Гаврилів Роман Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гаврилів Роман Іванович
RTEmagicC Gavril v.11.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 01.05.1980 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність технологія переробки пластмас
Галузь наукових інтересів Розділення неоднорідних газових систем.
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Дубинін Анатолій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р..
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної інженерії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Гаврилів Роман Іванович — кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної інженерії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

ОСВІТА

Державний університет «Львівська політехніка» ( 09.1997по 12.2002 р.р.), спеціальність технологія переробки пластмас, хімічна інженерія

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 — процеси й обладнання хімічних технологій (2006р.), доцент кафедри хімічної інженерії (2008р.)

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження ефективності прямотечійних циклонів [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.08 / Гаврилів Роман Іванович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 166 арк.: рис., табл. — арк.133-142»

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дубинін Анатолій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає 3 теоретичні курси для студентів спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» і «Інженерна механіка»

 • Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних та силікатних виробництв. (рівень бакалавра)
 • Процеси та апарати хімічних виробництв. (рівень бакалавра)
 • Основи автоматизованого проектування хіміко-технологічних процесів

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси: Розділення неоднорідних газових систем.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

16 статей,12 тез доповідей конференцій,1 навчальний посібник, 4 методички, 1 патент України.

Основні наукові публікації:

 1. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Пилоподавач з вібробункером для запилення повітря. //Вісник НУ Львівська політехніка Хімія,технологія речовин та їх застосування, 2003, № 488. — С.192-195.
 2. Дубинін А.І., Ханик Я.М., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Вплив довжини поперечно-поточної зони на ефективність пиловловлювача з кільцевою робочою камерою. //Вісник НУ Львівська політехніка Хімія, технологія речовин та їх застосування, 2004, № 516. — С.87-89.
 3. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І., Майструк І.В. Зменшення енерговитрат на пилоочищення шляхом використання пиловловлювачів з прямоточною зоною розділення. //Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. 2004, випуск 14.4, — С.128-130.
 4. Дубинін А.І., Ханик Я.М., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Прямотечійний циклон з коаксіальною вставкою. Аналіз роботи. // Хімічна промисловість України, 2005, № 3. — С.26-28.
 5. Дубинін А.І., Ханик Я.М., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Прямотечійний циклон з коаксіальною вставкою. Способи збільшення ефективності роботи. //Хімічна промисловість України, 2005, № 5. — С.26-29.
 6. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Енергоощадні відцентрові апарати з поперечно-поточною зоною розділення. // тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми управління якістю підготовки фахівців-екологів у світлі інтеграції освіти України в європейський простір та перспективні природоохоронні технології», — Львів, 2003, — 59 с.
 7. Дубинін А.І., Ханик Я.М., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Гідродинаміка відцентрового апарату з поперечно-поточною зоною розділення. //тези доповідей ІІІ Науково—технічної конференції «Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості». — Львів, 2004. - 265 с.
 8. Дубинін А.І., Ханик Я.М., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Порівняння ефективності пиловловлення у відцентрових апаратах з протитечійною і поперечно-потоковою зонами розділення. // тези доповідей ІІІ Науково—технічноїконференції «Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості». — Львів, 2004. — 266 с.
 9. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Визначення критичного діаметра вловленого пилу d50 для прямотечійного циклона з коаксіальною вставкою. //Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. 2006, випуск 16.2, — С.122-125.
 10. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Нові конструкції прямотечійних циклонів для очищення запилених газів. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. — Одеса: 2006. — Вип.28. - Т.2., — с 41-42.
 11. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Математична модель відцентрової сепарації пилу в прямотечійному циклоні з коаксіальною вставкою. //Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. 2007, випуск
 12. Дубинін А.І.,Ханик Я.М., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Моделювання процесу сепарації частинок пилу в прямотечійному циклоні з коаксіальною вставкою. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. — Одеса: 2007.
 13. Дубинін А.І., Гаврилів Р.І., Майструк В.В., Особливості очищення газів у прямотечійних циклонах. // тези доповідей ІV Науково—технічної конференції «Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості», Львів, 2007. — 333 с.
 14. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І., Залежність радіального стоку в протитечійних циклонах від конструктивних особливостей апарата. тези доповідей восьмого міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. 2007.- С.99.
 15. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І., Перевіркаумов подібності газопилових потоків методом ототожнення кривих залишків пилу різного походження //Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. 2007, — випуск 17.6
 16. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І., Аналіз рухугазового потоку в прямотечійному циклоні з коаксіальною вставкою//Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. 2008, — випуск 18.7, — с.185-188
 17. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Вплив бункера на ефективність роботи напівпромислового прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою// Восточно-европейский журнал передовых технологий// 2011, випуск 1/9(49), — с.20-23.
 18. Процеси та апарати хімічної технології/ Навчальний посібник з курсового проектування/ А. І. Дубинін, Р. І. Гаврилів, І. О. Гузьова; за ред. А. І. Дубиніна. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 360 с.

КОНТАКТИ

79013, м. Львів, НУ ЛП, пл.Святого Юра 9, ІХХТ, каф. ХІ, 108 к. 9 н.к.

тел.: 258-26-57