Пушак Галина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:15, 26 травня 2023, створена Галина Мончак (обговореннявнесок) (технічна правка)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Пушак Галина Іванівна
24puszak.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів проблеми розвитку реального сектора економіки в трансформаційних умовах; дослідження тенденцій розвитку видавничо-поліграфічної галузі
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку, кафедра теоретичної та прикладної економіки.

Пушак Галина Іванівна — кандидат економічних наyк, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Освіта:

1997 р — здобула вищу освіту в Українській академії друкарства, факультет «Економіки та організації книжкової справи», спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Інженера-економіста» (диплом з відзнакою).

2008 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Регіональні фактори розвитку видавничо-поліграфічного комплексу» за спеціальністю 08.00.05 — розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

2013 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

2001–2009 рр. — асистент у Національному університеті «Львівська політехніка».

2008–2009 рр. — старший викладач Національному університеті «Львівська політехніка».

З 2009 р. — доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Мікроекономіка
 • Ціни та ціноутворення
 • Антикризове управління
 • Історія економіки та економічної думки

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів:

 • Проблеми розвитку реального сектора економіки в трансформаційних умовах
 • Дослідження тенденцій розвитку видавничо-поліграфічної галузі

Вибрані публікації

Автор понад 75 наукових праць, зокрема 2 статті у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science та 8 монографій, також понад 35 навчально-методичних праць.

Статті у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science:

 1. Dźwigoł H., Dźwigoł-Barosz M., Zhyvko Z., Miśkiewicz R., Pushak H. 2019. Evaluation of the energy security as a component of national security of the country, Journal of Security and Sustainability Issues 8(3): 307–317. [[1]].
 2. Pyliavskyi І., Pushak H., Molnar O., Dzyana H., Kushniriuk V. 2021. Modeling ways to improve green growth and environmental protection in the context of governance, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. Vol 29. №3 (2021). Р. 178–186. doi.org/10.3846/jeelm.2021.14662.

Монографії:

 1. Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України : регіональний аспект : моногр. / Є.М Палига, Г.І. Пушак, Я.Я. Пушак. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 192 с.
 2. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України : монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, Г.І. Пушак та інші. — ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. — 848 с.
 3. Модернізація механізмів розвитку малого і середнього бізнесу : моногр. / А.І. Бутенко, М.П. Войнаренко, В.І. Ляшенко, Г.І. Пушак та ін. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2011. — 326 с.
 4. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємтсва : моногр. / В.І. Ляшенко, М.М. Назарук, Я.Я. Пушак, А.М. Штангрет, Г.І. Пушак та ін. ; за заг. ред. А.М. Штангрета. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. 0151 394 с.
 5. Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : моногр. / З.Б. Живко, С.В. Князь, В.І. Ляшенко, Н.В. Осодча, Г.І. Пушак та ін. ; за заг. ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2015. — 506 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Пушак Г.І., Трушкіна Н.В. Обгрунтування доцільності створення транспортно-логістичного кластеру в Карпатському економічному районі. Економічний вісник Донбасу. №1 (63) 2021. С. 61–77.
 2. Pushak H. Problems and prospects of introducing the structures of intelligent electric power networks in Ukraine to increase the level of energy security/ A. Zaverbnyj, H. Pushak // Economic Herald of the Donbas (Економічний вісник Донбасу). — 2019. — №4 (58) — С. 80–86. doi: 10.12958/1817-3772-2019-4(58)-80-86.
 3. Напрями розвитку агропродовольчого комплексу в контексті підвищення продовольчої безпеки регіонів / Я.Я. Пушак, Г.І. Пушак // Бізнес-навігатор. — №2 (28). — 2012. — С. 249–253.
 4. Самозабезпеченість продовольством регіону : оцінка та прогноз / Я.Я. Пушак, Г.І. Пушак // Бізнес-навігатор. — №3 (29). — 2012. — С. 40–47.
 5. Еволюція поглядів на проблему забезпечення продовольчої безпеки / Г.І. Пушак // Бізнес-навігатор. — №1 (30). — 2013. — С. 125–131.
 6. Потенціал забезпечення економічної безпеки підприємства : теоретичні аспекти / А.М. Штангрет, Г.І. Пушак // Економічний вісник Донбасу. — №3 (37), — 2014. — С. 127–129.
 7. Інтелектуальна взаємодія у формуванні інтелектуального потенціалу виробничо-торговельного підприємства / С.В. Князь, Г.І. Пушак, Л.Ю. Холявка // Вісник економічної науки України. — 2014. — №3 (27). — С. 36–41.

Навчальні посібники:

 1. Основи економічної теорії / Данилович-Кропивницька М.Л., Пушак Г.І. // Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 224 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79013; 4 н.к, кімн. 502

Тел.: +38 032 258-24-88

E-mail: tpe.dept@lpnu.ua, tpeinem@gmail.com, Halyna.I.Pushak@lpnu.ua]