Кіндзера Діана Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:58, 12 лютого 2015, створена Галина Денисенко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Кіндзера Діана Петрівна
Kindzera.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 07.03.1974 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1996 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Сушіння матеріалів різнодисперсного складу у щільному шарі.
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Ханик Ярослав Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної інженерії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Кіндзера Діана Петрівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної інженерії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

ОСВІТА

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 — процеси й обладнання хімічних технологій (2003 р.), доцент кафедри хімічної інженерії (2005 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Сушіння паливних матеріалів різнодисперсного складу у щільному шарі [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.08 / Кіндзера Діана Петрівна; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 227 арк.: рис. — арк. 163-177»

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Ханик Ярослав Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Лекційні курси:

 • «Процеси та апарати хімічної технології» (рівень спеціаліста та магістра)
 • «Методологія експериментальних досліджень» (рівень бакалавра,спеціаліста)
 • «Обладнання підприємств будівельних матеріалів» (рівень бакалавра)
 • «Машини та устаткування галузі» (рівень бакалавра)

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси: Сушіння матеріалів різнодисперсного складу у щільному шарі.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

35 наукових праці, 15 навчально-методичних публікацій, 4 деклараційні патенти на винахід.

Основні наукові публікації:

 1. Кіндзера Д.П. Особливості сушіння дрібнодисперсного вугілля після процесу флотації // 6-та міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», листопад Львів 2006, випуск 2(12), — С. 31-34.
 2. Кіндзера Д.П., Ханик Я.М., Атаманюк В.М. Зернистий матеріал. Гідродинаміка полідисперсного шару // Хімічна промисловість України. — К.: 2002. — № 6. — С.38-42.
 3. Кіндзера Д.П., Ханик Я.М., Атаманюк В.М. Сушіння полідисперсної суміші вугілля після флотації.// УкрДЛТУ, Науковий вісник. Зб. Наук.-техн. праць. 2004, — Вип.14.1. — с.43-48.
 4. Кіндзера Д.П., Ханик Я.М., [Атаманюк Володимир Михайлович|Атаманюк В.М.]] Особливості сушіння вугілля у щільному шарі // Вісник ДУ «ЛП», Хімія, технологія речовин та їх застосування. № 488, 2003. — С.195-200.
 5. Кіндзера Д.П., Ханик Я.М., Атаманюк В.М., Кузьма В.М. Гідродинаміка фільтраційного сушіння зернистих,гранульованих та кускових матеріалів. // УкрДЛТУ, Науковий вісник. Зб. Наук.-техн. праць. 2004, — Вип.14.4. — с.308-310.
 6. Кіндзера Д.П., Ханик Я.М., Микичак Б.М. Сушіння листових матеріалів контактно-фільтраційним методом // ХІ міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових і хімічних виробництв», 30 травня — 2 червня 2006 р, Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці. — Випуск 28 том 2, — С.42-43.
 7. Кіндзера Д.П., Атаманюк В.М., Гузьова І.О.Теплообмін в стаціонарному шарі сухого дрібнодисперсного капілярнопористого матеріалу. Восточно-Европейский журнал передовых технологий// Харків: 3/7 (45) — 2010. — С. 21-25.
 8. Кіндзера Д.П., Атаманюк В.М., Гузьова І.О.Теплообмін під-час фільтраційного сушіння збагаченого піску. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. — Випуск37, 2010, — С.30—37

Навчально-методична література:

Навчальні посібники
 1. Я.М. Ханик, Є.М. Семенишин, О.В.Станіславчук, Д.П. Кіндзера. Процеси та апарати хімічної технології. Частина ІІІ. Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» як навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямами «Хімічна технологія та інженерія» та «Інженерна механіка». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 340 с.
Науково-методичні розробки
 1. Кіндзера Д.П., Атаманюк В.М. «Експериментальне визначення параметрів потоку рідини. Дослідження енергетичного балансу потоку на основі рівняння Бернуллі». Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Процеси та апарати хімічної технології» для студентів хіміко-технологічних спеціальностей. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 12 с.
 2. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П. Визначення втрат напору на тертя і місцеві опори при русі рідини по трубопроводу. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Процеси та апарати хімічної технології» для студентів хіміко-технологічних спеціальностей. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 12 с.
 3. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П., Ковальчук О.В. Дослідження процесу псевдозрідження дисперсного матеріалу .Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Процеси та апарати хімічної технології» для студентів хіміко-технологічних спеціальностей. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 12 с.
 4. Семенишин Є.М., Кіндзера Д.П. Ексергетичний аналіз кожухотрубного теплообмінника. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» для студентів ІV курсу хіміко-технологічних спеціальностей. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 12 с.
 5. Кіндзера Д.П., Семенишин Є.М. Визначення інтегрального дросельного ефекту в процесі дроселювання повітря. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» для студентів ІV курсу хіміко-технологічних спеціальностей. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 12 с.
 6. Кіндзера Д.П., Атаманюк В.М. Визначення втрат напору на тертя при русі рідини по трубопроводу шляхом узагальнення результатів критеріальними рівняннями. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Методологія досліджень тепло- та масообмінних процесів» для спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 16 с.
 7. Кіндзера Д.П., Троцький В.І., Гузьова І.О. Методика розрахунку коефіцієнта пропорційності та показників степенів у критеріальних рівняннях конвективного тепло- та масообміну. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Методологія досліджень тепло- та масообмінних процесів» для спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 20 с.
 8. Кіндзера Д.П., Дулеба В.П., Білецька Л.З. Фосфатування поверхонь чорних металів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Корозія та захист металів» для студентів напрямку 6.0902 «Інженерна механіка» спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 12 с.
 9. Кіндзера Д.П., Ханик Я.М., Дулеба В.П. Визначення швидкості осадження. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 25 з курсу «Процеси та апарати хімічної технології» для студентів хіміко-технологічних спеціальностей. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 16 с.
методичні вказівки до виконання практичних робіт:
 1. Гузьова І.О., Кіндзера Д.П.Застосування методу аналізу розмінностей та теорії подібності під час дослідження тепло- та масообмінних процесів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Методологія досліджень тепло- та масообмінних процесів» для спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 8 с.

КОНТАКТИ

79013, м. Львів, НУ ЛП, пл.Святого Юра 9, ІХХТ, каф. ХІ, 108 к. 9 н.к., тел.: 258-26-57