Технічний фаховий коледж

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
(Перенаправлено з Технічний коледж)
Перейти до: навігація, пошук
Технічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»
Header.jpg
Тип підрозділу коледж
Абревіатура ТК
Дата заснування 1990 р.
Засновники Львівський технічний коледж
Дата ліквідації 2004 р.
Причина ліквідації реорганізація
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор к.п.н. Шемелюк Ганна Олексіївна
Розташування (адреса) м. Львів, вул. Пимоненка 17
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/1703
Власний сайт http://www.techcol.com.ua/index.php

Технічний фаховий коледж — це відокремлений навчальний структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка». Коледж акредитовано за статусом вищого закладу освіти І (першого) рівня.

Загальна інформація

Відповідно до ліцензій АВ №363355 від 09.10.2007 р. і АВ №363356 від 09.10.2007 р. коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами.

Бакалавр за напрямом підготовки:

 • Маркетинг
 • Комерційна діяльність

Молодших спеціалістів зі спеціальностей:

 • Бухгалтерський облік
 • Комерційна діяльність
 • Розробка програмного забезпечення
 • Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв
 • Електронна побутова апаратура
 • Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
 • Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж
 • Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
 • Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
 • Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів
 • Виробництво м’ясних продуктів

Історія створення

Навчальний заклад було створено наказом Міністерства народної освіти УРСР №151 від 5.07.1990 р. з назвою: Вище професійне училище — технічний коледж.

У березні 1994 р. Вище професійне училище — технічний коледж увійшов до складу навчально-науково-виробничого комплексу «Галтек», створеного на базі Державного університету «Львівська політехніка».

Статус коледжу навчальний заклад отримав у 1997 р. згідно наказу Міністерства освіти України №312. У цьому ж році внесено до державного реєстру закладів освіти під назвою Львівський технічний коледж.

У 2004 р. Львівський технічний коледж перейменовано у Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (наказ Міністерства освіти і науки №348 від 28 квітня 2004 р.).

Тісна співпраця з Львівською політехнікою дала можливість залучати до викладацької діяльності в коледжі професорсько-викладацький склад університету, створити інтегровані навчальні плани з кожної спеціальності, що дало можливість випускникам коледжу продовжувати навчання з другого або третього курсу відповідних інститутів Національного університету «Львівська політехніка».

Крім цього, для навчання студентів коледжу використовується матеріально-технічна, науково-методична база та бібліотечний фонд університету.

Структурні підрозділи коледжу

Відділення інформаційних технологій та комп’ютерної техніки:

Здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за наступними спеціальностями та напрямами (ліцензія серія АЕ № 270828 від 12.08.2013 р.):

 • 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» напряму 5.050103 «Програмна інженерія»
 • 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» напряму 5.050102 «Комп’ютерна інженерія»
 • 5.05070202 «Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів» напряму 5.050702 «Електромеханіка»


Відділення електроніки та комп’ютеризованих систем:

 • Напрям підготовки «Радіотехніка» — дає змогу набути кваліфікацію радіотехніка та отримати диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»
 • Напрям підготовки «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління» (3 роки навчання) — дає можливість отримати диплом молодшого спеціаліста та набути кваліфікацію техніка комп’ютерних систем зі спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
 • Напрям підготовки «Електронні апарати» (3 роки навчання) — можливість набути кваліфікацію радіотехніка та отримати диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності «Технічне обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури»


Комерційне відділення:

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (на базі 9 класів — 3 р.):

 • Напрям 6.030507 — Маркетинг
Спеціальність 5.03050702 — Комерційна діяльність
 • Напрям 6.030502 — Економічна кібернетика
Спеціальність 5.03050201 — Інформаційна діяльність підприємства


Відділення харчових технологій та інженерії (Ходорівське відділення):

Підготовка фахівців за напрямом «Харчова технологія та інженерія» із спеціальностей:

 • Зберігання, консервування та переробка м’яса (на базі 9 класів)
 • Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів (на базі 9 класів)

Підготовка фахівців за напрямом «Електротехніка та електротехнології» зі спеціальності:

 • Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем (на базі 9 класів)

Підготовчі курси

Для вступу до коледжу, учні 9-х класів мають можливість підготуватись з дисциплін вступних випробувань — математики та української мови.

Слухачам довготривалих курсів при вступі на інженерно-технічні спеціальності додається до 2-х балів за результатами їх атестації.

Діяльність коледжу

 • Підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр»
 • Атестація педагогічних і науково-педагогічних працівників із встановленням і підтвердженням кваліфікаційних категорій
 • Підготовка молоді до незалежного зовнішнього тестування та вступу у вищі навчальні заклади
 • Навчально-методична, культурно-освітня, інформаційна, видавнича, спортивно-оздоровча діяльність
 • Фінансово-економічна, господарська, консультаційна, виробнича, торгово-закупівельна діяльність
 • Здійснення зовнішніх зв’язків, міжнародне співробітництво

Контакти

Головний корпус (дирекція, відділення інформаційних технологій та комп’ютерної техніки, комерційне відділення):

79035, м. Львів, вул. Пимоненка, 17
Тел./факс: 276-65-81, 270-20-50
Електронна пошта: techecon.college@lpnu.ua

Навчальний корпус № 2 (відділення електроніки та комп’ютеризованих систем):

79071, м. Львів, вул. Пулюя, 30 (бічна вул. Наукова)
Тел.: 264-66-61, 265-93-67

Навчальний корпус м. Ходорів (харчових технологій):

81750, Львівська область, м. Ходорів, вул. Грушевського, 3
Тел.: (3239) 5-32-32, 5-34-61