Бойко Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойко Наталія Іванівна
Bojko N I.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівська комерційна академія
Дата закінчення 2004 р
Спеціальність економічна кібернетика.
Галузь наукових інтересів Сучасні методи аналізу та контролю логістичної діяльності
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2009 р
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кафедрa систем штучного інтелекту

Бойко Наталія Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Закінчила Львівську комерційну академію у 2004 році, спеціальність - економічна кібернетика.

Тема дисертації: Формування інформаційних потоків та управління ними в логістичній системі торговельних підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Бойко Наталія Іванівна ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. — Л., 2009. —

Стаж роботи у Львівській комерційній академії 10 років.

Сфера наукових інтересів:

Сучасні методи аналізу та контролю логістичної діяльності

Перелік навчальних дисциплін

Методи обчислень

Математична логіка і теорія алгоритмів

Інтелектуальний аналіз даних

Дискретна математика

Вибрані публікації

Інформаційна логістика підприємства / Н. І. Бойко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 580. Логістика. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — С. 3-9.

Логістичний менеджмент торговельного підприємства (на прикладі мережі супермаркетів «Сільпо») / Н. І. Бойко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 594. Логістика. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2007. — С. 183-189.

Методики оцінки ефективності управління логістичними ланцюгами в торгово-промисловому холдингу «Fozzy Group»/ Н. І. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спецвипуск 22. — Ужгород, 2007. — С. 238-242.

Роль інформаційних та комунікаційних технологій в маркетингових каналах сучасних підприємств / Н. І. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії. — Серія економічна, випуск 17. — Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — С. 399-401.

Сучасні методи аналізу та контролю логістичної діяльності / Н. І. Бойко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 577. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — С. 25-29.

Управління логістикою бізнес-процесів підприємства за допомогою технології «Workflow» / Н. І. Бойко, С. В. Лавренюк // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. —Львів : Видавництво ЛКА, 2008. — С. 63-65.

Автоматизація логістичних процесів в роздрібній торговельній мережі (на прикладі мережі супермаркетів «Сільпо») / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії. — Серія економічна, випуск 26. — Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. — С. 108-113.

Вплив логістики на організацію роздрібної торговельної мережі / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії. — Серія економічна, випуск 28. — Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. — С. 3-6.

Синергічні засади функціонування соціально-економічних систем / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко // Вісник ЛКА. — Серія економічна, випуск 22. — Львів : Видавництво ЛКА, 2006. — С. 186-189.

Формування моделі роздрібної торгівлі на логістичних засадах / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних суспільних систем: збірник наукових праць. Вип. 5(67) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Є. І. Бойко. — Львів, 2007. — С. 437-446.

Контакти

вул.Кн.Романа,5; 79000, Львів; 20-й навчальний корпус, кімната № 100.


тел. +38 (032) 258 31 10