Максимів Іван Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 18:57, 25 січня 2023, створена Oleksandr Shkiliuk (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Максимів Іван Петрович
TRR Maxymiv1.jpg
к.т.н., доцент кафедри
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів підвищення завадостійкості у системах коміркового зв’язку
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Бондарев Андрій Петрович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Максимів Іван Петрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Для студентів спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку» читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з дисципліни «Транспортні телекомунікаційні мережі».

Для студентів спеціальності «Електроніка» читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з дисципліни «Основи теорії електронних кіл».

Тема дисертації

Підвищення завадостійкості демодулятора у системах коміркового зв’язку [Текст] : дис. канд. техн. наук :[спец.] 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» / МаксимівІван Петрович ; МОН, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. C. 203

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Бондарев Андрій Петрович, Національний університет «Львівська політехніка»

Напрям наукових досліджень

 • підвищення завадостійкості у системах коміркового зв’язку

Вибрані статті

 1. Детектування багатопозиційних ФМ сигналів за низького відношення сигнал/шум / А. Бондарев, Б. Мандзій, І.Максимів // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій таприладобудування : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, Україна,8-10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2009. — Ч. 1.— С. 71.
 2. Забезпечення детектування 8PSK сигналу за низького відношення сигнал-шум / І. П. Максимів, А. П. Бондарєв //Людина і космос: знання молоді — космічне майбутнє людства : зб. тез XI Міжнар.молодіж. наук.-практ. конф., 8-10 квіт. 2009 р. / Нац. косм. агенство України[та ін.]. — Д., 2009. — С. 166.
 3. Метод повышения помехоустойчивости приема сигналов с квадратурой фазовой манипуляцией / Б. А. Мандзий, А. П.Бондарев, И. П. Максимив // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии :материалы 19-й Междунар. крым. конф., 14-18 сент. 2009 г., Севастополь, Крым,Украина / [Севастоп. нац. техн. ун-т и др.]. — Севастополь : Вебер, 2009. — С.244-245. — Библиогр.: 2 назв.
 4. Підвищення якості приймання 8PSK-сигналу / А. П. Бондарєв, І. П. Максимів // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. — С. 13-17. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 645). — Бібліогр.: 4 назви.
 5. Бобало Ю.Я., Бондарєв А.П., МаксимівІ.П. Виявлення області працездатності модифікованого детектора QPSK сигналів//Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А.Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки , 2011. — С. 15-19. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 705). — Бібліогр.: 3 назви.
 6. Бондарєв А.П., Максимів І.П. Шляхи підвищення завадостійкості у системах коміркового зв’язку// Радіоелектроніка тателекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — С. 25-29. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 738). — Бібліогр.: 2 назви.
 7. Детектування багатопозиційних ФМ сигналів за низького відношення сигнал/шум / А. П. Бондарєв, Б. А. Мандзій, І.П. Максимів // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2010. -№ 4. — С. 74-77. —Бібліогр.: 3 назви.
 8. Дослідження впливу пропорційно-інтегруючих фільтрів на якість детектування ФМ сигналів / А. П.Бондарєв, І. П. Максимів // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук.пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 21¬25. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). —Бібліогр.: 6 назв.
 9. The analysis of transmitting OQPSK signals through AWGN channel / A. Bondarev, I. Maksymiv // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної ін.-женерії : матеріали XМіжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 36.-Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 10. Comparative analysis and ways ofimprovement of noise immunity of demodulation of OQPSK signals / A. Bondariev,I. Maksymiv // Elektronika ir elektrotechnika. - 2010. - T. 121, №9. - P. 81-84. - Bibliogr.: 3 titles.
 11. Method of improvement of quality indexes of detecting in cellular communication systems / A. Bondariev, I. Maksymiv // “Electronics and electrical engineering”, Kaunas, 2012. – No.10 – P.85-88
 12. Method of Reducing the Noise Influence of Phase-Shift Keying Signals / A. Bondariev, I. Maksymiv // American Journal of Circuits, Systems and Signal Processing – 2015.
 13. Метод підвищення енергетичної ефективності HQPSK сигналів // А. П. Бондарєв, І. П. Максимів, Т. А. Максим'юк // Вісник "Радіоелектроніка та телекомунікації" – Львів, 2016 – С.18-22
 14. Altunin S., Bondariev A., Horbatyi I., Maksymiv I. Comparative Analysis of the Efficiency of Detecting Some Amplitude-Phase Modulated Signals in Wireless Communication Systems / International Journal of Electronics and Telecommunications, Electronics and Telecommunications Committee of Polish Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 3, PP. 449-453.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 106а,

т. +38 (032) 258-21-56