Самотий Володимир Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 16:55, 6 березня 2015, створена Галина Денисенко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Самотий Володимир Васильович
969bddbee5.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 27.05.1957 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів розроблення нових методів математичного моделювання стаціонарних та перехідних процесів електромаґнетних пристроїв систем керування
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1997 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2001 р
Відомий у зв’язку з Очолює наукову школу з математичного моделювання перехідних та усталених режимів роботи систем керування.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Самотий Володимир Васильович — доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертації: Теорія та методи аналізу режимів роботи електромагнетних пристроїв систем керування [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.13.08 / Самотий Володимир Васильович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1997. — 366 л. — л. 339-365

Очолює наукову школу з математичного моделювання перехідних та усталених режимів роботи систем керування.

Педагогічна робота

Лекційні курси

 • «Динамічні елементи систем керування»,
 • «Моделювання процесів та елементів систем керування».

Керує дипломним проектуванням та магістерськими роботами, а також підготовкою аспірантів за спеціальністю 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти.

Нагороди та відзнаки

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України» (2001 р.)

Медаль Ректора Національного університету «Львівська політехніка»,

Нагорода Ректора Ченстоховської політехніки (Польща) І ступеню.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — розроблення нових методів математичного моделювання стаціонарних та перехідних процесів електромаґнетних пристроїв систем керування, які дозволяють враховувати гістерези селектромаґнетних зв’язків, а також взаємний вплив маґнетних та електричних кілзмінної структури, що містять напівпровідникові вентилі.

Вибрані публікації

Має 117 публікацій, з них 99 наукових та 14 навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:

 1. Чабан В.Й., Самотый В.В. Алгоpитм pасчета феppоpезонансных pежимов тpехфазных тpансфоpматоpов // Электpичество. 1990. — N 9. — С. 76-79.
 2. Samotyj V., Labiak A. The speed-up search of periodicalregimes of non-linear electromagnetic circuits with variable structure byNewton method // Proceedings Intern. AMSE Conference «Applied Modeling &Simulation», Lviv (Ukraine), Sept. 30 — Oct. 2, 1993. — AMSE Press. — P. 243-247.
 3. Самотий В.В. Аналіз усталених режимів однофазного тиристорного помножувача частоти // Технічна електродинаміка. 1995. — N 3. — С. 22-24.
 4. Самотий В.В., Гаранюк П.І. Математична модельтрифазно-однофазного перетворювача частоти при активно-ємнісному навантаженні// Доповіді Національної академії наук України. 1997. — N11. — С.38-42.
 5. Samotyj V., Kobylyansky A. Transient Analysis ofCycloconvertor Operating under Static Load // Engineering Simulation, 1997. Vol. 14, — pp. 159-162.
 6. Самотий В.В. Математичне моделювання стаціонарних процесів електромагнетних перетворювачів систем керування. — Львів: Фенікс, 1997. — 170 с.
 7. Samotyj V., Shakya S. Mathematical Model of FrequencyMultiplier «Symmetric Scheme of Rectification with Voltage Doubling — BridgeParallel Thyristor Chopper» // Technology (Journal of Engineering). — Kathmandu, 2000. — V.9. — P.58-62.
 8. Minkina W., Samotyj W. Metoda analizy zjawiskaferrorezonansu we wzmacniaczu magnetycznym // Jakość i Użytkowanie EnergiiElektrycznej. 2002. — Tom VIII. — Zeszyt 1/2. — S. 33-38.
 9. Павельчак А., Самотий В.В. Розрахунок параметричної чутливості однофазного трансформатора з ємнісним навантаженням неявним методом// Технічна електродинаміка. 2003. — № 3. — С. 38-41.
 10. Samotyj W.,Dzelendziak U., Chomulak М. Optymalizacja kształtu sygnału wyjściowego falownika tyrystorowego // V Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-5).— T.II. — Kościelisko (Polska). 2005. — S. 69-76.
 11. Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю. Аналіз режимів роботи несиметричної схеми випрямлення з подвоєнням напруги, що описується жорсткими диференціальними рівняннями // Вісник НУ «Львівська політехніка», Автоматика,вимірювання та керування. 2006. — № 551. — С.106—113.
 12. Математична модель каскаду «перетворювач кількості фаз —трифазний однопівперіодичний випрямляч» / У. Дзелендзяк, А. Павельчак, В.Самотий // Вимірюв. техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Б. І. Стадник. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 70. — С. 26-31. — Бібліогр.: 7 назв.
 13. Математична модель розімкненої системи «перетворювач кількості фаз — випрямляч — мотор постійного струму з незалежним збудженням» / В. В. Самотий, А. Г. Павельчак, У. Ю. Дзелендзяк // Автоматика,вимірювання та керування : [зб. наук. пр.] / відп. ред.
 14. B. Б. Дудикевич. — Л. : Вид-во «Львів.політехніка», 2009. — С. 168-174. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 639). — Бібліогр.: 17 назв.
 15. Тиристорне керування мотором постійного струму з послідовним збудженням /B. Самотий, А. Павельчак, У. Дзелендзяк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — С. 36-42. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 638). — Бібліогр.: 16 назв.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 603

тел.6 +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua