Кузнецова Олена Дмитрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 17:23, 23 грудня 2022, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок) (доповнення)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Кузнецова Олена Дмитрівна
DSC 4010.JPG
д-р філол.н., професор
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет журналістики
Спеціальність Журналістика
Галузь наукових інтересів Журналістська жанрологія, міжнародне, національне регулювання моралі журналістів, правове регулювання журналістської діяльності, жанри та особливості новітніх ЗМІ, психологія журналістської діяльності, вплив ЗМІ на реципієнтів, безпека журналістської діяльншсті
Науковий ступінь Доктор філологічних наук
Вчене звання Професор
Поточне місце роботи кафедра журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка"

Кузнецова Олена Дмитрівна – доктор філологічних наук зі спеціальності «журналістика», професор кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка".

Освіта

Закінчила факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.

Професійна діяльність

1983–2011 р. – ст.викладач, доцент, професор факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

3 листопада 2011 – завідувач кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси

 • Теорія і методика журналістської творчості, Ч.1 «Методи збору інформації в журналістиці»
 • Теорія і методика журналістської творчості, Ч.2 «Інформаційні жанри і методи в журналістиці»
 • Теорія і методика журналістської творчості, Ч.3 «Аналітичні жанри і методи в журналістиці»
 • Теорія і методика журналістської творчості, Ч.4 «Художньо-публіцистичні жанри в журналістиці»
 • Журналістська етика
 • Саттира і гумор в ЗМІ

Наукові інтереси

 • Журналістська жанрологія
 • Міжнародне, національне регулювання моралі журналістів
 • Правове регулювання журналістської діяльності
 • Жанри та особливості новітніх ЗМІ
 • Психологія журналістської діяльності
 • Вплив ЗМІ на реципієнтів
 • Безпека журналістської діяльншсті

Основні публікації

Монографії

 1. Аргументація в публіцистиці: Монографія. – Львів: Вища школа, 1992. – 1992.- 130 с.
 2. Журналістська етика та етикет:основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень: Монографія. – Львів: Світ, 1998. – 412 с.

Навчальні посібники

 1. Основи масової комунікації: Навчальний посібник. – Львів, 1996. – 170 с.
 2. Аналітичні методи в журналістиці: Навчальний посібник. – Львів: Ред.-видавнич. Відділ Львівського університету імені І. Франка. – 1997, 2003. – 110 с.
 3. Засоби масової комунікації: Навчальний посібник. – Львів, 2003, 2005. – 200 с.
 4. Професійна етика журналіста: Навчальний посібник. – Львів, 2005, 2007.–246 с.
 5. Аналітичні жанри і методи преси: Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2013. – 196 с.

Статті, опубліковані виступи на конференціях

 1. Кузнецова О.Д. Блогерство як журналістика // Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасна новинна журналістика: тенденції розвитку, форми подання, суспільний резонанс», Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет журналістики, 25-27 жовтня 2012.
 2. Кузнецова О.Д. Ксенофобия в СМИ: виды, особенности и противостояние // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: 50-й междунар. науч. конф. – Санкт-Петербург, 21-22 квітня 2011.
 3. Кузнецова О.Д. Ценностно-этическое регулирование журналистской деятельности на Украине // Журналистика в мире политики: ценностный раскол и согласие: Круглый стол Всерос. форума с междунар. участием «Дни философии в Петербурге - 2011/ ред.-сот. И.Н.Блохин, С.Г.Корконосенко. – Санкт-Петербург, 17-19 листопада 2012.
 4. Кузнецова О.Д. Блогерство і журналістика України як вияв демократичних свобод / Перша Всеукр. наук.-практ. конф. «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави» // конф. ІНПП, НУ «Львівська політехніка» – Львів, 25 квітня 2012 р., Львів.
 5. Кузнецова О.Д. Типологія журналістських етичних стандартів // Наук.практ.конф. Комісії з журналістської етики «Професійні стандарти та етика в журналістському середовищі України: проблеми і перспектива» – Київ, 28-29 трав., 2012.
 6. Кузнецова О. Д. Ідентичність блога у ЗМІ / Олена Дмитрівна Кузнецова // Теле- та радіожурналістика: Зб. наук.- метод. пр. кафедри радіомовлення і телебачення – Львів, 2013. Вип. 12. – С. 117-123.
 7. Кузнецова О. Д. Гарантувати безпеку журналістів України за міжнародними документами / Олена Дмитрівна Кузнецова // Журналіст України. – 2013. – № 8. – С. 38-39.
 8. Кузнецова О. Д. Багатофункційність ЗМІ, управління та освіта // «Управління в освіті»: Зб. мат. з VI Міжнародної науково-практичної конференції, 18 – 19 квіт. 2013 р., Львів / Відпов. ред. Л. Д. Кизименко. – Львів: Тріада плюс, 2013. – С. 158-159.
 9. Кузнецова О. Д. Європейське міжнародно-правове регулювання інформації Інтернету // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 25 – 26 жовт. 2013 р.). – Львів: Ліга-Прес, 2013. – С. 188-191.
 10. Кузнецова Е. Д. Деструктивные функции контента современных СМИ и их последствия // Системы, методы, техника и технологии обработки медиаконтента [Текст]: Материалы научно-практической конференции, Москва, 18 сент. 2012 г. / Сост. Т. И. Каришева, Ю. В. Суходольская, Н. Ю. Топчий; Под. ред. В. В. Барабаша. – М. : РУДН, 2012. – С. 90 – 92.
 11. Кузнецова Е. Д. Факторы агрессивности современных СМИ / Елена Дмитриевна Кузнецова // Журналистика ХХІ века: навстречу человеку: Мат. секции форума «Дни философии в Петербурге-2012», 17 ноября 2012 г. / Ред. сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. – СПб. : СПбГУ, Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. – С. 51-57.
 12. Кузнецова О.Д. Викриття і нівелювання російської пропаганди в ЗМІ проти України /О.Д. Кузнецова // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: Збірник тез ІІІ Всеукр. наук-практ. конф. 21 травня 2014 р. – Львів:Вид-во Львівської політехніки, 2014.–С. 15-18.
 13. Кузнецова О. Д. Володимир Здоровега – перший теоретик публіцистики / О.Д. Кузнецова // Українська періодика: історія і сучасність: доповіді та повідомлення одинадцятої Всеукраїнської наук.-теорет. конф., 29 – 30 листоп. 2013 р. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2013. – с. 546 – 554.
 14. Кузнецова О.Д. Диференціація заміток преси на види / Олена Дмитрівна Кузнецова // Зб. праць бібліотеки НАНУ ім. В.Стефаника. – 2015. – С. 127- 139.
 15. Кузнецова О.Д. Огляд листів як жанр партиципаторної журналістики / О. Д. Кузнецова // Теле- та радіожурналістика. – 2015. – Вип. 14. – С.31 – 36.
 16. Кузнецова О.Д. Психологічний тероризм у засобах масової комунікації / Олена Дмитрівна Кузнецова // Психологічні виміри культури, економіки, управління: Науковий журнал НАНУ. – 2015. – №7. – С.101-109.
 17. Кузнецова О.Д. Формат видів заміток у сучасній українській пресі / Олена Дмитрівна Кузнецова // VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» 11 травня 2015 р. Луцьк: Східноєвропейський націон. ун-т ім. Л.Українки. – 2015. – С. 136-143
 18. Кузнецова О. Д. Неперервна освіта – європейська функція українських ЗМІ / О. Д. Кузнецова // Управління в освіті: Збірник матеріалів VII Міжнародної наук.- практ. конференції (16 – 18 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 89.
 19. Кузнецова О. Д. Міжнародно-правові стандарти безпеки журналістів в Україні // IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист прав і свобод людини і громадянина в умовах формування правової держави» 27 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 285 – 289.

Контакти

вул. Князя Романа, 3, 20 -й корпус, кім. 108, 108а, Львів, 79000

Тел.: (032) 258-31- 03

е-mail: gzmk_inpp@lp.edu.ua