Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
ІКНІ.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІКНІ
Дата заснування 19 жовтня 2001 р.
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Факультет комп’ютерної техніки та інформаційних технологій
Директор д.т.н., проф. Медиковський Микола Олександрович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 513

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій — це навчально-структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) Національного університету «Львівська політехніка» створено 19 жовтня 2001 р. на базі факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні він є провідним науково-освітнім центром України у галузі комп'ютерних наук.

Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них — 18 професорів, докторів наук та 78 кандидатів наук. Очолює інститут доктор технічних наук, професор Микола Олександрович Медиковський. В інституті розроблена і з 2005 р. успішно функціонує електронна інформаційно-аналітична система моніторингу навчального процесу, що дає змогу ефективно використовувати кадровий потенціал, науково-методичне забезпечення, матеріальну базу.

Матеріально-технічна база підготовки фахівців — це двадцять чотири комп'ютерних класи та чотири спеціалізовані навчально-наукові комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до мережі Internet.

Інститут є членом академічного альянсу Microsoft (MSDN AA) і забезпечує навчання технологій Microsoft. У межах інституту використовується лише ліцензійне програмне забезпечення, що дозволяє якісно та кваліфіковано організовувати вивчення профільних дисциплін.

Історія Інституту

Інститут створено 19 жовтня 2001 р. на базі факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні він є провідним науково-освітнім центром у галузі комп’ютерних наук. Підготовку висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства забезпечують сім випускових кафедр:

 • Автоматизованих систем управління (АСУ)
 • Інформаційних систем та мереж (ІСМ)
 • Інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС)
 • Прикладної лінгвістики (ПЛ)
 • Програмного забезпечення (ПЗ)
 • Систем автоматизованого проектування (САП)
 • Систем штучного інтелекту (СШІ)

Очолює інститут доктор технічних наук, професор М. О. Медиковський. Матеріально-технічна база підготовки фахівців — це комп’ютерні класи та спеціалізовані навчально-наукові комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. В інституті розроблена у 2005 р. та успішно функціонує електронна інформаційно-аналітична система моніторингу навчального процесу, яка дає змогу ефективніше використовувати кадровий потенціал, науково-методичне забезпечення, матеріальну базу. Впровадження такої системи дало змогу якісно планувати і організовано проводити навчальний процес, запровадити індивідуальні навчальні траєкторії кожному студентові. Крім того, суттєво спростилися адміністративні процедури підготовки різнопланової документації, контролю навчальної роботи, формування архівних даних.

Список кафедр інституту

Напрями та спеціальності інституту

Спеціальність Освітня програма
0.35. Філологія (ФЛ)
 • Прикладна лінгвістика
121. Інженерія програмного забезпечення (ПЗ)
 • Інженерія програмного забезпечення
122. Комп’ютерні науки (КН)
 • Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)
 • Комп'ютерні науки (Проектування та програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
 • Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту)
124. Системний аналіз (СА)
 • Системний аналіз (Business Analysis & Data Science)
 • Управління ІТ продуктами (IT Sales Management)
126. Інформаційні системи та технології (ІТ)
 • Розподілені інформаційні технології
186. Видавництво та поліграфія
 • Видавництво та поліграфія

Освітні програми підготовки «Магістр»

035. Філологія:

 • Прикладна лінгвістика

121. Інженерія програмного забезпечення:

 • Інженерія програмного забезпечення

122. Комп’ютерні науки:

 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційні технології проектування
 • Системне проектування
 • Системи штучного інтелекту

124. Системний аналіз:

 • Системи і методи прийняття рішень (Business Analysis)
 • Аналіз даних (Data Science)
 • Комп’ютерні лінгвістичні технології

126. Інформаційні системи та технології:

 • Інформаційні системи та технології
 • Управління проектами (Управління ІТ проектами)

186. Видавництво та поліграфія:

 • Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

Керівництво

Вчена рада

 1. Медиковський М.О. — директор ІКНІ, голова ради, д.т.н.
 2. Хавалко В.М. — заступник директора, доцент, к.т.н.
 3. Марікуца У.Б. — заступник директора, доцент, к.т.н.
 4. Логойда М.М. — заступник директора, доцент, к.т.н.
 5. Кривенчук Ю.П. — заступник директора, доцент, к.т.н.
 6. Батюк А.Є. — доцент кафедри АСУ, к.т.н.
 7. Теслюк В.М. — завідувач кафедри АСУ, д.т.н.
 8. Литвин В.В. — завідувач кафедри ІСМ, професор, д.т.н.
 9. Кустра Н.О. — завідувач кафедри ІТВС, доцент, к.т.н.
 10. Федасюк Д.В. — завідувач кафедри ПЗ, професор, д.т.н.
 11. Левченко О.П. — завідувач кафедри ПЛ, професор, д.філол.н.
 12. Лобур М.В. — завідувач кафедри САПР, професор, д.т.н.
 13. Шаховська Н.Б. — завідувач кафедри СШІ, професор, д.т.н.
 14. Рибчак З.Л. — голова НТСА ІКНІ, к.с.-к.н.
 15. Семенова О.Є. — голова профбюро ІКНІ
 16. Грицик В.В. — професор кафедри АСУ, д.т.н.
 17. Цимбал Ю.В. — доцент кафедри АСУ, к.т.н.
 18. Берко А.Ю. — професор кафедри ІСМ, д.т.н.
 19. Кунанець Н.Е. — професор кафедри ІСМ, д.н.соц.ком.
 20. Пасічник В.В. — професор кафедри ІСМ, д.т.н.
 21. Верес О.М. — доцент кафедри ІСМ, к.т.н.
 22. Різник О.Я. — доцент кафедри ІТВС, к.т.н.
 23. Грицюк Ю.І. — професор кафедри ПЗ, д.т.н.
 24. Левус Є.В. — доцент кафедри ПЗ, к.т.н.
 25. Ділай М.П. — доцент кафедри ПЛ, к.філол.н.
 26. Дружбяк С.В. — доцент кафедри ПЛ, к.філол.н.
 27. Романишин Н.І. — доцент кафедри ПЛ, к.філол.н.
 28. Шийка Ю.І. — доцент кафедри ПЛ, к.пед.н.
 29. Щербовських С.В. — професор кафедри САП, д.т.н.
 30. Каркульовський В.І. — доцент кафедри САП, к.т.н.
 31. Колесник К.К. — доцент кафедри САП, к.т.н.
 32. Маркелов О.Е. — доцент кафедри САП, к.т.н.
 33. Вовк О.Б. — доцент кафедри СШІ, к.т.н.
 34. Микитин Н.Ю. — студент гр. СА-22
 35. Німилович І.Б. — студент групи ВП-31
 36. Сорочак А.П. — студент групи КН-201
 37. Янків Я.-М.І. — студент групи СА-31, голова ПБС ІКНІ

Співпраця

В останні роки інститут набув широкого досвіду співпраці з ІТ-компаніями. Серед перспективних напрямів — створення навчальнонаукових виробничих центрів. Така робота розпочалася у квітні 2011 р., коли за кошти Львівського офісу EPAM Systems було створено першу спільну ІТ-лабораторію, робота якої організаційно і методично забезпечується кафедрою АСУ.

Студенти навчаються та проходять навчально-технологічну, переддипломну, дослідницьку практики з можливим подальшим працевлаштуванням після закінчення навчання:

 • SoftServe
 • AMC Bridge
 • GlobalLogic
 • N-iX
 • ELEKS
 • EPAM
 • JetSoftPro
 • GridDynamics
 • DataArt
 • Sigma Software
 • Comarch
 • Lohika
 • Edvantis Software
 • ADVA Soft
 • Agaliway
 • 42 flows.tech

Викладачі інституту проходять стажування, читають лекції, організовують міжнародні семінари та беруть участь у різних науково-технічних конференціях в університетах Німеччини, Польщі, Бельгії, Італії, Чехії, Росії, Бєларусі, тощо.

Студенти та аспіранти активно залучаються до міжнародної діяльності, а саме проходять стажування та навчання за міжнародними навчальними програмами:

 • Lodz University of Technology, Poland
 • The University of Economy in Bydgoszcz, Poland
 • University of Würzburg (Німеччина)
 • University of Ostrava (Чехія)
 • Lubelski klaster technologiczny

Напрями діяльності

Основним науковим напрямом діяльності Інституту є аналіз, моделювання, проектування та побудова інтелектуальних інформаційних комп’ютерних систем з використанням передових технологій та програмних засобів.

Основними галузями та напрямками застосування наукових досліджень Інституту є:

 • Сфера державного управління та суспільні процеси
 • Виробничі комплекси
 • Управління в сфері бізнесу та фінансів
 • Інформаційна діяльність в глобальному середовищі

Результати досліджень забезпечують неперервний ланцюжок управління процесами від рівня апаратного- технічного керування до рівня інтелектуального аналітичного опрацювання даних та прийняття рішень.

Науково-дослідні лабораторії інституту

Контакти

вул. С. Бандери 28а, м. Львів; 5-й н.к., кімн. 513

Тел.: +38 (032) 258-24-04, (098) 313-71-06

E-mail: ikni.dept@lpnu.ua