Висоцька Христина Анатоліївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 21:08, 4 вересня 2015, створена Ігор Могила (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Барвінська Христина Анатоліївна
RTEmagicC Vysotska HA.JPG.jpg
асистент
Дата народження 28 липня 1976 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність «Прикладна математика»
Галузь наукових інтересів «Моделі і методика розрахунку коливальних процесів у механічній системі з рухомими дискретними і розподіленими навантаженнями»
Кваліфікаційний рівень інженер-математик
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Барвінська Христина Анатоліївна (*28 липня 1976) – асистент кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

У 1998 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика». Паралельно у 2000 році закінчила навчання за спеціальністю «Прикладна лінгвістика».

Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Зниження динамічних зусиль у рухомих гнучких функціональних елементах машин неперервної дії [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Висоцька Христина Анатоліївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2015. — 20 с. : рис.» (спеціальність «Динаміка та міцність машин». )

Науковий керівник — д.т.н., професор Вікович І.А.

Досвід роботи

У 1999-2004 роках працювала у ТзОВ «Регіональна інформаційно-технологічна компанія» на посаді начальника відділу маркетингу та реклами.

З 2005 року працює асистентом кафедри «Транспортні технології» НУ «Львівська політехніка».

Педагогічний стаж — 9 років.

Дисципліни, які викладає на кафедрі

 • «Транспортна психологія»,
 • «Організація контролю за транспортним процесом»,
 • «Основи теорії транспортних процесів та систем».

Педагогічний стаж — 9 років.

Наукові дослідження

«Моделі і методика розрахунку коливальних процесів у механічній системі з рухомими дискретними і розподіленими навантаженнями»

Публікації

Статті у фахових збірниках:

 1. Вимушені коливання підвісних вантажотримких конвеєрів / І. А. Вікович, Х. А. Висоцька, Ю. Р. Оленюк // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : [зб. наук. пр.] / відп. ред. І. В. Кузьо. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. -С. 14-19. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 678). — Бібліогр.: 6 назв.
 2. Дослідження коливальних процесів у підвісних вантажотримких конвеєрах / І. А. Вікович, Х. А. Висоцька, Я. П. Яворський // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. А. Стоцько. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 20І0. — С. 38-45. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 679). — Бібліогр.: 6 назв.
 3. Експериментальне визначення жорсткості віток бавовняної тканини системи перемотування сувою / Х. Висоцька // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : 2-га Міжнар. наук.-техн. конф., присвяч. 40-річчю Зах. наук. центру НАН України, 11-13 листоп. 2010 р., Львів : пр. конф. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л., 2010. — С. 97-99.
 4. Викович И. А., Дивеев Б. М., Бутитер И. Б., Висоцькая К. А. Повышение устойчивости кинематически возбуждаемой навесной штанги опрыскивателя, установленной на одношарнирной маятниковой подвеске// Проблемы машиностроения
 5. Висоцька Х. А. Робота перемотувальних машин відкритого типу// Вісн. НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — Львів, 2006.
 6. Висоцька Х. А., Вікович І. А. Повздовжні коливання рухомої стрічки з урахуванням розсіяння енергії в матеріалі// Всеукр. Наук.-тех. Журнал «Вібрації в техніці та технологіях». — Вінниця: ВДАУ, 2006. — № 1(43). — С. 13 — 16.
 7. Вікович І. А., Висоцька Х. А. Згинні коливання фермово-решітчастої конструкції начіпної штанги мобільного обприскувача з під’єднаним дірчастим трубопроводом// Укр. міжвід. наук. — техн. зб. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні.— Львів: вид-во НУЛП, 2006. — № 40. — С. 48-56.
 8. Вікович І. А., Висоцька Х. А. Нелінійні коливання рухомої струни// Вісн. НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2004. — С. 30-35.
 9. Вікович І. А., Висоцька Х. А. Розрахунок частот і форм коливань підвісних вантажотримких і штовхаючих конвеєрів// Вісн. НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2005.- № 539. — С. 12-18.
 10. Вікович І. А., Панкевич Б. В., Висоцька Х. А., Лаврівський М. З. Обгрунтування ефективності роботи деяких вібраційних млинів// Вісн. НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2005.- № 535. — С. 49-55.

Тези доповідей:

 1. Висоцька Х. А., Вікович І. А. Коливання рухомої стрічки з урахуванням недосконалої пружності матеріалу// Тези допов. Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук.- Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. — С. 83.
 2. Висоцька Х. А., Вікович І. А. Методика досліджень вимушених повздовжніх коливань рухомої стрічки з урахуванням розсіяння енергії в матеріалі// Тези допов. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичного моделювання». — Дніпроджержинськ, 2006. — С. 7 — 8.
 3. Вікович І. А., Висоцька Х. А., Вибранець Ю. М. Кінематично збурені коливання пружного стержня, жорстко з’єднаного посередині з маятником// Тези допов. 7-ий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2005. — С. 17 — 18.
 4. Вікович І. А., Дівеєв Б. М., Бутитер І. Б., Висоцька Х. А. Проектування мобільного агрегату для буріння свердловини //матер. тез допов. Шестой ежегодной Промышленной конференции с международным участием и блиц-выставки. — п. Славское, Карпаты, 2006. Вид-во: Украинский инворм центр "Наука. Техника. Технология. — С. 277-278.

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-59; +38 (032) 258-24-89