Бутринський Ігор Зіновійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бутринський Ігор Зіновійович
Дата народження 14 липня 1966 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1988 р.
Галузь наукових інтересів Науково-конструкторські та проектні роботи в галузібудівельної механіки, будівельних конструкцій, механіки деформівного твердоготіла
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Бутринський Ігор Зеновійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Інституту будівництва та інженерних систем, Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень:

 • Скінченно-елементний аналіз конструкцій.
 • Нелінійне моделювання та оптимізація конструкцій з тонкостінних елементів.
 • Розробка аналітико-числових методів розрахунку елементів конструкцій з ускладненими властивостями.
 • Моделювання взаємодії підземних споруд з грунтом.
 • Науково-конструкторські та проектні роботи в галузі будівельної механіки, будівельних конструкцій, механіки деформівного твердого тіла.

Перелік навчальних дисциплін

 • Будівельна механіка (спецкурс 2).
 • Будівельна механіка (спецкурс 1).
 • Метод скінчених елементів в механіці споруд.
 • Будівельна механіка підземних споруд.

Вибрані публікації

 1. Бутринський І.З. Модель фрикційного ковзання штампу по границі термопружної півплощини. Збірник «Теорія і практика будівництва» (до120-річчя створення кафедри мостів).
 2. Г.М.Гладишев, І.З.Бутринський, Д.Г.Гладишев, Панченко О.В.Дослідження особливостей напруженого стану елементів ребристої градирні при дії температурних навантажень. Матер.міжнар.конф. «Баштові споруди: матеріали,конструкції, технології». Макіївка, 2005. — с. 35-41.
 3. Бутринський І.З. Ковальчик Ю.І. Широков В.В. Моделювання фрикційної взаємодії при ковзанні штампу по границі термопружної півплощини.Збірн. доп. IV Міжнар. симпозіум Трибофатика-2002. Тернопільський держ. ун-т ім. І.Пулюя, 2002, с.688-690.
 4. Мартинович Т.Л. Бутринський І.З. Пружна взаємодія анізотропної пластини з несиметрично розташованим вздовж краю вирізу пружнимстержнем. Вісник держ.ун-ту «Львівська політехніка» Резерви прогресув архітектурі будівництві N 300, 1996, с.99-103.
 5. Мартинович Т.Л., Бутринський І.З., Давидчак О.Р. Розтягкусково-однорідної анізотропної пластини, складові якої з’єднані з натягом.Збірник «Проблеми теорії і практики будівництва», т.2. «Сталебетонні конструкції, металеві конструкції, теоретична і будівельна механіка». Львів, вид-во «Львів.політехніка», 1997, с.106-117. 11с.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 201

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-80

E-mail: mbm@ukr.net