Апробація дисертаційної роботи Голяка Р.Л.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Основні результати роботи доповідалися та обговорювалися на таких наукових конференціях:

 • «Сучаснi проблеми автоматизованої розробки і виробництвара дiоелектронних засобiв та підготовки інженерних кадрів» (Львiв, 1994; 1996);
 • International school «Advanced display technology»(Lviv,1994);
 • XVIII, XIX, XX, XXI Annual Conference of the International Society for Hybryd Microelectronics — ISHM-Poland (Warsaw, 1994;
 • Porabka-Kozubnik, 1995;
 • Jurata, 1996;
 • Ustron, 1997); Мiжнародній науковій конференції присвяченій 150-рiччю вiд дня народження I. Пулюя (Львiв, 1995);
 • II національній науковій конференції «Інформатика: теорія, технологія, техніка —ІТТТ-95» (Одеса, 1995);
 • Науковій конференції присвяченій 120-рiччю заснування Чернiвецького унiверситету (Чернівці, 1995);
 • Мiжнародній науково-практичній конференції «Українськомовне програмне забезпечення УкрСофт-95» (Львів, 1995);
 • Науково-технічній конференції «Досвід розробки приладо-технологічних САПР мікроелектроніки» (Львів, 1995);
 • I International Modelling School (Alushta, 1996);
 • VI Межнародній Кримскій конференції «СВЧ техника и телекоммукационные технологии» (Крим, 1996);
 • XI European Conference on Solid-State Transducers«EuroSensors XI» (Warsaw, 1997);
 • VI Konferencja naukowa «Technologia Elektronowa ELTE’97» (Poland, 1997);
 • I, II International Symposium on «Microelectronics Technologies and Microsystems» (Rzeszow, 1997; Lviv 1998);
 • IV International Symposium for Informatics and Technology inElectronic Modules Domain SIITME’98 (Bucharest, 1998);
 • XXII Conference of IMAPS (Zakopane,1999); XVI InternationalConference on Magnet Technology (Florida, USA, 1999);
 • International Conference on Modern Problems ofTelecommunications, Computer Science and Engineers Training — TSET’2000(Lviv-Slavsko, Ukraine, February 14-19, 2000);
 • 3rd European Conference on Magnetic Sensors and Actuators(Dresden, Germany, July 19-21, 2000);
 • 8th International Symposium on Radiation Physics ISRP-8(Prague, Czech Republic, June 5-9, 2000);
 • 7th European Particle Accelerator Conference (Vienna,Austria, June 26-30, 2000);
 • 14th European Conference on Solid-State Transducers(Copenhagen, Denmark, August 27-30, 2000);
 • 4th International Symposium on Microelectronic Technologiesand Microsystems (Zwickau, Germany, October 26-27, 2000);
 • 18th International Conference on High Energy Accelerators —HEACC2001 (Tsukuba, Japan, 2001);
 • 14th European Conference on Solid-State Transducers(Copenhagen, Denmark, 2000);
 • 12th International Magnet Measurement Workshop (Grenoble,France, October 01 — 04, 2001);
 • 17th International Conference on Magnet Technology MT-17(Geneva, Switzerland, September 24 — 28, 2001) та ряду інших.