Пелешко Дмитро Дмитрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:51, 10 серпня 2020, створена Світлана (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Пелешко Дмитро Дмитрович
3.jpg
професор кафедри СШІ, д.т.н, професор
Дата народження 12 листопада 1968 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені І. Франка
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність Математика, програмування
Галузь наукових інтересів наукові дослідження в області штучного інтелекту та цифрової обробки сигналів
Кваліфікаційний рівень Математик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1998 р.
Поточне місце роботи кафедри систем штучного інтелекту, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Пелешко Дмитро Дмитрович — доктор технічних наук, професор кафедри систем штучного інтелекту, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 12 листопада 1968 року

Персональна інформація

Знання мов: Українська, Російська, Англійська, Польська — відмінний рівень;

Досвід 18 років педагогічної та наукової діяльності

Член методичної ради інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Директор центру Е-навчання при університеті «Львівська політехніка» (центр E- навчання створений в результаті роботи проекту UNDP «TRANSFER OF IT TOUKRAINE»

Освіта

2011 р. — Доктор наук (технічні науки) Національний університет «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Моделі, методи та засоби обробки наборів зображень [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: [спец.] 05.13.23 «Системи тазасоби штучного інтелекту» / Пелешко Дмитро Дмитрович ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2010. — 366 с.

1996 р. — Кандидат наук (технічні науки) Державний університет «Львівська політехніка», факультет автоматики

Тема дисертація: «Розробка методів аналізу перехідних процесів електромагнітних перетворювачів систем керування з урахуванням вихрових полів.» Спеціальність 05.13.08: «Комп’ютери, системи та мережі, елементи та засоби комп’ютерів та систем керування»

1985-1992 р.р. Львівський державний університет імені І. Франка, механіко-математичний факультет, спеціальність: Математика, програмування, кваліфікація: Математик

Професійна діяльність:

Педагогічна діяльність

 • розробка навчальних курсів в області прикладних інформаційних технологій, в областях ООП (на C++) та розподілених інформаційних технологій для АСУ
 • керівництво дисертаційних робіт

Курси, які викладає:

 • Інструментальні засоби проектування та розробки автоматизованих систем
 • Інструментальні засоби побудови систем додрукарської підготовки
 • Інструментальні засоби проектування програмних систем

Наукові інтереси

 • наукові дослідження в області штучного інтелекту та цифрової обробки сигналів

Вибрані публікації

 1. Пристрій медіанної фільтрації. Номер патенту: 105305 |Автори: Рашкевич Юрій Михайлович, Ізонін Іван Вікторович, Цмоць Іван Григорович, Пелешко Дмитро Дмитрович | Мітки: медіанної, пристрій, фільтрації |Опубліковано: 25.04.2014 | МПК: G06K 9/36.
 2. Об’єктні технології С++11 Пелешко Д. Д., Теслюк В. М./Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 360 с.
 3. Суміщення наборів однотипних зображень [Текст] : монографія/ Д. Д. Пелешко ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — 140 с.
 4. Аналіз методів суміщення в наборах однотипних зображень / Д.Пелешко, А. Ковальчук, О. Савицький, С. Мудрий // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 308-315. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №672). — Бібліогр.: 74 назви.
 5. Афінні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень /A. М. Ковальчук, Д. Д. Пелешко, Н. О. Кустра, Ю. М. Рашкевич //Техн. вісті / Укр. інж. т-во у Львові. — Л., 2010. — № 1 (31), 2 (32). — С.28-30. — Бібліогр.: 5 назв.
 6. Визначення кутів передньопланових об’єктів у відеопослідовностях на основі детектора Харіса / Д. Д. Пелешко, Ю. Є. Іванов, Н. О. Кустра, Ю. П. Пелех // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн.ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.15. — С. 321-325. — Бібліогр.: 4 назви.
 7. Гільбертові простори у векторній моделі подання зображень і наборів зображень / B. В. Грицик, Д. Д. Пелешко, Ю. М. Рашкевич // Доп. НАН України. Сер. Математика. Природознавство. Технічні науки. 2010. — № 3. — С.45-50. — Бібліогр.: 5 назв.
 8. Ентропійні характеристики під час побудови фільтрації за параметром наборів однотипних зображень / Д. Д. Пелешко, Н. Д. Лотошинська, Н.О. Кустра // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. —Л., 2010. — Вип. 20.9. — С. 261-266. — Бібліогр.: 5 назв.
 9. Зміна роздільної здатності зображень на основі власних векторів матриць-операторів, індукованих з піксельних наборів / Д. Д. Пелешко, А. М. Ковальчук, Н. О. Кустра // Моделювання та інформ. технології : зб. наук.пр. / НАН України, Ін-т пробл. Моделювання в енергетиці. — Вип. 54. — К., 2010.— С. 180-187.
 10. Шифрування та дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA дробово-раціональними N-арними формами / А. М.Ковальчук, Д. Д. Пелешко, Н. О. Кустра // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. /Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.4. — С. 285-289. — Бібліогр.:4 назви.
 11. Automated system for accounting of industrial goods inproduction / D. Peleshko, N. Kustra, Yu. Pelekh, T. Sviridova // Computerscience and information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn.conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. —Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 36-37. — Bibliogr.: 4 titles.
 12. Interval estimation of set images statistical parameters /Yu. Rashkevych, D. Peleshko, A. Kovalchuk // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали шостої міжнар. конф. MEMSTECH 2010, 20-23 квіт.2010, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2010. — C. 181-183. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 13. The set images superposition based upon the images colourdispersion / Yu. M. Rashkevych, D. Peleshko, A. Kovalchuk, N. Kustra //Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. andtechn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat.Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 37-39. — Bibliogr.: 4titles.
 14. The use of quadratic forms to increase strength of theencryption of binary affine loop transformation / A. Kovalchuk, D. Peleshko,Yu. Rashkevych // Computer science and information technologies : proc. of theV Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine /Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 19-21.— Bibliogr.: 3 titles.

Контакти

Адреса: вул. князя Романа, 5, Львів, 79905, каб.126

E-mail: ai.dept@lpnu.ua

Tел.: +38 (032) 258-31-10;