Батлук Вікторія Арсентіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Батлук Вікторія Арсентіївна
Дата народження 26 січня 1947 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Створення та впровадження пиловловлювачів на підприємствах будівельної, хімічної, метало- та деревообробної промисловості для вловлення цементу, асфальтобетону, керамічного пилу, шихти, золи, тютюну, льону, сурику, глинопорошку, викидів при роботі гальванічних ванн, бурінні свердловин тощо.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Назаренко Іван Іванович, завідувач кафедри «Експлуатації та ремонту будівельних машин», Київський національний університет будівництва і архітектури
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра охорони праці

Батлук Вікторія Арсентіївна — доктор технічнихнаук наук, професор кафедри охорони праці , Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 26 січня 1947 р.

Тема кандидатської дисертації: Исследование процесса пылеулавливания с помощью жалюзийного инерционного пылеуловителя нового типа [Текст] : дис...канд. техн. наук: 0517.08 / В.А.Батлук ; Львовский политехнический ин-т. — Л., 1973. — 143 л.: ил. — Библиогр.: л. 133-143

Тема докторської дисертації: Наукові основи створення високоефективного пиловловлюючого обладнання [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.05.02 / Батлук Вікторія Арсеніївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2001. — 372 арк. — арк.344-372 Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Назаренко Іван Іванович, завідувач кафедри «Експлуатації та ремонту будівельних машин», Київський національний університет будівництва і архітектури

Основні курси

 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі

Керує роботою аспірантів і магістрів .

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів та досліджень базується на створенні та впровадженні пиловловлювачів на підприємствах будівельної, хімічної, метало- та деревообробної промисловості для вловлення цементу, асфальтобетону, керамічного пилу, шихти, золи, тютюну, льону, сурику, глинопорошку, викидів при роботі гальванічних ванн, бурінні свердловин тощо.

Розроблено методи пиловловлення у комбінованих силових полях: механічних, акустичних та магнітних, які широко застосовуються для уловлення полідисперсного пилу. Пиловловлювачі, створені автором, знайшли застосування на промислових об’єктах України та Росії.

Напрями наукових розробок: Екологічна безпека; Біометрична апаратура

Вибрані публікації

 1. Акустичні пиловловлювачі [Текст] / В. А. Батлук. — Л. : Афіша, 2000. — 208 с.: іл. — Бібліогр.: с. 191-206. — ISBN 966-7760-12-Х
 2. Основы экологии и охрана окружающей природной среды [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / В. А. Батлук ; Научно-методический центр высшего образования, Национальный ун-т «Львовская политехника». — Л. : Афиша, 2001. — 333 с.: рис. — Библиогр.: с. 329. — ISBN 966-7760-34-0
 3. Охорона праці в галузі телекомунікацій [Текст] : навч. посібник / В. А. Батлук [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка», Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. — Л. : Афіша, 2003. — 320 с.: рис. — ISBN 966-8013-51-4
 4. Основи екології [Текст] : підруч. / В. А. Батлук. — К. : Знання, 2007. — 519 c.: рис. — Бібліогр.: с. 518-519. — ISBN 966-346-308-2
 5. Охорона праці [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / В. А. Батлук [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 332 с.: рис., табл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 32). — Бібліогр.: с. 326-327. — ISBN 966-553-469-6
 6. Охорона праці у будівельній галузі [Текст] : навчальний посібник / В. А. Батлук, Г. Г. Гогіташвілі. — К. : Знання, 2006. — 552 с. — ISBN 966-346-050-4
 7. Охорона праці [Текст] : навч.посібник для студ. ВНЗ / В. А. Батлук [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 360 c. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 44). — ISBN 978-966-553-697-0
 8. Радіаційна екологія [Текст] : навчальний посібник / В. А. Батлук. — К. : Знання, 2009. — 310 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 298-309. — ISBN 978-966-346-707-8
 9. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Батлук [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — 2-ге вид. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 360 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 359. — ISBN 978-966-553-860-8
 10. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. / В. А. Батлук, М. П. Кулик, Р. А. Яцюк ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 3-тє вид., допов. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 386, [2] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 385-386. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-049-8

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 308а

Tел. +38 (032) 258-25-09

Ел. пошта: batluk@fomvu.com