький І.С., Горбай О.З. Опубл. 27.01.2020. Бюл. № 2.

Навчально-методичні праці 1. Гальмівні властивості автомобіля: Методичні вказівки до практичних занять до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Основи теорії руху транспортних засобів" для студентів спеціальності 7.100401 "Організація і ре¬гулювання дорожнього руху" / Укл.: І.А. Вікович, Р.В. Зінько, М.М. Осташук, М.Г. Стащук. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка, 2009. - 12 с.

2. Міжнародні перевезення (частина 1): Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Перевезення у міжнародному сполученні” для студентів спеціальності 7.100403 “Організація перевезень і управління на транспорті”/ Укл. М.М. Осташук. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 38 с.

3. Міжнародні перевезення (частина 2): Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Перевезення у міжнародному сполученні” та “Міжнародні перевезення” (частина 2) для студентів спеціальності 7.100403 “Організація перевезень і управління на транспорті”/ Укл. М.М. Осташук, І.А. Вікович, Б.М. Дівеєв. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 22 с.

4. Міжнародні перевезення (частина 3): Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Міжнародні перевезення” для студентів спеціальності 7.100403 “Організація перевезень і управління на транспорті”/ Укл. М.М. Осташук, І.А. Вікович, Ю.Р. Оленюк – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 26 с.

5. Електронний навчально-методичний комплекс «Перевезення нестандартних вантажів» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №01527 від 13.04.2016, реєстраційний номер Е41-178-35/2016)

6. Електронний навчально-методичний комплекс «Пасажирські перевезення» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №01466 від 16.03.2016, реєстраційний номер Е41-178-31/2016)

7. Електронний навчально-методичний комплекс «Організація міжнародних автомобільних перевезень» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №01501 від 01.04.2016, реєстраційний номер Е41-178-33/2016)

8. Електронний навчально-методичний комплекс «Міжнародні перевезення» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №01500 від 01.04.2016, реєстраційний номер Е41-178-32/2016)

Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 213

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-24-89

Електронні адреси: mykola.m.ostashuk@lpnu.ua; mikola.ostashuck.m@gmail.com