Ковалишин Володимир Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ковалишин Володимир Володимирович
Ковалишин.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 19 липня 1987 р.
Місце народження м.Новояворівськ, Яворівського р-ну, Львівської обл.
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2009 р.
Спеціальність Організація і регулювання дорожнього руху
Галузь наукових інтересів Стала міська мобільність, розумний транспорт і логістика для міст
Кваліфікаційний рівень Магістр в транспортній галузі
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 25.04.2013 р..
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Ковалишин Володимир Володимирович (*19 липня 1987) — к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

У 2004 р. вступив на перший курс Національного університету «Львівська політехніка», напрямок «Транспортні технології» .

У 2009 р. закінчив навчання за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху».

У 2009 р. вступив до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Швидкісні режими руху автомобіля у гірських умовах з урахуванням психофізіологічних особливостей водія» (спеціальність 05.22.01 – транспортні системи, керівник – к.т.н., доцент Жук М.М.)

У 2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи (диплом серії ДК № 013892 від 25.04.2013 р.)

У 2018 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри транспортних технологій (атестат серії АД № 001339 від 23.10.2018 р.)

Досвід роботи

09.2011-06.2017 – асистент кафедри «Транспортні технології» Національного університету «Львівська політехніка».

З 09.2017 р. і до тепер – доцент кафедри «Транспортні технології» Національного університету «Львівська політехніка».

Додаткова інформація щодо професійної та наукової активності

З 2017- до 2021 р. – відповідальний виконавець проекту «Erasmus+» – Master in SMArt transport and LOGistics for cities / SMALOG action “Capacity Building in higher education”, protocol 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2893/001-001).

05. 06.2019р. – член експертної комісії з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Подільському державному аграрно-технічному університеті (наказ №781-л від 05.06.2019р.).

З 2018 р. і до тепер – гарант освітньо-наукової програми «Розумний транспорт і логістика для міст» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» Національного університету «Львівська політехніка».

З 2018 р. і до нині – секретар спеціалізованої вченої ради К 35.052.20 із захисту дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка».

10.2017р. - учасник Міжнародного тижня Програми Європейського Союзу Еразмус+, м. Київ.

З 12.09.2018 р. по 15.09.2018 р. - участь у науковому семінарі в університеті «Державна морська академія» (м. Батумі, Грузія) в рамках програми Erasmus+, проект «Master in SMArt transport and LOGistics for cities / SMALOG», номер: 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.

З 22.09.2019 р. по 05.11.2019 р. – стажування в Університеті Риму «Тор Вергата» (м. Рим, Італія) (мобільності для викладачів) в рамках програми Erasmus+, проект «Master in SMArt transport and LOGistics for cities / SMALOG», номер: 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.

З 20.09.2021р. по 01.10.2021 р. - Стажування в Сілезькому Технологічному університеті (м. Катовіце, Польща) (мобільності для викладачів) в рамках програми Erasmus+, проект «Master in SMArt transport and LOGistics for cities / SMALOG», номер: 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.

Сертифікат з англійської мови (сертифікат № 6135) рівня Upper-Intermediate, що рівноцінне рівню B2 (див. пояснення http://product.pearsonelt.com/newtotalenglish/), який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою у 2017 році.

Співавтор у підготовці 3 заявок на отримання гранту у програмі «Erasmus+ Key Action 2» та 2 заявок у програмі «Erasmus+ Jean Monnet 2018-19»


Дисципліни, які викладає на кафедрі

• Соціальна та екологічна ефективність транспортних систем міст;

• Технічні засоби організації дорожнього руху;

• Технічні засоби управління дорожнім рухом;

• Управління ланцюгом постачань;

• Проектування транспортних систем вантажних перевезень;

• Управління транспортними потоками в центрі міст


Наукові інтереси

Стала міська мобільність, розумний транспорт і логістика для міст

Публікації

Статті у фахових виданнях:

1. Жук М. М. Вплив висотної характеристики дороги на водія при русі позаміськими проїзними частинами / М. М. Жук, Ю. Я. Ройко, В. В. Ковалишин // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів та поїздів. – 2009. – № 17. – С. 147–149.

2. Жук М. М. Аналіз методів дослідження функціонального стану водія і показників його діяльності / М. М. Жук, В. В. Ковалишин // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – № 5/2 (53). – С. 12–15.

3. Жук М. М. Методика досліджень впливу функціонального стану водія на час реакції у складних і простих ситуаціях / М. М. Жук, В. В. Ковалишин // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – № 4. – С. 12–17.

4. Ковалишин В. В. До питання визначення впливу функціонального стану водія на час його реакції / В. В. Ковалишин // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – № 2/2 (56). – С. 29–31.

5. Жук М. М. Методика досліджень впливу психофізіологічних особливостей водія на час його реакції у реальних умовах / М. М. Жук, В. В. Ковалишин // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 103. – С. 479–484.

6. Жук М. М. Визначення безпечної швидкості руху автомобіля у складних умовах з урахуванням функціонального стану водія / М. М. Жук, В. В. Ковалишин // Автошляховик України. - 2012. - № 6. - С. 13-16.

7. Жук М. М. Визначення функціонального стану водія за умов швидкісного руху в нічний час / М. М. Жук, В. В. Ковалишин, М. В. Бойків // Автошляховик України. - 2014. - № 6. - С. 15-17.

8. Жук М. М. Показник активності регуляторних систем як оцінка функціонального стану водія / М. М. Жук, В. В. Ковалишин, М. О. Афонін // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. - 2014. - № 67. - С. 131-133.

9. Дослідження впливу інформаційного навантаження на стан водія з використанням комплексу «Нейроком» / Жук М.М, Ковалишин В.В., Кисіль І.А., Мухар Р.І. // Сборник научних трудов «SWorld». – Одеса. – 2014. - № 6(37). - С. 36-40.

10. Zhuk M. Defining Duration of Driver Reaction Time Components Using the NeuroCom Complex / М. Zhuk, V. Kovalyshyn, R. Tcir // EconTechMod. An international quarterly journal. – 2015. – Vol. 04, No. 2. – p. 39-44.

11. Ковалишин В.В. Вплив дорожніх умов на інтервали та швидкість руху транспортних засобів / В. В. Ковалишин, В.В. Гілевич // Наукові нотатки. Луцький Національний технічний університет. - 2016. - № 55. - С. 201-205.

12. Жук М.М. Інформаційне навантаження як чинник впливу на безаварійну роботу водія / М.М. Жук, В. В. Ковалишин, І.А. Кисіль // Наукові нотатки. Луцький Національний технічний університет. - 2016. - № 55. - С. 148-151.

13. V. Kovalyshyn. Research on drivers’ reaction time in different conditions / M. Zhuk, V. Kovalyshyn, Yu. Royko, Kh. Barvinska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – №2/3 (86). – Р. 24 – 31. (включене у наукометричні бази даних Scopus)

14. Kovalyshyn V. Forecasting of the traffic intervals between vehicles using software “R” / V. Kovalyshyn // Вісник НУ ЛП «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2019. – № 910. – P. 84-88.

15. V. Kovalyshyn. Development of a multinomial logit-model to choose a transportation mode for intercity travel / M. Zhuk, H. Pivtorak, V. Kovalyshyn, I. Gits // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – №3/3 (105). – Р. 69 – 77. (включене у наукометричні бази даних Scopus)

Тези доповідей апробаційного характеру:

1. Жук М. М. Вплив висотної характеристики дороги на водія при русі позаміськими проїзними частинами / М. М. Жук, В. В. Ковалишин // Логістика промислових регіонів : міжнар. наук.-практ. конф., 2010р. : тез. докл. – Донецьк, 2010. – С. 305–308.

2. Ковалишин В. В. Оцінка надійності роботи водія в гірських умовах із застосуванням електрокардіограми / В. В. Ковалишин // Усойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : VIII междунар. науч. – практ. конф., 2010г. : тез. докл. – Х., 2010. – С. 187–189.

3. Жук М. М. Зміна часу реакції водія в складних та простих ситуаціях залежно від його функціонального стану / М. М. Жук, В. В. Ковалишин // Транспортные проблемы крупнейших городов : міжнар. наук.-практ. конф., 2012р. : тез. докл. – Х., 2012. – С. 47–50.

4. Жук М.М. Вплив швидкості руху на динамічний габарит при русі в щільному потоці / М.М. Жук, В.В. Ковалишин, Н.В. Андріїшин // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту : міжнар. наук.-практ. конф., 2013р. : тез. доп. – Вінниця, 2013. – С. 47-49.

5. Жук М.М. Визначення часу зорової адаптації водія в темний час доби за допомогою комплексу «НЕЙРОКОМ» / М.М. Жук, В.В. Ковалишин, Т.М. Постранський // Проблеми розвитку транспортних систем і логістики : міжнар. наук.-практ. конф., 2013р. : тез. доп. – Євпаторія, 2013. – С. 26-28.

6. Жук М.М. Вплив функціонального стану водія на надійність його роботи / М.М. Жук, В.В. Ковалишин // Збірник тез доповідей LXXI-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К. : НТУ, 2015. – С. 534.

7. Ковалишин В.В. Зв’язок показника активності регуляторних систем з індексом напруження при оцінці функціонального стану водія / В.В. Ковалишин, І. А. Кисіль // Тези доповідей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання». – Львів : НУЛП, 2015. – С. 136-137.

8. Ковалишин В.В. Зміна часу прийняття адекватного рішення водієм у лабораторних умовах / В.В. Ковалишин, Р.І. Мухар, Р. М. Цір // Тези доповідей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання». – Львів : НУЛП, 2015. – С. 138-139.

9. Ковалишин В.В. Зміна гальмівного шляху автомобіля залежно від чинників навколишнього середовища / В.В. Ковалишин, В.В. Гілевич // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні». – Львів : НУЛП, 2015. – С. 52-53.

10. Жук М.М. Зміна складових часу реакції водія за різних умов / М.М. Жук, В.В. Ковалишин // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Міські і регіональні транспортні проблеми». – Х., 2015. – С. 42.

11. Жук М.М. Вплив дозвільних сигналів світлофорів різних типів на час реакції водія / М.М. Жук, В.В. Ковалишин, Р. М. Цір // Тези доповідей другої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання». – Львів : НУЛП, 2017. – С. 97-98.

12. Жук М.М. Визначення тривалісті компонент часу реакції водія з використанням комплексу «Нейроком» / М.М. Жук, В.В. Ковалишин // Збірник тез доповідей LXXІІІ -ої наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К. : НТУ, 2017. – С. 543.

13. V. Kovalyshyn. Investigating bus travel time and predictive models: a time series-based approach / A. Comi, M. Zhuk, V. Kovalyshyn, V. Hilevych // Transportation Research Procedia. Volume 45, 2020, Pages 692-699. (включене у наукометричні бази даних Scopus).

14. V. Kovalyshyn. Master Program SmaLog: An Integrated Vision for Improving Transport in Cities / A. Comi, , M. Zhuk, V. Kovalyshyn, V. Hilevych // 11th ICEBE & 7th ICIE & PEESA III International conference on engineering and business education, innovation and entrepreneurship and capacity building in higher education. –2018. – P. 35-40 (Scopus, Web of Science). (включене у наукометричні бази даних Scopus, Web of Science).

Навчально-методичні праці 1. Жук М.М., Білоус А.Б., Півторак Г.В., Ковалишин В.В. Пішохідні потоки: конспект лекцій. Видавництво Національний університет «Львівська політехніка» , 2014. – 116 с . 2. М.М. Жук, В.В. Ковалишин, М.В. Бойків, Т.М. Постранський, М.О. Афонін. Оцінка психофізіологічних показників водія: методичні вказівки до виконання практичних робіт. Видавництво Національний університет «Львівська політехніка» , 2015. – 51 с

3. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат № E41-178-22/2015), Номер та дата реєстрації: E41-178-22/2015 від 26.10.2015р.

4. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Надійність роботи водія», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат № E41-178-37/2016), Номер та дата реєстрації: E41-178-37/2016 від 18.04.2016р.

5. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Психофізіологічні особливості поведінки водія», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат № E41-178-42/2016), Номер та дата реєстрації: E41-178-42/2016 від 27.05.2016р.

6. Оцінка психофізіологічних показників водія: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів базового напряму «Транспортні технології» спеціальностей «Організація перевезень і управління на транспорті» та «Організація і регулювання дорожнього руху» / Укл.: В.В. Ковалишин, М.М. Жук, М.В. Бойків, М.О. Афонін, Т.М. Постранський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 51 с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 203

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-59; +38 (032) 258-24-89

Електронні адреси: volodymyr.v.kovalyshyn@lpnu.ua