Прудиус Іван Никифорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Прудиус Іван Никифорович
Prudyus.jpg
Дата народження 08.06.1942 р.
Місце народження с. Білоусівка-2 Тульчинського району , Вінницькаобл..
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1969 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів антени і пристрої НВЧ-діапазону, методи обробки сигналів в активних і пасивних радіосистемах моніторингу об’єктів і середовищ критеріями якості та раціонального використання ресурсів
Кваліфікаційний рівень інженер-конструктор радіоелектронної апаратури
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи професор кафедри Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем
Почесні звання Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України

Прудиус Іван Никифорович — український науковець, доктор технічних наук, професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка».

Біографія

 • Народився у 1942 р. у с. Білоусівка-2 Тульчинського району на Вінниччині.
 • Після закінчення 7 класів поступив у Ладижинський технікуммеханізації сільського господарства, який закінчив у 1960 р.
 • У 1960-1964 рр. — трудова діяльність та строкова служба в армії.
 • З 1964 р. навчався у Львівському політехнічному інституті і у 1969 р. одержав диплом інженера-конструктора-технолога радіоапаратури.
 • Був скерований на роботу в НДЛ-16 ЛПІ, де працював на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, а в 1976 р. перейшов на викладацьку роботу.
 • В 1980 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 1985 р. отримав вчене звання доцента.
 • З 2001 року обіймає посаду професора кафедри РЕПС.
 • Виконував обов’язки секретаря приймальної комісії ЛПІ, заступника декана факультету, з 1991 р. — декана РТФ, а з 2001 р. є заступником директора — декана базової вищої освіти Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.
 • У 2005 році захистив докторську дисертацію.
 • Посаду завідувача кафеди поєднує з посадою директора інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки ( з 2004 р.).

Як директор інституту професор Прудиус проводить значну роботу з організації навчального процесу та наукових досліджень на кафедрах, впровадження нових форм і методів навчання у контексті вимог суспільства до підготовки фахівців з радіоелектронних та інфокомунікаційних технологій, з розвитку матеріальної бази інституту, організації нових спеціальностей і спеціалізацій. Він постійно веде пошук нових форм співпраці між спорідненими факультетами й інститутами провідних вузів України та із зарубіжними партнерами Польщі, Росії, Чехії, Німеччини, Литви та ін.

Лекційні дисципліни

 • «Пристрої НВЧ іантени»,
 • «Апаратура радіорелейних та супутникових ліній зв’язку».


Вільний від основної роботи час віддає громадській роботі, успішно займався спортом — досяг рівня кандидата у майстри спорту.

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG Zaslprcosvita.jpg 08.jpg RTEmagicC Nagrudnii znak Za naukovi dosjagnennja 01.JPG.jpg RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG P398615n328-1.jpg


За плідну роботу з підготовки фахівців з радіоелектронної галузі і зв’язку та наукові досягненння нагороджений:

Грамотою Управління освіти Львівської обласної держадміністрації (1996р.).

Почесною грамотою Міністерства освіти України (1996р.).

Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1997р.).

Почесним дипломом Міністерства зв’язку України (1995р.).

Знаком «За наукові досягнення» (2005, 2007рр.).

Почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (2009 р.)


За значний внесок у справу підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів Збройних сил України нагороджений:

З нагоди 100-ї річниці з дня створення військового інститутупри Національному університеті «Львівська політехніка»

Грамотою Міністерства оборони України;

Медаллю «15років Збройним силам України» (2006р.).

Наукова діяльність

Підготував 6 кандидатів наук, керує роботою 3 х аспірантів і пошукувачів наукового ступеня, член спеціалізованої Вченої Ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Національному університеті «Львівська політехніка», науково-методичної комісії з напряму «Радіотехніка» та член експертної ради ДАК Міністерства освіти і науки України, член експертної ради ВАК України, член редколегій наукових журналів «Радиоэлектроника» (видання м.Київ) та «Цифрові технології» (видання м. Одеса), вісника «Радіоелектроніка ітелекомунікації» Національного університету «Львівська політехніка» (видання м.Львів), інформаційно-технічного журналу «TV-технології» (видання м. Київ).


З 1992 року Прудиус І. Н. організував і провів на високому рівні 10 Міжнародних НТК «Сучасні проблеми засобів телекомунікації комп’ютерної інженерії та підготовки спеціалістів (TCSET)».

Під керівництвом Прудиуса І. Н.на кафедрі РЕПС виконуються наукові проекти з фундаментальних та прикладних досліджень

Тема докторської дисертації

Реконструкція радіозображень об’єктів складної електродинамічної структури поля розсіяння на основі нелінійних методіввідновлення [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.12.17 / Прудиус Іван Никифорович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 403арк.: рис. — арк. 348-382

Апробація результатів дисертації.

Основні положення дисертації були подані і обговорені на 37Міжнародних науково-технічних конференціях, симпозіумах і школах-семінарах.

Основні результати дисертації опубліковані в 63 науковихпрацях з яких 26 статей в закордонних та вітчизняних виданнях, включених досписку ВАК України, 1 патент на винахід, а також у 37 наукових працях Міжнародних конференцій і симпозіумів.

Наукові інтереси

 • антени і пристрої НВЧ-діапазону, методи обробки сигналів вактивних і пасивних радіосистемах моніторингу об’єктів і середовищ

Видавича діяльність

Прудиус І. Н. є автором понад 200 наукових праць, 30 методичних розробок, із них 1 посібник і один підручник, біля 20 авторських свідоцтв і патентів України.

Вибрані публікації, патенти, тези конференцій

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната203,

тел. 258-25-19

reps@polynet.lviv.ua

iprudyus@polynet.lviv.ua