Обладнання переробних і харчових виробництв

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Екскурсія студентів спеціальності ОПХВ кафедри ПЕМ на хлібзавод (2012)
Студенти 5-го курсу і старший викладач Рак Валентина Петрівна
Машина для різання хлібобулочних виробів, розроблена кафедрою ПЕМ і її розробники-співробітники кафедри (2002)
Справа наліво: Стоцько З. А., Завербний А. Р., Кушнір М. І., Кодра Ю. В.

Обладнання переробних і харчових виробництв (абревіатура — ОПХВ) — спеціальність фахівців із повною вищою освітою освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» і «Магістр» напряму підготовки «Галузеве машинобудування».

Фахівців із спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» в Національному університеті «Львівська політехніка» готує кафедра проектування та експлуатації машин з квітня 1999 р.

Працевлаштування фахівців

Фахівці можуть бути працевлаштовані на підприємствах харчової і переробної промисловості Львівщини, а також на машинобудівних, механічних, інструментальних виробництвах.

Основна стаття — Підприємства харчової промисловості Львівщини
Див. також — Машинобудівні підприємства Львівської області у Вікіпедії

Посади фахівців

Фахівець може займати такі посади:

 • начальники (інші керівники) і майстри виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості;
 • інженери в галузі машинобудування переробного і харчового виробництва;
 • інженери (інші галузі інженерної справи);
 • майстер виробничої дільниці;
 • майстер виробничої лабораторії;
 • майстер цеху;
 • начальник зміни;
 • інженер-конструктор;
 • інженер-технолог;
 • інженер з впровадження нової техніки і технології;
 • інженер з якості;
 • інженер з організації, експлуатації і ремонту;
 • інженер з підготовки виробництва;
 • інженер з ремонту;
 • інженер-дослідник.

Види діяльності фахівців

Фахівець із спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв" підготований і може залучится до таких видів діяльності:

Назва Конкретизація
Виробництво верстатів Виробництво верстатів для обробки будь-якого матеріалу, включаючи лазерні, ультразвукові, електричні верстати
Монтаж та встановлення верстатів усіх видів
Промислова переробка овочів та фруктів
Виробництво неочищеної олії, рафінованої олії, маргарину та інших жирів
Виробництво кондитерських виробів
Виробництво молочних продуктів
Виробництво м'ясних виробів
Виробництво круп, борошна
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Виробництво цукру
Переробка чаю та кави
Виробництво напоїв Виробництво спирту, вина, пива і безалкогольних напоїв
Виробництво механічних передач загального машинобудівного призначення Виробництво трансмісійних і колінчастих валів, кулачків, кілець; привідних і шарнірних ланцюгів; механізмів перемикання швидкостей і зчеплення, з’єднань для валів; оснащення для гідравлічних передач
Виробництво інших машин та устаткування загального призначення Виробництво пакувальних та загортальних машин; машин для заповнення, закривання, пломбування, етикетування; виробництво машин для лиття пляшок; виробництво прокатних валків та інших прокатних машин, циліндрів, барабанів; виробництво центрифуг; виробництво машин та апаратів для очищення і фільтрації рідин; обладнання для розпилення, розсіювання розчинів рідин і порошків; дистиляторів та ректифікаційних установок для заводів хімічної та спиртової промисловості, тощо
Виробництво, монтаж та встановлення машин для переробки сільськогосподарських продуктів
Ремонт (спеціалізований) машин для переробки сільськогосподарських продуктів
Виробництво побутових електроприладів, в тому числі електротенових Виробництво побутового електрообладнання: холодильників, морозильників, посудомийок, млинів, міксерів, соковитискачів, точил для ножів, нагрівачів води, обігрівачів, вентиляторів, духовок, мікрохвильових печей, електропечей, тостерів, кавоварок, електрочайників, сковород, грилів.
Виробництво інструменту Виготовлення та ремонт металорізального, електрофізичного та електрохімічного інструменту для обробної промисловості
Обробка даних Обробка даних з використанням програмного забезпечення клієнта, робота в сучасних CAD/CAM/CAE-системах.

Виробничі функції фахівців

Фахівець із спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» може виконувати такі професійні функції:

Зміст виробничої функції Назва типової задачі діяльності Зміст вміння
Проектування (конструювання) ОПХВ Розробка конструкції механічного устаткування (пристроїв, механізмів, засобів), їх частин (вузлів, блоків) та деталей з проведенням відповідних розрахунків Використовуючи нормативно-технічну документацію щодо властивостей матеріалів, технологічних та економічних показників розробити конструкцію деталі ОПХВ. За заданою циклограмою роботи, технологічними, економічними та іншими показниками провести проектування виконавчих механізмів, їх вузлів та блоків. За технічним завданням, схемою кінематичною, технологічними, економічними та іншими показниками розробити (брати участь у розробці) конструкцію блоку ОПХВ, чи закінченого пристрою. Проводити за допомогою комп'ютерних програм розрахунки, пов’язані з розробкою конструкцій деталей, вузлів та механізмів ОПХВ.
Розробка конструкторської документації Розробити текстову та графічну документацію на спроектовані вироби. На всіх етапах конструювання та розробки документації використовувати засоби систем автоматизованого проектування (САПР).
Технологічне проектування ОПХВ Технологічна підготовка виробництва Використовуючи конструкторську документацію на ОПХВ та нормативну документацію галузі і підприємства, розрахувати потреби виробництва ОПХВ в матеріалах, комплектуючих, складі та кількості працюючих, технологічному обладнанні.
Використовуючи конструкторську документацію на ОПХВ та нормативні документи, брати участь у розробці технологічного процесу виготовлення деталей, вузлів та механізмів ОПХВ з проведенням простих технічних та техніко-економічних розрахунків.
Розробка технологічної документації Розробити текстову та графічну документацію на спроектовані вироби. На всіх етапах проектування технологічного процесу використовувати засоби САПР.
Організація та управління виробництвом ОПХВ Керівництво окремими ланками виробництва деталей, вузлів, блоків та ОПХВ в цілому 3 урахуванням загальних фінансово-економічних та соціальних чинників та конкретних умов виробництва підтримувати організацію роботи окремих ланок виробництва ОПХВ. Оцінювати вплив технічних та організаційних факторів на продуктивність праці та ефективність виробництва. Оцінювати вплив на довкілля техногенних факторів, властивих виробництву ОПХВ.
Забезпечення використання засобів і методів охорони праці на виробництві ОПХВ Аналізувати виробничу ситуацію щодо виконання норм і правил безпеки праці, виправляти дії персоналу і режими роботи обладнання у разі порушень таких норм і правил.
Дослідження та випробування ОПХВ Визначення властивостей, параметрів та характеристик матеріалів, деталей, вузлів, блоків ОПХВ. Складати плани досліджень та випробувань. Виконувати за заданими алгоритмами і за допомогою комп'ютерних програм розрахунки прогнозованих параметрів та характеристик ОПХВ.
Використовувати загальне та спеціальне контрольно-вимірювальне і випробувальне устаткування. Обчислювати результати експериментів.
Організація експлуатації ОПХВ у виробничих умовах Розробка заходів з удосконалення експлуатації ОПХВ в виробничих умовах

Здійснення контролю за діяльністю підрозділів з дотримання правил експлуатації, ремонту та технічного обслуговування.

Розробляти і впроваджувати організаційні заходи з удосконалення структури технічних служб виробничих установ, процесу експлуатації устаткування. Застосовувати методи об’єктивного та суб’єктивного контролю діяльності колективу, базуючись на системі вимог та правил експлуатації, ремонту та обслуговування технічних засобів.
Організація ремонту та обслуговування ОПХВ Перевірка технічного стану обладнання, якості виконання ремонтних робіт. Розробка заходів з удосконалення організації обслуговування та ремонту обладнання, зниження працемісткості і вартості ремонтних робіт. Застосовувати методи контролю та діагностики технічного стану механічних засобів технологічного устаткування. Розробляти і впроваджувати технічні та організаційні заходи з удосконалення процесу обслуговування та ремонту.


Нагороди студентів кафедри проектування та експлуатації машин із спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Див. також

Шифри спеціальності

7.050503.13 — спеціалісти
8.050503.13 — магістри

Посилання

 • Міністерство аграрної політики та продовольства України / Офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.minagro.kiev.ua/.
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України / Офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/