Якушев Володимир Семенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Якушев Володимир Семенович
Yakushev V S.jpg
к.т.н, с.н.с., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1970 р.
Спеціальність «Електронні обчислювальні машини»
Галузь наукових інтересів «Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу»
Кваліфікаційний рівень «Інженер-електрик»
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання с.н.с.. доцент
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Якушев Володимир Семенович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження:

Освіта

Львівський політехнічний інститут, 1970 р.,«Електронні обчислювальні машини»,інженер-електрик Кандидат технічнихнаук, 05.11.05 —електричні і магнітн івимірювання; с.н.с.,

Тема дисертації: «Методи та засоби функціонального перетворення для універсальних цифрових вимірювальних приладів та систем» (1984 р.)

Інститут інтелектуальної власності і права. Академія інтелектуальної власності МОН України (м. Київ), 20.09.2009-01.10.2009, підвищення каліфікації

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

  • Інтелектуальна власність

Авторське і патентне право, ліцензування і сертифікація вкомп’ютерних інформаційних технологіях

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: «Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу»

Вибрані публікації

О.Б. Вовк, В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, В.С.Якушев. Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу: підручник з грифом МОН /—Львів: Вид-во «Новий світ-2000», 2013.— 317 с.

В.С. Якушев. Вільний програмний продукт — структурна складова інтелектуального капіталу суспільства / О.Б. Вовк, В.С. Якушев //Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2011.— № 715: Інформаційні системи та мережі.— С.88-96.

Інтелектуальний капітал як інтелектуальний ресурс суспільства / В. С. Якушев // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльностів Україні : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 квіт. 2010 р. / Одес.нац. юрид. акад., Ін-т інтелект. власності Одес. нац. юрид. акад. в м. Києві. —К., 2010. — С. 340-344. — Бібліогр.: 9 назв.

Нові інформаційні технології та дистанційна освіта в контексті авторського права / О. Б. Вовк, В. С. Якушев // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні : матеріали !Х Всеукр. наук.-практ. конф., 13-15трав. 2009 р. / Держ. департамент інтелект. власності, Держ. ін-т інтелект.власності. — К., 2009 . — С. 33-38. — Бібліогр.: 12 назв.

Право на інтелектуальну власність та застосування відкритих технологій в дистанційній освіті / О. Б. Вовк, В. С. Якушев // Пробл. освіти :наук. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. — К., 2009. — Вип. 60. —

Акцепт, заявка № 40-43068 (Япония). Аналого-цифровой преобразователь, 1973.- Изобретения за рубежом, 1974, № 6.

А.с. I0I9463 (СССР). Функциональный преобразователь/ Якушев B.C.- Опубл. в Б.И., 1983, № 19.

Шептебань Р.З., Шпилевая З.Ф., Якушев B.C. и др. Методы построения измерительных функциональных преобразователей: Материалы науч.-техн.семинара «Структурные методы повышения точности измерительных преобразователей».- Киев: Знание, 1976, с.8.

А.с. 473195 (СССР), Функциональный преобразователь /Бахмутский В.Ф., Кметь А.Б., Раков М.А., Якушев B.C.- Опубл. в Б.И., 1975, №21.

А.с. 552622 (СССР). Функциональный преобразователь /Бахмутский В.Ф., Дзисяк З.П., Раков М.А., Кметь А.Б., Якушев В.С.-Опубл. вБ.И., 1977, № 12.

А.с. 6I0I37 (СССР). Функциональный преобразователь/ Бахмутский В.Ф., Кметь А.Б., Раков М.А., Якушев B.C.- Опубл. в Б.И., 1978, №21.

А.с. 479II9 (СССР). Устройство для централизованного контроля / Бахмутский В.Ф., Кметь А.Б., Мелихов И.Б., Николайчук О, Л., РаковМ.А., Якушев B.C., Дзисяк Э.Л.- Опубл. в Б.И., 1975, № 28.

А.с. 652570 (СССР). Устройство для централизованного контроля/ Бахмутский В.Ф., Дзисяк Э.П., Кметь А.Б., Раков М.А.,. Кофман М.И.,Шпилевая З.Ф., Николайчук О.Л., Якушев B.C.- Опубл. в Б.И., 1979, № 10.

А.с. 687587 (СССР). Время-импульсный преобразователь параметров переменного тока / Бахмутский В.Ф., Попова Т.В., Якушев B.C.- Опубл.в Б.И., 1979, № 35.

А.с. 546904 (СССР). Устройство для функционального преобразования/ Бахмутский В.Ф., Кметь А.Б., Коновалов С.М., Николайчук О.Л.,Раков М.А., Скрипников А.И., Якушев B.C.- Опубл. в Б.И., 1977, № 6.

А.с. 540268 (СССР). Функциональный преобразователь/ Бахрмутский В.Ф., Кметь А.Б,, Коновалов С.М., аков М.А., Якушев В.С.-Опубл. в Б.И.,1976, № 47.

А.с, 642732 (СССР). Оптико-электронный функциональный преобразователь/ Бахмутский В.Ф., Коновалов С.М., Шептебань Р.З., Якушев B.C.-Опубл. в Б.И., 1979, № 2.

А.с. 746294 (СССР), Многофункциональный аналого-цифровой преобразователь энергетических параметров сигнала/ Николайчук О.Л. СултановБ.В., Шахов Э.К., Шептебань Р.З., Шляндин В.М., Якушев B.C.-’Опубл. в Б.И.,1980. № 25.

А.с. 687404 (СССР). Аналого -цифровой преобразователь мощности/ Султанов Б.В., Шляндин В.М., Бахмутский В.Ф., Шептебань Р.З., ЯкушевB.C.- Опубл. в Б.И., 1979, № 35.

А.с. 684454 (СССР). Стробоскопический преобразователь /Бахмутский В.Ф., Султанов Б.В., Шахов Э.К., Шептебань Р.З., Шлян-дин В.М.,Якушев B.C.- Опубл. в Б.И., 1979, № 33.

А.с, 607227 (СССР). Устройство для централизованного,контроля/ Бахмутский В.Ф., Гореликов Н.И., Дзисяк Э,П.,Якушев В.С.-Опубл. в Б.И., 1978, № 18.

А.с. 447642 (СССР). Цифровой измеритель сопротивления /Бахмутский В.Ф., Короткий О.Н., Меш А.Я., Николайчук О.Л., Якушев B.C.- Опубл.в Б.И., 1974, № 39.

Контакти

вул.Митрополіта Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус,кімната 121

Tел. +38 (032) 258-25-38

E-mail: icm.ikni@gmail.com