Камінський Роман Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Камінський Роман Миколайович
Kaminskyy R M.jpg
д.т.н, професор
Дата народження 14 червня 1945 року
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський Державний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність «радіофізика та електроніка»
Галузь наукових інтересів «Розроблення тестових зображень з оцінювання ефективностісистем розпізнавання»
Кваліфікаційний рівень радіофізик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор Грицик Володимир Володимирович, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури.
Дата присвоєння н.с. 25 лютого 2016р.
Вчене звання Професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кафедрa систем штучного інтелекту.

Камінський Роман Миколайович — доктор технічних наук, професор


Освіта

Львівський Державний університет ім. І. Франка, 1974,спеціальність «радіофізика та електроніка», радіофізик

Тема дисертаційного дослідження: «Моделювання інтелектуальної діяльності людини-оператора як системи опрацювання зображень [Текст] : дис... д-ра техн.наук: 05.13.23(системи і засоби штучного інтелекту) / Камінський Роман Миколайович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 343 арк.— арк. 299-323»

Науковий консультант: чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор Грицик Володимир Володимирович, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури.

Фізико-механічний інститут НАН України, м.Львів, 01.10.2013-30.10.2013, підвищення кваліфікації

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

  • Системи машинного перекладу та автоматичне реферування
  • Математична, структурна і прикладна лінгвістика
  • Прикладні інтелектуальні системи
  • Математична логіка і теорія алгоритмів


Наукові інтереси

«Розроблення тестових зображень з оцінювання ефективності систем розпізнавання»

Вибрані публікації

Комп’ютерна модель роботи зорового аналізатора в задачахпошуку об’єктів на зображеннях/ В.Демчич, Р.М.Камінський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка».— Львів, 2011.— № 694:Комп’ютерні науки та інформаційні технології.— С.240-249.

Оцінювання ефектив-ності індивідуальної інтелектуальної діяльності операторів у системах опра-цювання зображень на основі експериментальних даних / Л.Я. Нич, Р.М. Камінський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка».— Львів, 2011.— № 699:Інформаційні системи та мережі.— С.193-203.

Градуювання розпізнавальної складності зображень тестових об’єктів уваги за допомогою перетворення Фур’є / Г. Дмитрів, Р. Камінський //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 29-40. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). -Бібліогр.: 12 назв.

Особливості експериментального дослідження інтелектуальної діяльності в системах опрацювання візуальної інформації / М. М. Богіцой, Р. М.Камінський // Системний аналіз та інформаційні технології : матеріали XI! Міжнар. наук.-техн. конф., 25-29 трав. 2010 р., Київ / Нац. техн. ун-т України« КПІ». — К., 2010. — С. 205.

Особливості організації досліджень інтелектуальної діяльності опрацювання динамічних образів / Л. Нич, Р. Камінський //Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вченихCSE-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 120-121. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 1 назва. — Парал. тит.арк. англ.

Побудова шумових полів заданої інтенсивності та способи їхнього використання у тестових зображеннях / Г. Р. Дмитрів, Р. М. Камінський// Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В.Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -С. 137-148. — (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.: 10 назв.

Самонавчання моделі зорового аналізатора в задачах пошуку, виявлення та візуалізації місця локалізації об’єктів уваги на моніторі / В. М.Демчучен, Р. М. Камінський // Системний аналіз та інформаційні технології : матеріали XI! Міжнар. наук.-техн. конф., 25-29 трав. 2010 р., Київ/ Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — С. 231.

Способи градуювання розпізнавальної складності об’єктів для зображень-тестів / Г. Дмитрів, Р. Камінський // Комп’ютерні науки та інженерія: матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27 листоп. 2010 р.,Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 122-123. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 3 назви. — Парал. тит. арк. англ.

Ідентифікація інтелектуальної діяльності операторського персоналу за експериментальними даними / Р.М. Камінський, Л.Я. Нич // Вісн.Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .—Львів, 2011.— № 715: Інформаційні системи та мережі.— С.134-149.

Контакти

вул. кн.Романа, 79000, Львів; 20-й корпус,кімната 100

Tел. +38 (032)258-31-10

E-mail: ai.dept@lpnu.ua