Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ, м. Львів)
Герб кафедра ПЕЕТ.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПЕЕТ
Дата заснування 2011 рік
К-сть аспірантів 2
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 6
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола
Завідувач кафедри д. е. н., професор Князь Святослав Володимирович
Розташування (адреса) 1-й навчальний корпус, вул. Карпінського, 2/4, Львів-79013
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/peet


Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ) створена у 2011 р. і функціонує у складі Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП).

Викладацький склад кафедри

Аспіранти:

 • Коновалюк Ірина Василівна — аспірант 2021 р.в.

Науковий керівник: Князь С.В., д.е.н., проф. Тема: Формування та розвиток системи моніторингу діяльності бізнес-структур;

 • Тиркало Юрій Євгенійович — аспірант 2021 р.в.

Науковий керівник: Князь С.В., д.е.н., проф. Тема: Управління підприємницькими ризиками в системі цінностей сталого розвитку;

 • Бахор Остап Романович — аспірант 2022 р.в.

Науковий керівник: Фарат О.В., д.е.н., проф. Тема: Управління ризиками підприємств у системі цінностей циркулярної економіки;

 • Ковальчук Юрій Ігорович — аспірант 2022 р.в.

Науковий керівник: Фарат О.В., д.е.н., проф. Тема: Розвиток механізмів тактичного управління в діяльності суб’єктів е-бізнесу;

 • Пилипенко Іов Миколайович — аспірант 2022 р.в.

Науковий керівник: Князь С.В., д.е.н., проф. Тема: Формування і розвиток системи управління інноваціями в е-бізнесі;

 • Викрикач Максим Михайлович — аспірант 2022 р.в.

Науковий керівник: Князь С.В., д.е.н., проф. Тема: Формування і розвиток трансферного потенціалу торговельних підприємств;

 • Демчук Олексій Ігорович — аспірант 2022 р.в.

Науковий керівник: Слав'юк Р.А., д.е.н., проф. Тема: Формування систем управління агропідприємствами на засадах діджиталізації бізнес-процесів;

Докторанти:

 • Яворська Надія Петрівна — докторант 2021 р.в.

Гаранти освітніх програм спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

 • Косовська В.В. - гарант першого освітнього рівня (бакалавр);
 • Яворська Н.П. - гарант другого освітнього рівня (магістр);
 • Князь С.В. - гарант третього освітнього рівня (доктор філософії).

Допоміжний персонал:

 • Чорна Наталія Романівна;
 • Тупісь Ольга Петрівна.


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ


Наукові напрями кафедри:

• «Трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів» (0115U000451) - 2015-2019 рр.;

• «Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів» (0115U000452) - 2015-2019 рр.;

• «Моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку» (0120U100398) - 2020-2024 рр.

Науково-дослідна лабораторія кафедри:
З 2019 року при кафедрі підприємництва та екологічної експертизи товарів створено науково-дослідну лабораторію (НДЛ-124) експертизи якості та безпечності товарів (наказ № 117-1-10 від 18.03.2019 року). Лабораторія створена з метою організації проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання наукових та консультаційних послуг, виготовлення наукової продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності. На даний час проводяться роботи із укладання договорів із суб’єктами господарювання про створення (передавання) науково-технічної продукції. Науковим керівником НДЛ-124 призначено Князя С.В. У межах НДЛ-124 виконуються роботи на замовдення ТзОВ «Радіум» і ТзОВ «НТД ГРУП» за

 • госпдоговором № 68 - "Розроблення моделі інформаційно-аналітичного супроводу прийняття і реалізації інженерно-технологічних рішень". Керівник і виконавець - Князь С.В.;
 • госпдоговором № 938-2022 - "Розроблення моделі управління підприємницькими ризиками в системі цінностей сталого розвитку". Керівник - Князь С.В., виконавець - аспір.Тиркало Ю.Є.;
 • госпдоговором № 952-2022 - "Розроблення моделі розвитку системи управління інноваціями в е-бізнесі" Керівник - Князь С.В., виконавець - аспір.Пилипенко І.М.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1179 від 05.11.2021 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.112020 №1457» Національний університет «Львівська політехніка» призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електронна комерція». У Національному університеті «Львівська політехніка» кафедру підприємництва та екологічної експертизи товарів Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола призначено базовою для проведення конкурсу.

Викладачі та аспіранти кафедри, які захистили дисертації в межах наукових напрямів кафедри:

 • Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
 • Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
 • Яворська Н.П. Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / Н.П. Яворська. - Рівне, 2015. - 20 с.
 • Боровик О.Н. Еколого-економічні механізми природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / О.Н. Боровик. - Рівне, 2015. - 20 с.
 • Федорчак О. Є. Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. Є. Федорчак – Львів, 2016. – 227 с. – Бібліографія: с. 180–200.
 • Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / У.З. Ватаманюк-Зелінська. -Львів, 2016. - 40 с.
 • Комарницька Н.М. Формування та оцінювання систем управління інноваціями підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.М. Комарницька. -Львів, 2017. - 23 с.
 • Косовська В.В. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.В. Косовська. - Мукачево, 2018. - 20 с.
 • Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / О.В. Фарат. - Івано-Франківськ, 2020. - 39 с.
 • Русин-Гриник Р.Р. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії: спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / Р.Р. Русин-Гриник. - Львів, 2020. - 205 с.

 • НАВЧАЛЬНА РОБОТА


  Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів здійснює підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». З 2023 року назва спеціальності звучить "Підприємництво та торгівля". Освітні програми та освітньо-наукові програми за вказаною спеціальністю акредитовані на усіх рівнях вищої освіти. Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою і мультимедійною технікою. Лекційний матеріал подається з урахуванням сучасних тенденцій і явищ у сфері підготовки фахівців економічного спрямування.

  Інформація абітурієнтам https://lpnu.ua/vstupnyku

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти):

  • Українська мова (обов’язковий предмет);
  • Математика (профільний предмет);
  • Іноземна мова, географія, фізика, біологія або історія України.

  Під час навчання студентів чекають заняття у сучасних лабораторіях і спеціалізованих кабінетах, практика на митниці, торговельних підприємствах, в органах державного управління, іноземних представництвах транснаціональних компаній і міжнародних організацій. Студенти матимуть можливість брати участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, міжнародних програмах обміну студентами з навчальних закладів Європи і США.


  Усім випускникам кафедри гарантуємо працевлаштування за фахом!!!


  МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ


  Укладені угоди про міжнародну співпрацю

  1. Договір про співпрацю між Інститутом розвитку села і сільського господарства Польської академії наук та Національним університетом «Львівська політехніка».

  2. Договір про співпрацю між Варшавською школою управління – Школою Вищою та Національним університетом «Львівська політехніка».

  3. Договір PL-2022/15 про співпрацю між Науково-дослідною мережею Лукасевич-Інститутом сталих технологій та Національним університетом «Львівська політехніка».

  4. Договір PL-2023/14 про співпрацю між Люблінською академією WSEI та Національним університетом «Львівська політехніка».

  Стажування за кордоном

  Князь Святослав Володимирович, наукове стажування в компанії «BN-Group Polska Sp. z o.o.», Польща. Термін стажування: 02.09.2019 - 02.10.2019 рр.; «GlassPack Sp. z.o.o.», Польща. Термін стажування: 06.09.2021 - 18.10.2021 рр.;

  Данько Тетяна Іванівна, наукове стажування в компанії «BN-Group Polska Sp. z o.o.», Польща. Термін стажування: 15.01.2020 - 17.02.2020 рр.;

  Фарат Олександра Володимирівна, наукове стажування в компанії «BN-Group Polska Sp. z o.o.», Польща. Термін стажування: 15.01.2020 - 17.02.2020 рр. і 22.03.2021 - 03.05.2021рр.;

  Яворська Надія Петрівна, наукове стажування в компанії «BN-Group Polska Sp. z o.o.», Польща. Термін стажування: 15.01.2020 - 29.02.2020 рр.;

  Шайда Оксана Євдокимівна, наукове стажування в компанії «BN-Group Polska Sp. z o.o.», Польща. Термін стажування: 20.02.2020 - 23.03.2020 рр. і 22.03.2021 - 03.05.2021 рр.;

  Косовська Віра Василівна, наукове стажування в компанії «BN-Group Polska Sp. z o.o.», Польща. Термін стажування: 22.03.2021 - 03.05.2021рр.

  Програми «VISITING PROFESSOR»

  2022 рік

  • Віталій Крупін (Vitaliy Krupin), доктор філософії, ад’юнкт Інституту розвитку села і сільського господарства Польської академії наук (м. Варшава, Польща). Назва програми: факультативний курс «Кліматичні цілі Європейського Союзу на 2050 рік у контексті аграрного розвитку Польщі та України» (тривалість 90 годин). Термін проведення: з 03.10.2022 по 17.12.2022. Наказ НУЛП № 360-2/і-03 від 30.09.2022. Посилання на подію: https://lpnu.ua/news/u-ramkakh-prohramy-visiting-professor-dlia-studentiv-istr-provedut-fakultatyvnyi-kurs-shchodo

  2023 рік

  • Ангеліка Пабіан (Angelika Pabian), доктор філософії з наук економічних кафедри Управління Сілезького університету в Катовіце (Польща). Назва програми: факультативний курс «Нетипові форми та інструменти маркетингової комунікації» (тривалість 60 годин). Термін проведення: з 20.03.2023 р. до 10.05.2023 р. Наказ НУЛП № 165-2/і-10 від 17.03.23 р. Посилання на подію: https://lpnu.ua/news/u-ramkakh-prohramy-visiting-professor-na-kafedri-peet-tryvaie-fakultatyvnyi-kurs-anheliky
  • Ігор Кравчук (Kravchuk Igor), доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і бухгалтерського обліку Бидгоської Політехніки (Bydgoszcz University of Science and Technology), Польща. Назва програми: факультативний курс «Фінансові аспекти реалізації стратегії сталого розвитку в Європейському Союзі» (тривалість 60 годин). Термін проведення: з 27.03.2023 р. до 17.05.2023 р. Наказ НУЛП № 180-2/і-10 від 23.03.23 р. Посилання на подію: https://us04web.zoom.us/j/9043446661?pwd=dFlGRlN2dEdXdk1NKzZjdThjTkxIZz09.
  • Вішвамбхар Прасад Саті (Vishwambhar Prasad Sati), д.т.н., доктор філософії, старший професор географії та управління ресурсами Мізорамського університету, Аїджал (Індія). Назва програми: факультативний курс «Сталий розвиток туризму на прикладі Гімалаїв» (тривалість 60 годин). Термін проведення: з 03.04.2023 р. до 24.05.2023 р.

  Наказ НУЛП № 183-2/і-10 від 23.03.23 р. Посилання на подію: https://lpnu.ua/news/profesor-mizoramskoho-universytetu-indiia-provede-fakultatyvnyi-kurs-dlia-studentiv-kafedry

  Програми «GUEST LECTURER»

  2019 рік

  • Стасишин Степан (Stepan Stasishyn), менеджер фірми Period Furniture Conservation (США). Назва програми: читання лекції. Термін проведення: 30.05.2019 р. Наказ НУЛП № 358-2/i-10 29.05.2019.

  2020 рік

  • Віталій Крупін (Vitaliy Krupin), доктор філософії, ад’юнкт Інституту розвитку села і сільського господарства Польської академії наук (м. Варшава, Польща). Назва програми: читання циклу лекцій за тематикою «Реалізація аграрного потенціалу: досвід Польщі та перспективи для України» і «Стійкість аграрного сектора у світлі сучасних викликів: досвід Європейського Союзу». Термін проведення: 18.11.2020 - 25.11.2020 рр. Наказ НУЛП № 245-2/і-10 від 29.10.2020. Посилання на подію: https://lpnu.ua/news/naukovets-iz-polshchi-prochytaie-dlia-lvivskykh-politekhnikiv-dvi-lektsii-onlain.
  • Ангеліка Пабіан (Angelika Pabian), доктор філософії з наук економічних кафедри Управління Сілезького університету в Катовіце (Польща). Назва програми: читання циклу лекцій за тематикою «Е-маркетинг». Термін проведення: 18.12.2020 - 30.12.2020 рр. Наказ НУЛП № 259-2/і-10 від 16.12.2020. Посилання на подію: https://lpnu.ua/news/doktor-ekonomiky-silezkogo-universytetu-prochytaie-lektsiiu-dlia-lvivskykh-politekhnikiv

  2021 рік

  • Ангеліка Пабіан (Angelika Pabian), доктор філософії з наук економічних кафедри Управління Сілезького університету в Катовіце (м. Катовіце, Польща). Назва програми: читання циклу лекцій за тематикою «Використання особливостей упакування товарів для просування на ринку». Термін проведення: 1.10.2021- 8.10.2021 рр. Наказ НУЛП № 217-2/і-03 від 28.09.2021. Посилання на подію: https://lpnu.ua/news/u-ramkakh-prohramy-guest-lecturer-profesorka-silezkoho-universytetu-prochytaie-kurs-lektsii
  • Віталій Крупін (Vitaliy Krupin), доктор філософії, ад’юнкт Інституту розвитку села і сільського господарства Польської академії наук (м. Варшава, Польща). Назва програми: читання циклу лекцій за тематикою «Кліматичні цілі ЄС на 2050 рік у контексті аграрного розвитку Польщі. Торгівля аграрною продукцією в світлі цілей сталого розвитку: концепція науково-дослідного проєкту TRADE4SD у програмі Горизонт 2020». Термін проведення: 10.11.2021 - 26.11.2021 рр. Наказ НУЛП № 294-2/і-10 від. 04.11.2021. Посилання на подію: https://lpnu.ua/news/prohrama-guest-lecturer-na-kafedri-pidpryiemnytstva-ta-ekolohichnoi-ekspertyzy-tovariv-istr

  2022 рік

  • Мартин Барбурський (Marcin Barburski), професор Лодзької політехніки (м. Лодзь, Польща). Назва програми: читання циклу лекцій за тематикою «Матеріалознавство» - інноваційна, технічна текстильна продукція з урахуванням аспектів сталого розвитку» (тривалість 10 годин). Термін проведення: 12.05.2022 - 14.05.2022 рр. Наказ НУЛП № 115-2/і-від 03 04.05.2022. Посилання на подію: https://lpnu.ua/news/prohrama-guest-lecturer-na-kafedri-peet-za-uchastiu-profesora-martyna-barburskoho
  • Анна Ковалик-Климчак (Anna Kowalik-Klimczak), доктор філософії, Центр біогосподарювання та екоінновацій Дослідницької мережі Лукасевича (Польща). Назва програми: читання циклу лекцій за тематикою «Застосування інтегрованої системи термічного гідролізу / мембранних процесів для оцінки відходів хрому, що утворюються в дубильній промисловості» (тривалість 10 годин). Термін проведення: 11.05.2022 - 13.05.2022 рр. Наказ НУЛП № 114-2/і-03 від 04.05.2022. Посилання на подію: https://lpnu.ua/news/prohrama-guest-lecturer-na-kafedri-peet-za-uchastiu-lektora-anny-kovalyk-klymchak
  • Амаль Мохаммед (Amal Hosny Abdelsalam Mohammed), науковий співробітник Інсбрукського університету (Австрія). Назва програми: читання циклу лекцій за тематикою «SMEs’ Sustainable Development Challenges Post-COVID-19» (тривалість 10 годин). Термін проведення: 12.09.2022 - 28.10.2022 рр. Наказ НУЛП № 300-2/і-10 від 09.09.2022. Посилання на подію: https://lpnu.ua/news/vykladachka-z-universytetu-insbruk-u-ramkakh-prohramy-guest-lecturer-prochytaie-lektsiiu-dlia


  Контакти

  1-й навчальний корпус, Карпінського, 2/4, Львів-79013

  Кафедральний e-mail: PEET.dept@lpnu.ua

  E-mail завідувача кафедри: Sviatoslav.V.Kniaz@lpnu.ua