Кравець Петро Олексійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кравець Петро Олексійович
Kravets P O.jpg
к.т.н, доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність «Автоматизовані системи управління»
Галузь наукових інтересів «Сучасні технології об’єктно-орієнтованого проектування програмних систем»
Кваліфікаційний рівень «Інженер-системотехнік»
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2000р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Кравець Петро Олексійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж,Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження:

Освіта

Львівський політехнічний інститут, 1979р., «Автоматизовані системи управління», «Інженер-системотехнік» Кандидат технічних наук, 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи;

Тема дисертації: «Математичні та програмно - алгоритмічні засоби моделювання ігрових задач вибору варіантів рішень в умовах невизначеності [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 /Кравець Петро Олексійович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000.— 210 л. — л. 161-173»

ТзОВ «Софтсерв»(м.Львів), 28.04.2011-28.05.2011р., підвищенняк валіфікації .

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Криптографія

Об’єктно-орієнтоване програмування

Системне програмування

Проблемно-орієнтовані мови програмування

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: «Сучасні технології об’єктно-орієнтованого проектування програмних систем»

Вибрані публікації

Кравець П.О. Об’єктно-орієнтоване програмування: навч.посібн. / П.О. Кравець.— Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012.— 624 с.

Кравець П.О. Адаптивне становлення ходи робота-анімата/ П.О.Кравець // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2010.— № 685:Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.— С. 93-101.

Кравець П.О. Динамічна координація стратегій мультиагентних систем/ П.О.Кравець // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2011.—№ 699: Ін-формаційні системи та мережі. — С.134-143.

Кравець П.О. Ігрова координація стратегій мультиагентних систем / П.О.Кравець // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів,2010.— № 686: Комп’ю-терні науки та інформаційні технології.— С. 150-160.

Кравець П.О. Самоорганізація стратегій стохастичної гри на прикладі побудови латинських квадратів / П.О.Кравець // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» . — Львів, 2011.— № 694: Комп’ютерні науки та інформаційні технології.— С.173-180.

Прийняття оптимальних рішень методом навчання з нечіткою логікою / П. О. Кравець, О. М. Проданюк // Інформаційні системи та мережі :[зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2009. — С. 129-147. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ;№ 653). — Бібліогр.: 30 назв.

Програмні інструментальні засоби ігрового моделюваннямультиагентних систем / П. О. Кравець, Д. В. Полівенок // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М. В. Лобур . —Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. С 168-181. — (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; № 651). — Бібліогр.: 16 назв.

Системи прийняття рішень з нечіткою логікою / П. Кравець, Р.Киркало // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009.— С. 115-123. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 650). — Бібліогр.:16 назв.

Game task of resource allocation / P. Kravets, O. Prodanyuk// Досвід розробки та застосування приладотехнологічних САПР в мікроелектроніці: матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів,Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С.437-438.

Контакти

вул.Митрополіта Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус,кімната 121

Tел. +38 (032) 258-25-38

E-mail: petro.o.kravets@lpnu.ua