Мичуда Зиновій Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мичуда Зиновій Романович
6912ec1588.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 01.04.1942 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1965 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів методи аналізу та моделювання засобів автоматики, аналого-цифрові перетворювачі, логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі, аналогові та аналого-цифрові функціональні перетворювачі,вимірювальні перетворювачі аналогових величин у частоту, вимірювальні перетворювачі параметрів періодичних, неперіодичних і поодиноких сигналів.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р
Відомий у зв’язку з Очолює наукову школу: Аналого-цифрові функціональні перетворювачі
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики , Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінник освіти України»

'Мичуда Зиновій Романович '— доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Методи та засоби логарифмічного аналого-цифрового перетворення [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.13.05 / Мичуда Зиновій Романович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2002. — 360 арк.:рис., табл. — арк. 303-325

Очолює наукову школу: Аналого-цифрові функціональні перетворювачі.

Школа охоплює такі наукові напрями:

1. Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі;

2. Багатофункціональні аналогові та аналого-цифрові перетворювачі.

Дослідження фундаментальні та прикладні розробки. У школі підготовлено: докторів наук – 1; кандидатів наук – 5; у стадії підготовки (до 2009 р.): докторів наук – 1; кандидатів наук – 3.

Педагогічна робота

Лекційні курси

Читає лекції для студентів всіх форм навчання з дисциплін:

"Проектування інтернет речей", "Організація наукових досліджень" і "Комп‘ютерна електроніка" спеціальності 122 "Комп‘ютерні науки";

"Основи проектування та САПР", "Засоби автоматизації вимірювань, контролю та діагностики" і "Елементи дискретних пристроїв автоматики та обчислювальної техніки" та "Планування експерименту та опрацювання результатів" спеціальності 151 "Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології".

З цих дисциплін проводить практичні та лабораторні заняття, курсове і дипломне проектування.

Нагороди та відзнаки

150px-Badge Inventor of the USSR.png знак «Изобретатель СССР» (1978 р.)

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України» (1994 р.)

За наукову та педагогічну діяльність неодноразово нагороджувався почесними грамотами Фізико-механічного інституту АН України, Національного університету «Львівська політехніка» та Міністерства освіти України.

Наукові інтереси

Галузь наукових інтересів: методи аналізу та моделювання засобів автоматики, аналого-цифрові перетворювачі, логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі, аналогові та аналого-цифрові функціональні перетворювачі, вимірювальні перетворювачі аналогових величин у частоту, вимірювальні перетворювачі параметрів періодичних, неперіодичних і поодиноких сигналів.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 160, з них 1 монографія, 3 навчальні посібники, 37 патентів на винаходи.

Основні наукові праці та патенти:

МОНОГРАФІЯ:

1. Мичуда З.Р. Логарифмічні Аналого-Цифрові Перетворювачі – АЦП майбутнього.- Л.: Простір, 2002.- 242 с.


СПИСОК НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

1. Мичуда Л.З., Мичуда З.Р. Аналого-цифровий багатофункціональний перетворювач// Вісник НУЛП - Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація.- Л.: НУЛП, 2002, вип.460, с.66-72.

2. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Католик Б.О. Логарифмічні АЦП з перерозподілом заряду заряду. Моделювання впливу паразитних міжелектродних ємностей// Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”, 2004, № 11, с.167-183.

3. Мичуда З.Р. Моделювання впливу струмів витікання в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на паралельних пасивних конденсаторних комірках// Вісник Національного університету “Львівська політехніка” - Автоматика, вимірювання та керування.- Л.: НУЛП, 2004, вип.500, с.57-61.

4. Католик Б.О., Ільканич К.І., Мичуда З.Р., Мичуда Л.З. Оцінка динамічних властивостей логарифмічних АЦП на комутованих конденсаторах// Сборник научных трудов Национального горного университета, Дніпропетровськ, 2004 р., №19, т.2, с.135-143.

5. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Влах Г.І. Аналоговий помножувач на основі частотної модуляції// Міжвідомчий збірник наукових праць “Відбір і обробка інформації”, 2004 р., вип.20 (96), с.64-68.

6. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Коструба О.Р., Ільканич К.І. Оцінка точності логарифмічних АЦП на комутованих конденсаторах// Вісник Черкаського державного технологічного університету, 2005, вип.3, с. 181-184.

7. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Антонів У.С. Моделювання впливу паразитних міжелектродних ємностей в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках// Вісник НУЛП - Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація, Л.: НУЛП, 2008, вип. 617, с. 163-170.

8. З.Мичуда, Л.Мичуда, У.Антонів, А.Шиманський. Моделювання впливу паразитних міжелектродних ємностей в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду з імпульсним від’ємним зворотним зв’язком// Міжвідомчий зб. «Вимірювальна техніка і метрологія».- Л.: Вища школа, 2010, вип.71, с.13-19.

9. Szcześniak A., Myczuda Z. A method of charge accumulation in the logarithmic analog-to-digital converter with a successive approximation// PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 10/2010, str.336-340.

10. Adam SZCZEŚNIAK, Zynovij MYCHUDA „Analiza rozwiązań układowych zmniejszających rezystancję przewodzenia w kluczach analogowych// PAK,- Warszawa, ISSN 0032-4140, vol. 57 nr 3/2011, str.269-273.

11. Adam SZCZEŚNIAK, Zynovij MYCZUDA. Analiza prądów upływu logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją// PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R.88, NR 5а/2012, str.247-250.

12. Мичуда З.Р. Універсальна система цифр// Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”, 2012, № 27, с.127-133.

13. Uliana Antoniw, Łesia Myczuda, Zynowij Myczuda, Adam Szczesniak. Logarytmiczne przetworniki analogowo-cyfrowe z nagromadzeniem ładunku i impulsowym sprzężeniem zwrotnym// PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R.89, NR 8/2013, str. 277 – 281.

14. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Антонів У.С. Оцінювання динамічних властивостей логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках// Вісник НУЛП - Автоматика, вимірювання та керування, Л.: НУЛП, 2014, вип.802, с.37-44.

15. Антонів У.С., Мичуда З.Р. Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі з накопиченням заряду. Сучасний стан і перспективи розвитку// Вісник НУЛП - Автоматика, вимірювання та керування, Л.: НУЛП, 2015, вип. 821, с.40-43.

16. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Антонів У.С. Логарифмічні АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках. Частина 1// Вісник НУЛП - Автоматика, вимірювання та керування, Л.: НУЛП, 2016, вип. 852, с. 62-68.

17. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Костів І.А. Слідкуючий логарифмічний аналого-цифровий перетворювач// Вісник НУЛП - Автоматика, вимірювання та керування, Л.: НУЛП, 2016, вип. 852, с. 77-82.

18. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Антонів У.С. Логарифмічні АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках. Частина 2// Вісник НУЛП - Автоматика, вимірювання та керування, Л.: НУЛП, 2017, вип. 880, с. 9-17.

19. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Єлісєєва Г.С. Інтегральні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетворення. Огляд// Вісник НУЛП - Автоматика, вимірювання та керування, Л.: НУЛП, 2017, вип. 880, с. 31-39.

20. Zynowij Myczuda, Adam Szcześniak. Analiza logarytmicznego analogowo-cyfrowego przetwornika z sukcesywną aproksymacją z uwzglednieniem pasożytniczych pojemności// Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2017, T.7, nr.2, str. 110-114.


Scopus Author ID: 55847659400

Scopus Author ID: 36542771800

https://orcid.org/0000-0002-3317-5195

DOI: 10.5604/01.3001.0010.4851 GICID: 01.3001.0010.4851


СПИСОК ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ:

1. Патент 39126 Україна. Аналоговий помножувач/ Мичуда З.Р., Дудикевич В.Б., Влах Г.І., Мичуда Л.З. 2001, Бюл.№5.

2. Патент 43364 Україна. Спосіб логарифмічного аналого-цифрового перетворення/ Мичуда З.Р., 2001, Бюл.№11.

3. Патент 57054 Україна. Аналоговий багатофункціональний перетворювач/ Мичуда З.Р., Дудикевич В.Б., Мичуда Л.З., 2003, Бюл. №6.

4. Патент 68460 Україна. Паралельний аналого-цифровий перетворювач/ Мичуда З.Р., 2004, Бюл. №8.

5. Патент 80691 Україна. Паралельний аналого-цифровий перетворювач// Мичуда З.Р., Куземко О.З., Коструба О.Р., 2007, Бюл. №17.

6. Патент 89229 Україна. Аналоговий багатофункціональний перетворювач/ Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., 2010, Бюл. №21.

7. Patent 207629 Polska. Sposób pomiaru wielkości fizycznych// Stanisław Adamczak, Zynowij Myczuda, 2011, WUP 01/11.

8. Patent 210634 Polska. Sposób pomiaru rezystancji termometrów rezystancyjnych// Stanisław Adamczak, Zynowij Myczuda, 2011, WUP 02/12.

9. Patent 211925 Polska. Sposób pomiaru energii elektrycznej// Stanisław Adamczak, Zynowij Myczuda, Zbigniew Szcześniak, 2012, WUP 02/12.

10. Patent 227861 Polska. Przetwornik cyfra-analog/ Myczuda Z., Szczesniak A., 2018, WUP 01/18

11. Patent 227862 Polska. Logarytmiczny przetwornik analogowo-cyfrowy/ Myczuda Z., Myczuda Ł., Antoniw U., Szczesniak A., 2018, WUP 01/18.


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

1. Myczuda Z., Szczesniak Zb. Analiza parametrów układów elektronicznych. - Wydawnictwo PAK, Warszawa, 2011. – 122 s.

2. Мичуда З.Р. Аналіз електронних пристроїв автоматики. Навч.посібник.- Львів: НУЛП.- 2015.- 92 с.

3. Електронний навчально-методичний комплекс "Засоби автоматизації вимірювань, контролю та діагностики", Сертифікат № 02162, Е41-111-74/2018 від 12.03.2018 р.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 601,

тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua