Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 10:38, 14 вересня 2022, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок) (Ірина Мартин перейменувала сторінку з Кафедра фотограмметрії і геоінформатики на Кафедра фотограмметрії та геоінформатики)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра фотограмметрії і геоінформатики
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ФГІ
Дата заснування 1956 рік
Приналежність Інститут геодезії
Попередник Кафедра аерфотогеодезії
Завідувач кафедри д. т. н., професор Глотов Володимир Миколайович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Карпінського 6, 2-й корпус, кім. 602
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/fgi
Власний сайт http://igdg.lp.edu.ua/?page_id=230&lang=uk

Кафедра фотограмметрії і геоінформатики - це навчально-науковий підрозділ Інституту геодезії Львівської політехніки.

Загальна інформація

Становлення фотограмметрії і широке її застосування для створення топографічних карт та розв’язання різноманітних наукових та прикладних завдань розпочалося у Вищій політехнічній школі, як і в наукових закладах інших країн світу в кінці XIX — на початку XX століття. У Львові розвиток фотограмметричних методів пов’язаний насамперед з іменами професорів В. Ласки і К. Вайгеля. У 1898/99 рр. у Львові була видана книжка В. Ласки з назвою «Фотограмметрія», яка була однією із перших у цій галузі в Європі.

Кафдра є випусковою з двох спеціальностей «Фотограмметрія і дистанційне зондування» та «Геоінформаційні системи і технології» (з 1992 р.).

Історична довідка

В 1956 році у Львівському політехнічному інституті започаткована підготовка інженерів за спеціальністю «аерофотогеодезія» (так називалась теперішня спеціальність «фотограмметрія»). Перший набір становив 25 осіб, а підготовка велась на кафедрі «Інженерна геодезія». В 1963 р. в Політехніці була відкрита кафедра аерофотогеодезії, яка й стала випусковою за однойменною спеціальністю. Завідувачами були доцент Лисичанський О. С. (1963-1967), професор Фінковський В. Я. (1967-1986), доцент Кравцов М. І.(1987-1989). За цей час кафедра підготувала більше тисячі інженерів-фотограмметристів, які успішно працювали та працюють на величезних просторах від Львова до Магадана, від Якутська до Душанбе. Багато з них стало керівниками великих геодезичних підприємств.

Кафедрою завідує професор Глотов В. М. Його попередник — професор Дорожинський О. Л. В 2003 р. кафедра отримала назву «Фотограмметрії та геоінформатики». За цей період кафедра підготувала біля 800 спеціалістів та магістрів, а також військових фахівців зі спеціальності «фотограмметрія». Кафедра підготувала потужний кадровий потенціал вищої кваліфікації — захищено 7 докторських та біля 50-ти кандидатських дисертацій. Діє докторантура та аспірантура.

Кафедра має сучасні навчальні лабораторії, які забезпечують високий рівень підготовки фахівців з фотограмметрії та геоінформатики.

Дата утворення, етапи діяльності, досягнення кафедри

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Колектив кафедри розв’язує наукові та практичні проблеми за темою «Розробка та дослідження стереофотограмметричних методів розв’язання спеціальних задач, що висуваються різними галузями науки та народного господарства».

Результати наукових досліджень опубліковані у вітчизняних та закордонних виданнях. Всього за період 1990-2012 р. р. опубліковано більше 300 статей українською, російської, польською, англійською мовами.

Без наукової діяльності неможливо в наш час якісно проводити навчання студентів. Тому кафедра значну увагу надає науковій активності своїх працівників та захисту ними дисертаційних робіт.

Ріст наукових кадрів починається зі студентської лави. Тому всі без виключення студенти, починаючи з 3-го курсу, займаються розробкою індивідуальних науково-дослідних тем, спочатку простіших, а пізніше вони переростають в дипломні та магістерські кваліфікаційні роботи.

Основні напрямки наукових досліджень:

  • Математичне моделювання фотограмметричного моніторингу природних та техногенних явищ і процесів.
Опрацьовано теоретичні засади визначення кількісних та якісних показників об’єктів, процесів та явищ, їх часових змін на основі періодичного фотограмметричного знімання (зсуви, повені, підтоплення, деформації земної поверхні, деформації будівель та інженерних споруд тощо).
  • Методи аерокосмічного знімання та фотограмметричні технології в дослідженні культурного ландшафту.
Дослідження як складова частина ввійшли в міжнародний проект «Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки», який працівники кафедри реалізували в 2007-2009 рр.
  • Створення геоінформаційних систем туристичного призначення.
Розроблено теоретичні і технологічні засади створення туристичних ГІС з використанням картографічних матеріалів, аерокосмічних зображень, архівних та актуальних описових даних.
Створено дві туристичні ГІС: на територію Королівства Йорданія, на територію селища-курорту Східниця Львівської області.
  • Моніторинг гідрологічних процесів на базі побудови цифрових моделей рельєфу.
Опрацьована та реалізована методика виявлення змін в гідрологічних об’єктах на базі аерокосмічного знімання, побудови цифрових моделей рельєфу. Методика апробована на об’єктах рік Дністер та Стрий.
  • Теорія і практика мікро стереофотограмметрії.
Опрацьовано методологічні засади отримання зображень мікрооб’єктів з використанням мікроскопів різного фізичного змісту. Розроблена загальна технологічна схема опрацювання таких зображень на цифрових фотограмметричних станціях з метою отримання кількісних показників, графічного відображення рельєфу мікро поверхонь, накопичення даних для статистичного аналізу отриманих результатів (геометрія мікрооб’єктів).

ГАЛУЗЕВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ З ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ГНДЛ-95

Міжнародна співпраця, випускники

Кафедра веде активну міжнародну діяльність, співпрацюючи з університетами Центральної та Західної Європи (Університет Рольнічий в Кракові), веде обмін викладачами, проводить міжнародну конференцію «Кадастр, фотограмметрія та геоінформатика — сучасний стан і перспективи розвитку» (з періодичністю один раз на два роки).


Випускники кафедри стали керівниками топографо-геодезичних підприємств та підрозділів, провідними спеціалістами галузі.

У Російській Федерації серед геодезистів та картографів добре відомі імена Юськевича О., Бурбана П., Аляб’єва А., Хемія М., Чопея М., Дакуса М., Троцького В., Панаса М. та інших. Серед провідних спеціалістів Білорусії знаними є імена Каленова В., Гарячого Г., Гордіюка А., Ольшанського О., Яготінцева Б., Скрипка О. та інших. У Молдові працюють Кривий В., Малюга В., у Таджикистані — Чижаньков І.

Працюючи в геодезичних та споріднених з геодезією підрозділах України, випускники кафедри вносять вагомий вклад у розвиток виробництва, вдосконалення методики отримання та обробки геоінформації. Керівниками підрозділів стали: Ладан О., Западнюк В., Венгерак М, Смілка І., Ганжа О., Лемик В., Олексій І., Малюга Б.

Наші випускники працюють за спеціальністю і за кордоном: Шегда І. (США), Сюмак І. (Чехія) Сас А. (Італія), Чорна Л. (Швеція), Костів Р. (Данія), Гаврилов О. (Польща)

Структура кафедри